Změna nastavení pro kopírování hudby z disku CD

Kopírování hudby z disku CD umožňuje ukládat stopy ze zvukových CD do počítače. Ze stop se po zkopírování stanou digitální soubory v počítači.

V knihovně přehrávače jsou dvě místa, kde můžete přizpůsobovat svoje nastavení a zajistit, aby pro vás kopírování líp fungovalo:

 • V nabídce Nastavení kopírování z disku CD (s míň možnostmi přizpůsobení).

 • V dialogovém okně Možnosti (s víc možnostmi přizpůsobení).

Tady je pár kroků které vám pomůžou začít:

Zobrazit vše

Změna nastavení v nabídce Nastavení kopírování z disku CD

 1. Spusťte Windows Media Player:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole zadejte text Windows Media Player, klepněte nebo klikněte na Aplikace a pak na Windows Media Player.

  Pokud je přehrávač spuštěný a jste v režimu Přehrávání, klepněte nebo klikněte na tlačítko Přepnout do knihovny Tlačítko Přepnout do knihovny v pravém horním rohu přehrávače.
 2. Vložte disk CD do jednotky CD.

 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavení kopírování z disku CD.

 4. V nabídce Nastavení kopírování z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.

  Nabídka Nastavení kopírování z disku CD
  Nabídka Nastavení kopírování z disku CD

  První dvě položky v nabídce můžou mást, takže tady jsou nějaké informace o možnostech Formát a Kvalita zvuku:

  • Pomocí možnosti Formát můžete zvolit formát pro soubory, které se vytvoří v při kopírování z disku CD. Výchozí formát je Windows Media Audio. Další možnosti jsou:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát podporuje řadu použití od úplného rozlišení, vícekanálového audia pro prostorové zvuky až k vysoce efektivní kompresi zvuku při nízkých přenosových rychlostech pro přenosná zařízení. Tento formát nepodporují všechna zařízení.

   • Windows Media Audio (variabilní přenosová rychlost). Tento formát umožňuje zmenšit velikost souboru, ale může se prodloužit doba kopírování hudby.

   • Windows Media Audio (bezztrátový). Tento formát přináší nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.

   • MP3. Tento formát je starší než formát Windows Media Audio a je podporovaný většinou multimediálních zařízení.

   • WAV (bezztrátový). Tento formát vytváří velmi velké, nekomprimované soubory.

   Poznámka

   • Váš výběr se použije na nové stopy, které zkopírujete z disku CD. Přehrávač nejde použít ke změně formátu stopy, kterou jste už zkopírovali z disku CD. Pokud přesně nevíte, který formát je pro vás nejlepší, vyzkoušejte různé formáty a nastavení kvality a potom se rozhodněte podle rozdílů zjištěných poslechem.

  • Pomocí možnosti Kvalita zvuku můžete upravit použitou kvalitu komprese. Vyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Všimněte si, že kvalitu nejde nastavit, pokud jste zvolili bezztrátový formát, třeba Windows Media Media Audio (bezztrátový) nebo WAV (bezztrátový).

Změna nastavení v dialogovém okně Možnosti

 1. Spusťte Windows Media Player:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole zadejte text Windows Media Player, klepněte nebo klikněte na Aplikace a pak na Windows Media Player.

  Pokud je přehrávač spuštěný a jste v režimu Přehrávání, klepněte nebo klikněte na tlačítko Přepnout do knihovny Tlačítko Přepnout do knihovny v pravém horním rohu přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klepněte nebo klikněte na možnost Uspořádat a potom klepněte nebo klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Kopírovat hudbu z disku CD.

 4. Na kartě Kopírovat hudbu z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.

  • Pokud chcete hudbu zkopírovanou z disku CD uložit do konkrétní složky, přejděte k části Kopírovat hudbu z disku CD do tohoto umístění a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Změnit. Pokud toto nastavení nezměníte, bude se hudba kopírovat do výchozí složky.

  • Pokud chcete používat pro zkopírované soubory jiné názvy, klepněte nebo klikněte na Název souboru.

  • Pokud chcete změnit formát souborů vytvořených během kopírování z disku CD, vyberte možnost Formát. Výchozí formát je Windows Media Audio. Další dostupné možnosti jsou:

   • Windows Media Audio Pro. Tento formát podporuje řadu použití od úplného rozlišení, vícekanálového audia pro prostorové zvuky až k vysoce efektivní kompresi zvuku při nízkých přenosových rychlostech pro přenosná zařízení. Tento formát nepodporují všechna zařízení.

   • Windows Media Audio (variabilní přenosová rychlost). Tento formát umožňuje zmenšit velikost souboru, ale může se prodloužit doba kopírování hudby.

   • Windows Media Audio (bezztrátový). Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.

   • MP3. Tento formát je starší než formát Windows Media Audio a je podporovaný většinou multimediálních zařízení.

   • WAV (bezztrátový). Tento formát vytváří velmi velké, nekomprimované soubory.

   Poznámka

   • Váš výběr se použije na nové stopy, které zkopírujete z disku CD. Přehrávač nejde použít ke změně formátu stopy, kterou jste už zkopírovali. Pokud přesně nevíte, který formát je pro vás nejlepší, vyzkoušejte různé formáty a nastavení kvality a potom se rozhodněte podle rozdílů zjištěných poslechem.

  • Pokud chcete zkopírované soubory chránit pomocí práv k používání médií, zaškrtněte políčko Zamknout obsah.

  • Pomocí možnosti Kvalita zvuku můžete upravit kvalitu komprese při kopírování stop z disku CD. Vyberte nastavení kvality, které pro vaše potřeby představuje nejlepší kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Pokud si nejste jistí, které nastavení použít, zkuste zkopírovat z disku CD různé formáty a přenosové rychlosti a potom soubory přehrát. Všimněte si, že kvalitu nejde nastavit, pokud jste zvolili bezztrátový formát, třeba Windows Media Media Audio (bezztrátový) nebo WAV (bezztrátový).

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými zákony může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.

Potřebujete další pomoc?