Jak přidat účet do účtu Microsoft

Pokud máte účet s webovou službou, jako je Facebook, LinkedIn nebo Twitter, můžete ho přidat do svého účtu Microsoft. Tím tyto dva účty propojíte a umožníte mezi nimi sdílení specifických informací, abyste je mohli používat ve svých aplikacích a na dalších místech, na kterých se přihlašujete se svým účtem Microsoft. Pokud například přidáte účet, který obsahuje kontaktní údaje vašich přátel, můžete se rozhodnout, že tyto informace zobrazíte v aplikacích Lidé a Pošta. Společnost Microsoft nebude sdílet informace související s vaším účtem Microsoft bez vašeho svolení.

Přidání účtu k účtu Microsoft

  1. Přejděte na webovou stránku Přehled účtu Microsoft a přihlaste se.

  2. Klepněte nebo klikněte na položku Oprávnění a potom klepněte nebo klikněte na možnost Přidat účty.

  3. Klepněte nebo klikněte na účet, který chcete přidat, a postupujte podle pokynů.

Budete požádáni o přihlášení ke svému účtu, který přidáváte, a o rozhodnutí, které typy informací chcete mezi svými účty sdílet.

Odebrání účtu z účtu Microsoft

  1. Přejděte na webovou stránku Přehled účtu Microsoft a přihlaste se.

  2. Klepněte nebo klikněte na Oprávnění a potom klepněte nebo klikněte na Správa účtů. Zobrazí se seznam všech účtů, které jste ke svému účtu Microsoft přidali.

  3. Klepněte nebo klikněte na možnost Upravit u účtu, který chcete odebrat.

  4. Klepněte nebo klikněte na položku Zcela odebrat toto připojení.

Pokud si chcete prohlédnout video o tom, jak změnit nastavení sdílení pro účet, který jste přidali do svého účtu Microsoft, podívejte se na téma Změna nastavení sdílení pro aplikace a účty.

Potřebujete další pomoc?