Myš a klávesnice: novinky ve Windows

Většina toho, co víte o používání myši a klávesnice ve Windows, zůstává stejné, hlavně u plochy. Tady je pár způsobů, jak používat nové i dobře známé funkce Windows pomocí myši a klávesových zkratek.

Akce Pomocí myši Pomocí klávesnice
Akce

Návrat na obrazovku Start

Pomocí myši

Klikněte na tlačítko Start v levém dolním rohu.

Pomocí klávesnice
Stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa Windows.
Akce

Otevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení)

Pomocí myši

Ovládací tlačítka zobrazíte tak, že najedete do pravého horního nebo dolního rohu (snažte se posunout ukazatel do rohu tak daleko, aby zmizel). Po zobrazení ovládacích tlačítek se posuňte nahoru nebo dolů podél okraje a klikněte na tlačítko, které chcete.

Obrázek otevření ovládacích tlačítek pomocí myši
Pomocí klávesnice
Všechna ovládací tlačítka: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+C
Ovládací tlačítko Hledat: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+S
Ovládací tlačítko Sdílet: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+H
Ovládací tlačítko Start: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows
Ovládací tlačítko Zařízení: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+K
Ovládací tlačítko Nastavení: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+I
Akce

Hledání v počítači (aplikace, nastavení a soubory), na webu nebo v aplikaci

Pomocí myši
Na obrazovce Start klepněte nebo klikněte na tlačítko Hledat Tlačítko Hledat.

Můžete taky najet do pravého horního rohu (snažte se posunout ukazatel do rohu tak daleko, aby zmizel). Po zobrazení ovládacích tlačítek se podél okraje posuňte dolů, klikněte na Hledat a zadejte hledaný termín.

Pokud chcete v počítači zobrazit seznam všech aplikací, klikněte na šipku dolů v levém dolním rohu obrazovky Start.

Pomocí klávesnice

Pokud jste na obrazovce Start, začněte zadávat hledaný termín.

Otevření ovládacího tlačítka Hledat: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+S
Hledání v otevřené aplikaci: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+Q
Hledání v nastaveních: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+W
Hledání v souborech: klávesa s logem
WindowsKlávesa s logem Windows+F
Akce

Zobrazení příkazů a místních nabídek v aplikaci

Pomocí myši

Klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši a potom klikněte na požadovaný příkaz. Nebo klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši na položku, pro kterou chcete zobrazit specifické možnosti.

Obrázek zobrazení příkazů aplikace

Pomocí klávesnice
V aplikaci: klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Z
Akce

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi

Pomocí myši

Pokud chcete přepnout na naposledy použitou aplikaci, najeďte do levého horního rohu (snažte se posunout ukazatel do rohu tak daleko, aby zmizel). Po zobrazení předchozí aplikace klikněte do rohu.

Pokud chcete přepnout na jinou aplikaci, najeďte do levého horního rohu a potom sjeďte dolů podél okraje. Po zobrazení ostatních aplikací klikněte na požadovanou aplikaci.

Obrázek přepínání aplikací

Pomocí klávesnice
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Tab: Přepíná mezi aplikacemi a plochou.

Alt+Tab: Přepíná mezi všemi aplikacemi, včetně aplikací klasické pracovní plochy.

Akce

Používání až 4 aplikací vedle sebe

Poznámky:

  • Obrazovku Start nejde zobrazit souběžně s jinou aplikací.

  • Abyste na obrazovce mohli mít najednou víc oken a aplikací, musí mít obrazovka rozlišení aspoň 1 024×768. Pokud chcete zkontrolovat toto nastavení, otevřete ovládací tlačítko Nastavení a postupně klikněte na Změnit nastavení počítače, Počítač a zařízeníObrazovka.

Pomocí myši

Přetáhněte aplikaci od horního okraje obrazovky a umístěte ji na levou nebo pravou stranu. Pak přejděte na obrazovku Start a klikněte na jinou aplikaci.

Pokud už máte vedle sebe otevřené dvě aplikace, můžete další aplikaci vložit doleva, doprava nebo doprostřed nebo ji otevřít místo jedné z momentálně otevřených aplikací.

Můžete taky najet do levého horního rohu a pak ukazatelem sjet dolů, aby se zobrazil seznam naposledy použitých aplikací. Aplikaci vložíte kliknutím a přetažením.

Obrázek přepínání aplikací

Pomocí klávesnice
Klávesa s logem Windows  Klávesa s logem Windows+tečka , potom Šipka vlevo nebo Šipka vpravo
Akce

Otevření plochy

Pomocí myši

Přejděte na obrazovku Start a klikněte na dlaždici Plocha.

Pomocí klávesnice
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+D
Akce

Přiblížení nebo oddálení obrazovky Start

Pomocí myši
Na obrazovce Start klikněte na ikonu Ikona Souhrnné zobrazení v pravém dolním rohu nebo použijte klávesu Ctrl + kolečko myši – tím zobrazení oddálíte. Kliknutím kamkoli ho zase přiblížíte.
Pomocí klávesnice

K přiblížení použijte klávesovou zkratku Ctrl+znaménko plus.

K oddálení použijte klávesovou zkratku Ctrl+znaménko minus.

Akce

Zobrazení záhlaví v aplikaci pro Windows Store.

Pomocí myši

Přejděte do horní části aplikace.

Pomocí klávesnice

(Žádný příkaz na klávesnici.)

Akce

Zavření aplikace

Pomocí myši

Najeďte do horní části obrazovky a v záhlaví klikněte na tlačítko Zavřít.

Naposledy používané aplikace můžete ukončit taky tak, že najedete do levého horního rohu a pak přejedete dolů podél okraje. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci a potom klikněte na Zavřít.

Pomocí klávesnice
Klávesa s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Šipka dolů
Akce

Na obrazovce Start zobrazte hlavní panel.

Pomocí myši

Přejděte do dolní části. (Pokud jste hlavní panel přesunuli na jinou stranu, najeďte myší sem.)

Pomocí klávesnice
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+T vybere první aplikaci na hlavním panelu.
Akce

Vypnutí počítače

Pomocí myši
Pokud je na obrazovce Start ikona NapájeníIkona Napájení, klepněte nebo klikněte na ni a potom na Vypnout.

Můžete taky najet do pravého dolního rohu (snažte se posunout ukazatel do rohu tak daleko, aby zmizel). Po zobrazení ovládacích tlačítek se podél okraje posuňte nahoru a potom klikněte na Nastavení. Klikněte na Napájení a vyberte možnost vypnutí.

Pomocí klávesnice
  1. Stiskněte Ctrl+Alt+Del.

  2. Pomocí klávesy Tab přejděte na ikonu Napájení a pak stiskněte Enter. Zobrazí se seznam možností vypnutí.

  3. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů přejděte na požadovanou možnost.

  4. Stiskněte Enter.

Informace o tom, jak podobné úkoly provádět na dotykové obrazovce, najdete v tématu Dotykové ovládání: potáhnutí prstem, klepnutí a další. Další informace o ovládání Windows najdete v průvodci Informace o systému.

Potřebujete další pomoc?