Začínáme s motivy

Ve Windows můžete pomocí motivů nastavit plochu tak, aby vám více vyhovovala. Motivy mění pozadí plochy, barvu ohraničení oken, zvuky a spořič obrazovky ve vašem PC najednou a můžete mezi nimi přepínat tak často, jak chcete. Můžete taky vytvořit své vlastní motivy a sdílet je s přáteli a rodinou.

Co je motiv?

Motiv je kombinace obrázků, barev a zvuků. Motivy zahrnují:

Součásti motivu
Součásti motivu
 • Pozadí plochy: Obrázek, barva nebo návrh, které tvoří pozadí otevřených oken na ploše vašeho počítače. Pozadí plochy může být jeden obrázek nebo prezentace. Můžete si vybrat z obrázků pozadí plochy, které jsou součástí systému Windows, nebo můžete použít vlastní obrázky.

 • Barva ohraničení okna: Barva ohraničení oken a hlavního panelu. Motiv může zahrnovat jednu konkrétní barvu ohraničení okna nebo se barva může vybrat automaticky na základě barev obrázku na pozadí plochy.

 • Zvuky: Sada souvisejících zvuků, které uslyšíte při událostech v počítači. Událost může být akce, kterou provedete, jako je přihlášení k počítači, nebo něco, co udělá váš počítač, například informace o tom, že vám přišel nový e-mail.

 • Spořič obrazovky: Pohybující se obrázek nebo vzorek, který se objeví na obrazovce počítače, pokud určitou dobu nepoužijete myš nebo klávesnici. V motivech dodaných s Windows je spořič obrazovky vypnutý, ale můžete ho zapnout a přidat k motivu.

Všechny motivy najdete v ovládacím panelu Individuální nastavení. Pokud chcete některý z motivů použít na ploše, klikněte nebo klepněte na něj.

Chcete-li otevřít Individuální nastavení, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text individuální nastavení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Individuální nastavení.

Tip

 • Na ploše můžete stisknout a podržet prázdné místo nebo na něj kliknout pravým tlačítkem a klepnutím nebo kliknutím na Přizpůsobit otevřít ovládací panel Individuální nastavení.

V ovládacím panelu Individuální nastavení jsou k dispozici čtyři typy motivů.

 • Moje motivy: Motivy, které jste vytvořili, změnili, uložili nebo stáhli vy sami. Pokaždé, když změníte motiv, zobrazí se tady nové nastavení jako neuložený motiv.

 • Výchozí motivy Windows: Motivy Windows, díky kterým můžete přizpůsobit svůj počítač. Většina z nich obsahuje prezentaci na pozadí plochy.

 • Nainstalované motivy: Motivy, které vytvořil výrobce PC nebo jiní poskytovatelé mimo společnost Microsoft.

 • Schémata s vysokým kontrastem: Motivy, které usnadňují prohlížení položek na obrazovce. Nepatří sem automatické barvy ohraničení oken nebo prezentace na pozadí plochy.

Vytváření motivů

Nemusíte používat jen motivy dodané s Windows – můžete vytvářet přizpůsobené motivy pomocí vlastních obrázků a spořičů obrazovky a vybrat si barvy a zvuky, které je budou doplňovat. Začněte klepnutím nebo kliknutím na libovolný motiv. Tím ho použijete na ploše. Pak měňte jednotlivé části motivu, dokud nebude pozadí plochy, barva ohraničení okna a spořič obrazovky vypadat podle vašich představ. Veškeré změny se zobrazí ve složce Moje motivy jako neuložený motiv.

Neuložený motiv
Neuložený motiv

Vytvoření motivu

 1. Chcete-li otevřít Individuální nastavení, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text individuální nastavení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Pokud chcete změnit pozadí plochy, klepněte nebo klikněte na Pozadí plochy v dolní části stránky, přejděte na obrázky, které chcete použít, zaškrtněte políčka u obrázků, které chcete zahrnout do prezentace, a klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit změny

 3. Pokud chcete změnit barvu ohraničení oken a hlavního panelu, klepněte nebo klikněte na možnost Barva ve spodní části stránky a udělejte některý z následujících kroků:

  Klepnutím nebo kliknutím na Automaticky nechte systém Windows, aby automaticky vybral barvu na základě barev na obrázku pozadí plochy, a pak klepněte nebo klikněte na Uložit změny.
  Alternativní postup:
  Klepněte nebo klikněte na barvu, kterou chcete použít, a potom klepněte nebo klikněte na Uložit změny.

  Možnost Automatická barva v okně Individuální nastavení
  Možnost Automatická barva okna
 4. Pokud chcete změnit zvuky, které zazní, když se ve vašem počítači něco stane, klepněte nebo klikněte na Zvuky v dolní části stránky, klepněte nebo klikněte na položku v seznamu Schéma zvuku a pak klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.

 5. Pokud chcete přidat nebo změnit spořič obrazovky, klepněte nebo klikněte na Spořič obrazovky v dolní části stránky, klepněte nebo klikněte na položku v seznamu Spořič obrazovky, změňte požadovaná nastavení, aby odpovídala vašim preferencím, a klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.

Tip

 • V Průzkumníkovi souborů můžete vybrat obrázky, které chcete v motivu použít, stisknout je a podržet nebo na ně kliknout pravým tlačítkem a pak klepnutím nebo kliknutím na Nastavit jako tapetu plochy vytvořit neuložený motiv. Potom v ovládacích panelech otevřete ovládací panel Individuální nastavení, kde motiv můžete změnit a uložit.

Až budete spokojení se vzhledem i zvuky nového motivu, můžete ho uložit, abyste ho mohli kdykoli použít.

Uložení motivu

 1. Chcete-li otevřít Individuální nastavení, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text individuální nastavení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. V části Moje motivy klepněte nebo klikněte na neuložený motiv, který chcete použít na ploše.

 3. Klepněte nebo klikněte na Uložit motiv.

 4. Zadejte název motivu a potom klepněte nebo klikněte na Uložit.

  V části Moje motivy se zobrazí nový název motivu.

Sdílení motivů

Poté, co motiv uložíte, ho můžete sdílet se svými přáteli a rodinou. Chcete-li motiv odeslat ostatním, budete ho muset uložit ve formátu, který se dá sdílet, s názvem soubor .themepack.

 1. Chcete-li otevřít Individuální nastavení, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text individuální nastavení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Pokud chcete přizpůsobený motiv použít na ploše, klikněte nebo klepněte na něho.

 3. Stiskněte a podržte motiv nebo na něho klikněte pravým tlačítkem a potom klepněte nebo klikněte na Uložit motiv a sdílet jej.

  Kliknutí na motiv pravým tlačítkem
  Uložení motivu
 4. Do pole Název souboru zadejte název motivu a pak klepněte nebo klikněte na Uložit.

  Motiv můžete sdílet prostřednictvím e-mailu, sítě nebo externí jednotky.

Odstranění motivů

Pokud motiv, který jste si stáhli nebo který jste vytvořili, už nepoužíváte, můžete ho z počítače odstranit. Tím ušetříte místo na disku. (Motivy, které jsou součástí Windows, nelze odstranit.)

 1. Pokud chcete na ploše použít jiný motiv, klepněte nebo klikněte na něho. Motiv, který se zrovna používá, nemůžete odstranit.

 2. Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem na motiv, který chcete odstranit, a potom klepněte nebo klikněte na Odstranit motiv.

Získat více motivů

Další motivy, které můžete přidat do svojí kolekce, naleznete v Galerii individuálního nastavení na webu Windows. Podívejte se na nové a oblíbené motivy nebo procházejte kategorie, jako jsou Zvířata, Automobily nebo Filmy.

Jak najít stažený motiv

Pokud jste motiv stáhli z Galerie individuálního nastavení, k Mým motivům v ovládacím panelu Individuální nastavení ho přidáte takto:

 1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 2. V levém podokně klepněte nebo klikněte na Stažené soubory.

 3. Motiv jako tapetu plochy použijete tak, že na něj poklepete nebo dvakrát kliknete. Do Mých motivů v ovládacím panelu Individuální nastavení se přidá automaticky.

Získání dalších informací o obrázcích

Pokud jste zvědaví, jaké obrázky konkrétní motiv obsahuje, můžete se podívat na více informací o jednotlivých snímcích včetně názvů a míst jejich pořízení. (Tyto informace nemusí být u některých obrázků dostupné.)

 1. Chcete-li otevřít Individuální nastavení, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text individuální nastavení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Individuální nastavení.

 2. Pokud chcete motiv použít na ploše, klepněte nebo klikněte na něho a pak klepněte nebo klikněte na Pozadí plochy.

 3. Stiskněte a podržte obrázek nebo na něho přejděte myší. Tím o něm zobrazíte více informací.

Zobrazení vlastních obrázků na obrazovce Start a zamykací obrazovce

Ve Windows 8.1 a Windows RT 8.1 si můžete zobrazit svoje oblíbené fotografie i na obrazovce Start a zamykací obrazovce. Postup najdete v tématu Zobrazení obrázků na ploše, obrazovce Start a zamykací obrazovce.

Poznámka

 • Výchozí písmo ani barvu písma položek Windows (jako jsou záhlaví oken, nabídky nebo popisy tlačítek) nemůžete změnit. Můžete ale zvětšit veškerý text (a ostatní prvky jako ikony) na obrazovce, nebo můžete změnit velikost textu konkrétních položek beze změny velikosti čehokoli jiného na obrazovce. Další informace získáte v části Jak nastavit nejlepší zobrazení na monitoru.

Potřebujete další pomoc?