Zajistěte bezpečí rodiny

Windows 8, Windows RT

Stránka Filtrování webů pro účet na webu Zabezpečení rodiny

Omezte čas a způsob využití počítače vašimi dětmi

Sledováním účtů svých dětí pomocí služby Zabezpečení rodiny získáte lepší přehled o tom, zda už mají hotové úkoly, nebo místo toho tráví čas na Internetu. Tyto informace vám mohou pomoci stanovit pravidla používání počítače dětmi, včetně toho, zda smí počítač používat, které hry mohou hrát, které aplikace používat a co mohou zobrazit ve Windows Store.

Všechna tato omezení můžete nastavovat a spravovat odkudkoli přímo na webu. Stačí se přihlásit k webu Zabezpečení rodiny, u dítěte, jehož nastavení chcete změnit, klepnout nebo kliknout na položku Upravit nastavení a odtud pokračovat podle dalších pokynů. Nastavení pro jednotlivé členy rodiny můžete samozřejmě spravovat také v jednotlivých rodinných počítačích. Více viz Nastavte dětem účty pomocí služby Zabezpečení rodiny.

Poznámka

 • Následující oddíly předpokládají, že jste již přihlášeni k webu Zabezpečení rodiny a vybrali jste možnost Upravit nastavení dítěte.

Zobrazit vše

Nastavte časové limity

Čas, který vaše dítě tráví u počítače, můžete omezit dvěma způsoby. Doba povoleného používání určuje, kolik hodin denně může dítě počítač používat. Přes týden můžete tento limit nastavit například na dvě hodiny a o víkendu povolit více. Doba zákazu používání určuje čas, kdy dítě u počítače být nesmí (například po večerce nebo během vyučování).

Stránka Doba zákazu trvání v časových limitech
Blokované hodiny se zobrazují modře. Jana nesmí používat počítač v průběhu vyučovacích hodin a po půl desáté večer, pokud má další den školu.

Začněte takto:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Časové limity a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte nebo klikněte na kartu Povolené používání, zkontrolujte, zda jsou zapnuté časové limity, a vyberte počet hodin a minut, které dítě smí strávit u počítače během pracovních dnů a víkendů.

  • Klepněte nebo klikněte na kartu Doba zákazu používání, zkontrolujte, zda jsou zapnuté časové limity, a potom přetažením vyberte úseky času každý den, kdy dítě vůbec nesmí k počítači.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavte omezení přístupu k webovým stránkám

Internetový obsah, který vaše dítě smí zobrazit, můžete omezit dvěma způsoby. Pomocí filtrování webů může nastavit široké kategorie stránek, které vaše dítě smí navštěvovat. Můžete například povolit zobrazování webů pro děti a všeobecně prospěšných webů a automaticky blokovat všechny stránky s obsahem pro dospělé. Můžete také povolit nebo blokovat jednotlivé stránky nebo dokonce konkrétní stránky v rámci webu zadáním jejich webových adres neboli adres URL.

Stránka Filtrování webů na webu Zabezpečení rodiny
Dominik může zobrazit jen stránky pro děti a ty, které jsou v seznamu povolených.

Filtrujte všechny weby podle kategorie

Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Filtrování webů. Zkontrolujte, zda je zapnuté filtrování webů, a potom pomocí posuvníku vyberte kategorie webových stránek, které vaše dítě smí zobrazit.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Seznam povolení a blokování pomocí stránky Filtrování webů na webu Zabezpečení rodiny
Weby můžete povolit nebo blokovat pro jedno dítě, všechny děti nebo celou rodinu.

Povolte nebo zablokujte určité weby

Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Seznamy filtrování webů.

 2. Zadejte webovou adresu a potom klepněte nebo klikněte na možnost Povolit či Blokovat.

  Na této stránce můžete zadat více webových adres najednou. Stejná oprávnění k webové stránce můžete také použít pro více členů rodiny.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Povolte či blokujte stahování souborů

Dále můžete omezit obsah, který dítě smí z Internetu stáhnout. Takto zamezíte případnému stažení viru nebo jiného nechtěného softwaru. Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Filtrování webů.

 2. Zkontrolujte, zda je zapnuté filtrování webů. V části Stahování souborů zaškrtněte políčko Blokovat stahování souborů, čímž dítěti znemožníte stahovat aplikace, hry a další soubory z Internetu. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka stahování dítěti opět povolíte.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavte omezení pro hry a aplikace z Windows Store

Nastavení omezení pro hry a aplikace, které dítě smí používat, je podobné jako v případě webových omezení: Pro všechny hry a aplikace z Windows Store, které dítě může zobrazit a stáhnout, můžete nastavit úroveň hodnocení podle věku či obsahu. Můžete také povolit či blokovat konkrétní aplikace a hry.

Použijte úrovně hodnocení her a Windows Store

Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Omezení her.

 2. Zkontrolujte, zda jsou zapnutá omezení her, a potom pomocí posuvníku zvolte úroveň hodnocení. Můžete také použít jiný systém hodnocení her.

  Omezení stahování z Windows Store je založeno na omezení her dítěte v Zabezpečení rodiny.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

  Stránka Úroveň hodnocení na webu Zabezpečení rodiny
  Dominik může používat aplikace a hry vhodné pro děti od 10 let.

Povolte nebo zablokujte určité hry

Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Omezení her a potom v dolní části stránky na možnost Blokovat nebo povolit určité hry. Zkontrolujte, zda jsou zapnutá omezení aplikací a her.

 2. Vyberte možnosti pro konkrétní hry a nakonec klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavte omezení dalších aplikací

Můžete také rozhodnout, zda dítě necháte používat aplikace a software, který nepochází z Windows Store. Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Omezení aplikací.

 2. Zkontrolujte, zda jsou zapnutá omezení aplikací, a rozbalte a sbalte složky aplikací a zaškrtněte políčka u všech aplikací, které chcete blokovat.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.

Odpovězte na žádosti svých dětí

Nastavení aktivit v rodinných počítačích se mohou v průběhu času vyvíjet. Vaše dítě si například bude chtít stáhnout a zahrát hru, o které všichni mluví, podniknout internetový průzkum do školního projektu nebo zkrátka bude potřebovat víc času u počítače, aby zvládlo všechny domácí úkoly. Pomocí Zabezpečení rodiny vám děti mohou odeslat e-mailem žádosti o svolení používat nové aplikace, hry nebo weby. Tyto žádosti můžete spravovat jednotlivě, anebo je vyřídit všechny na jednom místě na webu Zabezpečení rodiny. Postup je následující:

 1. V levém podokně klepněte nebo klikněte na položku Žádosti.

  Nedávné žádosti o svolení jsou seskupeny podle kategorie.

 2. Vedle každé žádosti můžete klepnout nebo kliknout na rozevírací seznam Odpověď a zvolit akci.

  Poznámka

  • Danou webovou stránku, hru nebo aplikaci můžete povolit všem dětem, nebo jen vybranému dítěti. Stejně tak můžete určitou věc zablokovat pro jednotlivce nebo pro všechny. Weby, hry a aplikace budou v souladu s tím přidány do seznamu Povoleno, případně Blokováno.

Více

Prohlížejte, kupujte a stahujte aplikace z Windows Store.

Maximalizujte své herní zážitky ve Windows a jděte za hranice představivosti.

Spravujte nastavení Zabezpečení rodiny online pro všechny členy vaší rodiny.

Chraňte svůj počítač před viry, škodlivým softwarem a dalšími hrozbami.