Mobilní širokopásmové připojení od začátku do konce

Mobilní širokopásmové připojení umožňuje připojit se k internetu z libovolného místa, kde jsou dostupné služby mobilního operátora. Pro mobilní širokopásmové připojení budete potřebovat datovou kartu (viz následující popis) a datový tarif.

Vzhledem k tomu, že je mobilní širokopásmové připojení relativně nová technologie, můžete se setkat s určitými termíny a pojmy, které nemusíte znát. Budeme se jim v tomto článku věnovat a uvedeme také kroky potřebné k nastavení a používání mobilního širokopásmového připojení.

Terminologie mobilního širokopásmového připojení

Tady jsou definice nejčastějších výrazů:

 • Datová karta je USB zařízení nebo malá karta umožňující mobilní širokopásmový přístup k internetu. Datové karty můžou být i moduly vkládané do přenosných počítačů.

 • SIM kartou (Subscriber Identity Module) se rozumí malá vyjímatelná karta s identifikačními údaji o předplatiteli mobilních širokopásmových služeb a bezpečnostní informace. Ne všechny datové karty musí mít fyzicky identifikovatelnou nebo vyjímatelnou SIM kartu.

 • Název přístupového bodu (APN) neboli přístupový řetězec je kombinace písmen a číslic, kterou vám poskytne mobilní operátor, aby identifikoval typ povoleného přístupu k síti. Mobilní operátor může mít různé přístupové body, které zase nabízejí různé typy služeb.

 • Stejně jako u telefonu se výrazem roaming označuje situace, kdy zařízení používáte v jiné zeměpisné oblasti, než se obvykle nacházíte. Při roamingu se ke svému mobilnímu operátorovi připojujete prostřednictvím partnerské sítě. Datové služby jsou obvykle dražší.

 • Sítě 3G, 4G a LTE jsou mobilní sítě, které podporují různé rychlosti a technologie připojení.

Nastavení a připojení k internetu

Zobrazit vše

První nastavení mobilního širokopásmového připojení

 1. Aktivujte SIM kartu a na ní službu mobilního širokopásmového připojení. Potřebné informace získáte u svého mobilního operátora a dodavatele zařízení.

 2. Pokud máte externí mobilní širokopásmovou kartu, ověřte si, že je správně vložená do počítače podle pokynů výrobce a že je zapnutý bezdrátový přepínač. Tento přepínač se obvykle nachází na čelní, boční nebo zadní straně přenosného počítače nebo tabletu.

 3. Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 4. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

  Poznámka

  • Kvůli identifikaci mobilní sítě možná budete muset zadat přístupový řetězec nebo název přístupového bodu. Přístupový řetězec (pro zařízení CDMA) nebo název přístupového bodu (pro zařízení GSM) by měl být uvedený v dokumentaci dodávané se SIM kartou nebo k datovému tarifu.

 5. Změňte nastavení připojení a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 6. Po zobrazení výzvy vyberte nebo zadejte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec, jméno uživatele, heslo a údaje o typu přihlášení. (Tyto údaje dostanete s hardwarem pro mobilní širokopásmové připojení nebo s balíčkem služeb mobilního širokopásmového připojení.) Je taky možné, že na této obrazovce si budete moct zakoupit tarif od operátora.

 7. Klepněte nebo klikněte na Další.

Poznámky

 • Pokud je SIM karta uzamčená, je výchozí kód PIN nastavený mobilním operátorem. Pokud je zařízení uzamčené, nemůžete ho použít. K odemčení budete potřebovat PIN. Přečtěte si informace dodané se SIM kartou nebo k datovému tarifu.

 • Když třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN, může se účet zablokovat. Budete muset požádat mobilního operátora o kód k odblokování PIN kódu (PUK). Pokud jste v okamžiku zablokování účtu připojeni k internetu, připojení se přeruší.

 • Pokud se nemůžete připojit k internetu, obraťte se na mobilního operátora.

Připojení k internetu (po nastavení připojení)

 1. Chcete-li zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na položku Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na položku Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 2. Klepněte nebo klikněte na název mobilní širokopásmové sítě a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

Sdílení internetového připojení

V závislosti na datovém tarifu mobilního operátora možná budete moct sdílet mobilní širokopásmové připojení k internetu s ostatními. Sdílené připojení se nazývá mobilní hotspot. Ostatní se k němu můžou připojit přes Wi‑Fi. Budou potřebovat název sítě a heslo.

Sdílení internetového připojení vytvořením mobilního hotspotu

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na mobilní širokopásmové připojení.

 3. Klepnutím nebo kliknutím na posuvník Sdílet připojení ho zapněte.

 4. Jestli chcete změnit název sítě nebo heslo sdíleného připojení, klepněte nebo klikněte na Úpravy.

Změna nastavení

Zobrazit vše

Změna vlastností profilu

Pokud chcete změnit vlastnosti profilu připojení, například název přístupového bodu, přístupový řetězec, uživatelské jméno, heslo nebo nastavení automatického připojení, udělejte to takhle:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Podle potřeby změňte název přístupového bodu (APN) nebo přístupový řetězec a dále uživatelské jméno a heslo. (Tyto údaje dostanete s hardwarem nebo službami pro mobilní širokopásmové připojení.)

Změna nastavení volby sítě

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

 3. Klepněte nebo klikněte na Zkontrolovat.

 4. Pokud chcete, aby Windows mohl síť zvolit automaticky, vyberte Automaticky vybrat (doporučeno). Pokud si naopak chcete zvolit síť sami, vyberte název požadované sítě ze seznamu a klepněte nebo klikněte na Registrovat.

  Poznámky

  • Pokud povolíte roaming, můžou vám být účtovány další poplatky.

  • Pokud se Windows nemůže připojit k určené síti, vybere síť automaticky.

Zobrazení nebo skrytí odhadovaného využití dat

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na mobilní širokopásmové připojení.

 3. Zapněte nebo vypněte Zobrazovat v seznamu sítí moje odhadované využití dat.

 4. Zobrazení odhadovaného využití dat:

  Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 5. Vyberte mobilní širokopásmovou síť.

Poznámka

 • Kliknutím na Vynulovat nastavíte sledování využití dat zpět na nulu. To nemá vliv na celkové množství skutečně využitých dat, které sleduje váš mobilní operátor.

Použití PIN kódu, jeho změna nebo odebrání

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na mobilní širokopásmové připojení.

 3. Proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete použít PIN, klepněte nebo klikněte na Použít PIN kód, zadejte zvolený PIN a klikněte na Dokončit.

  • Pokud chcete změnit PIN, klepněte nebo klikněte na Změnit PIN kód, zadejte aktuální PIN, zadejte a potvrďte nový PIN a potom klikněte na Dokončit.

  • Pokud chcete PIN přestat používat, klepněte nebo klikněte na Odebrat PIN kód.

  Poznámky

  • Pokud zařízení nedokáže používat PIN, tlačítko Použít PIN kód nebude dostupné.

  • Zadání tří nesprávných PIN kódů po sobě může způsobit zablokování účtu do doby, než od mobilního operátora získáte kód k odblokování PIN kódu (PUK kód). Pokud jste v okamžiku zablokování účtu připojeni k internetu, připojení se přeruší.

  • Pokud se PIN už používá, tlačítko Použít PIN kód nebude dostupné.

  • Pokud se žádný PIN nepoužívá, tlačítka Změnit PIN kód a Odebrat PIN kód nebudou dostupná. Když chcete PIN změnit, musíte ho napřed použít.

Zjištění informací o datovém tarifu, poskytovateli, zařízení nebo účtu

Zobrazit vše

Zjištění podrobností o předplaceném tarifu, poskytovateli, zařízení a účtu

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na mobilní širokopásmové připojení.

 3. Podívejte se na část Vlastnosti.

Odemknutí zařízení, aby se dalo používat u jiného mobilního operátora

 1. Vložte do zařízení SIM kartu jiného mobilního operátora. Potřebné informace získáte od mobilního operátora nebo dodavatele zařízení.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na mobilní širokopásmové připojení.

 4. Zadejte odemykací kód, který jste získali od mobilního operátora, a potom klepněte nebo klikněte na Odemknout.

Restartování zařízení

Zařízení restartujete tak, že ho odeberete a znovu připojíte, vypnete a znovu zapnete počítač nebo obnovíte jeho činnost z režimu hibernace nebo spánku.

Řešení potíží

Tady jsou nejčastější problémy, se kterými se můžete setkat, když používáte mobilní širokopásmové připojení, včetně postupu, jak je vyřešit.

Zobrazit vše

Nemůžu se připojit k internetu prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení.

Tato část se věnuje několika problémům s připojením, jejich možným důvodům a způsobu jejich opravy.

 • Mobilní širokopásmové připojení není uvedené v seznamu Síťová připojení. Možné důvody:

  • Zamknutá, nečitelná nebo neplatná SIM karta nebo zařízení.

  • Skončila platnost mobilního širokopásmového připojení nebo není vůbec aktivované.

  • Nacházíte se v místě mimo dosah signálu sítě.

 • Máte signál, ale nemůžete se připojit. Možné důvody:

  • Nemáte zajištěný platný odběr datových služeb.

  • Název přístupového bodu, zadané jméno nebo heslo uživatele jsou neplatné.

  • Používáte roaming, ale vybraný operátor nepovoluje datové služby nebo nemáte aktivovaný roaming datových služeb.

 • Někde se připojit můžete, ale jinde ne (nemůžete se připojit například z míst mimo město). Možné důvody:

  • Nemáte aktivovaný roaming datových služeb.

  • Vybraný operátor sítě nepovoluje datové služby.

Pokud chcete ve všech případech najít přesnou příčinu problému a jeho řešení, spusťte poradce při potížích se sítí. Udělejte to takhle:

 1. Otevřete Centrum síťových připojení a sdílení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte síť a sdílení a potom klepněte nebo klikněte na Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení adaptéru.

 3. Stiskněte a podržte ikonu širokopásmového připojení (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši) a potom klepněte nebo klikněte na Diagnostika.

Chci sdílet mobilní širokopásmové připojení, ale nedaří se mi to.

Možná si budete muset nainstalovat nejnovější ovladače. Sdílení mobilního širokopásmového připojení vyžaduje ovladače Wi‑Fi, které fungují s připojením Wi‑Fi Direct.

Chci se připojit k mobilnímu hotspotu (sdílenému mobilnímu širokopásmovému připojení), ale nedaří se mi to.

Možná budete muset ručně spárovat zařízení přes Bluetooth. I když zařízení používá Wi‑Fi, při úvodním připojení k mobilnímu hotspotu se použije párování přes Bluetooth. Informace o párování zařízení najdete v tématu Přidání, zobrazení a správa zařízení a tiskáren.

Při hledání sítí se zobrazí chybová zpráva.

Je několik možných řešení:

 • Jestli právě používáte mobilní širokopásmové připojení, odpojte se a potom klepněte nebo klikněte na Skenovat.

 • Zkontrolujte, že je vypnutý režim v letadle a že je zapnuté mobilní širokopásmové připojení. Postup kontroly:

  Pokud chcete zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

 • Jestli je SIM karta zamknutá PIN kódem, odemkněte ji zadáním kódu.

 • Pokud zařízení nereaguje, odpojte ho a znovu ho zapojte nebo restartujte počítač.

Můžu procházet internet, ale nefungují programy pro zasílání rychlých zpráv, streamování videa nebo služba VPN.

V závislosti na využívaném plánu služeb může operátor blokovat některé weby (IP adresy), porty nebo typy služeb. Obraťte se na mobilního operátora a ujistěte se, že máte službu potřebnou k použití programu při mobilním širokopásmovém připojení.

Po vyjmutí SIM karty z telefonu a jejím vložení do slotu datové karty se nemůžu připojit k internetu (dokud byla SIM karta v telefonu, připojení fungovalo).

Někteří mobilní operátoři vyžadují pro přístup k internetu prostřednictvím datové karty jiné nastavení než u telefonu. Obraťte se na mobilního operátora a ujistěte se, že váš tarif umožňuje použít tento typ zařízení a že ho máte správně nastavené.

Potřebujete další pomoc?