Nápověda k aplikaci Fotky pro Windows

S aplikací Fotky můžete zobrazovat nebo upravovat fotky a videa ve knihovně Obrázky a v systémuOneDrive a také je můžete jejím prostřednictvím importovat. Aplikace Fotografie nabízí různé možnosti úprav a vylepšení fotek, včetně automatických i pokročilých úprav. Upravené fotky a videa můžete sdílet s přáteli a rodinou, aniž byste museli opouštět aplikaci.

Tato aplikace přináší řadu možností pro úpravu vašich snímků, ale pokud máte zájem o pokročilejší editaci nebo práci s metadaty, najděte si ve Windows Store ve svém počítači aplikaci pro úpravu fotografií. Další možností je stáhnutí Fotogalerie. Aplikace Galerie fotografií není dostupná proWindows RT 8.1.

Informace o pořizování fotek a zaznamenávání videa najdete v tématu Aplikace Fotoaparát a webové kamery: nápověda a Aplikace Videomomentky pro Windows: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Spusťte aplikaci Fotografie

Aplikaci Fotografie můžete spustit několika různými způsoby.

Na obrazovce Start

Klepněte nebo klikněte na dlaždici aplikace Fotografie.

Používáte jinou aplikaci nebo jste na ploše

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do pole hledání zadejte Fotky a v seznamu výsledků klepněte nebo klikněte na položku Fotky.

Pokud používáte průzkumníka souborů

 1. Přejděte na fotku, kterou chcete zobrazit v aplikaci Fotky.

 2. Klikněte na ni pravým tlačítkem nebo ji stiskněte a podržte, pak klepněte nebo klikněte na položku Otevřít v programu a potom klepněte nebo klikněte na Fotky.

Jestli chcete změnit aplikaci, ve které se vaše fotky automaticky otevírají, podívejte se do tématu Výběr aplikací používaných ve Windows jako výchozí.

Zobrazení fotek a videa v aplikaci Fotky

V aplikaci Fotky se zobrazují fotky a videa, které jsou v počítači v knihovně Obrázky a na OneDrive. Knihovna Obrázky obsahuje základní složku Obrázky, ale může zahrnovat i externí jednotky, sdílené síťové složky a další složky ve vašem počítači.

Pokud chcete zobrazit soubory v systémuOneDrive

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. V levém horním rohu klepněte nebo klikněte na knihovnu Obrázky a potom klepněte nebo klikněte na položkuOneDrive.

Poznámka

 • Možná se budete muset přihlásit k účtu Microsoft, aby se zobrazily soubory OneDrive.

Pokud chcete zobrazit soubory v knihovny Obrázky

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Klepněte nebo klikněte na možnost OneDrive v levém horním rohu a pak klepněte nebo klikněte na knihovnu Obrázky.

Pokud se v aplikaci některé fotky a videa nezobrazují, nápovědu získáte v části řešení potíží.

Import fotografií a videí

 1. Připojte k počítači fotoaparát, telefon nebo externí jednotku.

 2. Spusťte aplikaci Fotky.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 4. Klepněte nebo klikněte na Importovat.

  Pokud máte potíže nebo chcete importovat soubory z DVD, přečtěte si téma Import fotek a videí z fotoaparátu, telefonu nebo DVD.

 5. Klepněte nebo klikněte na zařízení, ze kterého chcete importovat.

 6. Aplikace automaticky najde všechny fotky a videa, které ještě nejsou importované, a vybere je. Každou fotku nebo video, které chcete importovat, taky můžete potáhnout dolů nebo na ně kliknout, případně klepnout nebo kliknout na Vybrat vše.

Fotky a videa se ukládají do složky Obrázky, kde se vytvoří nová složka označená datem importu.

Úpravy fotek a videí

Oříznutí fotky

 1. Otevřete fotku, kterou chcete oříznout.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Oříznout.

 4. Klepněte nebo klikněte na Poměr stran a vyberte si možnost z přednastavených voleb nebo přetáhněte okraje do požadovaného místa.

 5. Klepněte nebo klikněte na Použít.

 6. Oříznutou fotku uložte. Můžete aktualizovat původní fotku nebo uložit kopii s provedenými změnami.

Otočení fotky

 1. Otevřete fotku, kterou chcete otočit

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Otočit. Fotka se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Každým klepnutím nebo kliknutím ji otočíte o dalších 90 stupňů.

Fotka se ukládá automaticky.

Poznámka

 • V aplikaci Fotky není otáčení videa možné.

Úprava fotky

 1. V aplikaci Fotky otevřete fotku, kterou chcete upravit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Upravit.

 4. Klepněte nebo klikněte na kategorii nalevo, jako je třeba Automatická oprava nebo Světlo. Na pravé straně fotky najdete možnosti pro úpravy příslušné kategorie.

 5. Klepněte nebo klikněte na možnost napravo. Další informace o jednotlivých možnostech najdete v tématu Úpravy fotek a videí.

 6. Pokračujte ve výběru nových možností, dokud úpravy nedokončíte.

 7. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 8. Upravenou fotku uložte. Buď můžete aktualizovat původní fotku, nebo uložit kopii s provedenými změnami.

Střih videa

 1. V aplikaci Fotky otevřete video, které chcete zkrátit.

 2. Potažením prstu doprava nebo kliknutím na šipku na levé straně obrazovky můžete prohlížet nedávné fotky a videa. Opakovaně potahujte prstem nebo klikejte na šipky, až najdete požadované video.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 4. Klepněte nebo klikněte na Střih a přesuňte úchyty na levém a pravém konci časové osy na nový počáteční a koncový bod.

 5. Klepněte nebo klikněte na Uložit kopii.

Odstranění fotky nebo videa

 1. V aplikaci Fotky přejděte do složky se soubory, které chcete odstranit.

 2. Máte následující možnosti:

  • Pokud máte zobrazený seznam fotek a videí, klikněte pravým tlačítkem na soubory, které chcete odstranit, nebo tyto soubory potáhněte dolů. Také můžete klepnout nebo kliknout na položku Vybrat vše.

  • Pokud otevřete fotku nebo video, příkazy aplikace zobrazíte potáhnutím prstem od dolního okraje nebo kliknutím pravým tlačítkem.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Fotky můžete odstranit i pomocí aplikace Fotoaparát, OneDrive nebo Průzkumníka souborů.

Uspořádání souborů a složek

Aplikaci Fotky můžete použít pro základní organizaci fotek, například pro vytváření nových složek a pro přesouvání, přejmenovávání a odstraňování souborů. Pro úlohy, jako je uspořádání souborů ve více složkách a změna pokročilých nastavení, je nejvhodnější používat Průzkumník souborů. Další informace o používání Průzkumníka souborů najdete v tématu Práce se soubory a složkami.

Když používáte aplikaci Fotky pro uspořádání složek, musíte je zobrazit jako seznam. Jestliže jste otevřeli fotku nebo video a chcete tento soubor například přejmenovat nebo přesunout, stiskněte šipku Zpět a pak zobrazte tyto příkazy potáhnutím prstem nahoru nebo kliknutím pravým tlačítkem.

Vytvoření nové složky

 1. V aplikaci Fotky přejděte na místo, kde chcete složku vytvořit.

 2. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 3. Klepněte nebo klikněte na možnost Nová složka.

 4. Zadejte název složky a potom klepněte nebo klikněte na položku Vytvořit.

Vyjmutí, zkopírování, vložení, přejmenování nebo odstranění souborů.

 1. V aplikaci Fotky přejděte do složky se soubory, které chcete uspořádat.

 2. Vyberte soubory.

 3. Klepnutím nebo kliknutím vyberte příkaz, který chcete použít.

 4. Postupujte následovně:

  • Pokud chcete soubor Vyjmout nebo Kopírovat, přejděte do nového místa, kam mají soubory nebo složky přijít, a pak klepněte nebo klikněte na příkaz Vložit.

  • Pokud chcete soubor Přejmenovat, zadejte jeho nový název a pak klepněte nebo klikněte na příkaz Přejmenovat. (Není možné přejmenovat najednou více souborů.)

  • Jestli chcete soubor Odstranit, klepněte nebo klikněte na soubor Odstranit.

Přizpůsobení dlaždice aplikace Fotky v nabídce Start

Nastavení vlastní fotografie na dlaždici

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Najděte fotku, kterou chcete použít na dlaždici, a klepnutím nebo kliknutím ji otevřete.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 4. Klepněte nebo klikněte na Nastavit jako a potom klepněte nebo klikněte na dlaždici pro fotky.

Při příštím zobrazení nabídky Start uvidíte tuto fotku jako pozadí dlaždice aplikace Fotky. Klepnutím nebo kliknutím spusťte aplikaci Fotky.

Náhodné přehrávání fotek na dlaždici

Pokud tuto funkci zapnete, aplikace Fotky bude postupně přehrávat 5 snímků z 50 naposledy přidaných fotek.

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení.)
 3. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 4. Položku Náhodné přehrávání fotek na dlaždici nastavte na hodnotu Zapnuto.

Ukončit náhodné přehrávání fotek na dlaždici

 1. Přejděte na obrazovku Start.

 2. Stiskněte a podržte dlaždici aplikace Fotky nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 3. Klepněte nebo klikněte na Vypnout aktivní dlaždici.

Zobrazit fotky na zamykací obrazovce nebo jako obrázkové heslo

Zamykací obrazovka je obrazovka, kterou vidíte, když zamknete svůj počítač (nebo když se počítač automaticky zamkne, když na něm chvíli nepracujete). Můžete na ni přidat oblíbené fotky svých dětí, domácích mazlíčků nebo snímky z dovolené nebo dokonce vytvořit prezentaci, která bude na zamykací obrazovce přehrávat větší množství fotografií. Vybranou fotku můžete použít i jako obrázkové heslo, takže přihlášení do systému bude zábavnější.

Nastavení fotky jako pozadí zamknuté obrazovky.

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Přejděte k fotce, kterou chcete použít, a klepnutím nebo kliknutím ji otevřete.

 3. (Volitelné) Pokud chcete oříznou fotku tak, aby svými rozměry odpovídala zamykací obrazovce, postupujte takto:

  1. Klepněte nebo klikněte na Oříznout.

  2. Klepněte nebo klikněte na Poměr stran a potom klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka. Uvidíte obdélník ohraničující část fotky, která se zobrazí na zamykací obrazovce.

  3. Přesuňte fotku tak, aby se zobrazila jenom část, která má být na zamykací obrazovce, a potom klepněte nebo klikněte na Použít.

  4. Uložte fotku.

 4. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 5. Klepněte nebo klikněte na Nastavit jako a potom klepněte nebo klikněte na Zamykací obrazovka.

Přehrávání prezentací

 1. Spusťte aplikaci Fotky.

 2. Přejděte do složky s fotkami, které chcete v prezentaci použít.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Používáte-li myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem myši.)
 4. Klepněte nebo klikněte na možnost Prezentace. Aplikace přehraje fotky obsažené v dané složce.

Prezentace můžete přehrávat i na dlaždici aplikace Fotky nebo na zamykací obrazovce.

Sdílení fotek, videí a panoramat

Existuje několik možností, jak sdílet soubory z aplikace Fotky, které se liší podle jejich umístění. Všechny fotky a videa v aplikaci Fotky můžete sdílet se všemi aplikacemi, které jsou dostupné pomocí ovládacího tlačítka Sdílení, jako je Pošta. U souborů uložených ve službě OneDrive máte možnost odeslat pozvánky, díky kterým budou mít konkrétní lidé oprávnění k jejich zobrazení, nebo můžete získat odkaz pro jejich sdílení s širším publikem.

Sdílení fotek a videí ve službě OneDrive

 1. V aplikaci Fotky vyberte fotky a složky tak, že je potáhnete prstem směrem dolů nebo na ně kliknete pravým tlačítkem.

 2. Klepněte nebo klikněte na Sdílet.

 3. Pokud je chcete sdílet s konkrétními osobami nebo skupinami, vyberte možnost Pozvat uživatele. Když je chcete sdílet s velkým množstvím lidí, které ani osobně neznáte, vyberte možnost Získat odkaz. Další informace o sdílení najdete v tématu OneDrive: FAQ.

Sdílení fotek a videí z knihovny Obrázky

Tímto způsobem můžete sdílet i fotky ze služby OneDrive.

 1. V aplikaci Fotky přejděte ke složce s fotkami a videi, které chcete sdílet.

 2. Potáhněte prstem dolů nebo klepněte na každou fotku nebo video, které chcete sdílet. Můžete otevřít i jednu fotku nebo video.

 3. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Sdílet.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Sdílet.)
 4. Klepněte nebo klikněte na aplikaci, kterou použijete ke sdílení, a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

Zobrazení zprávy „Je nám líto, ale vyskytl se problém“

Pokud vidíte chybovou zprávu Je nám líto, ale vyskytl se problém, během upgradu se pravděpodobně vyskytl problém, který se může vyřešit obnovením výchozích knihoven. Pokud aplikace nepracuje správně ani po tomto pokusu, podívejte se na fóru na stránku komunity o hudbě, fotkách a videích, kde Windows najdete další možná řešení.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Průzkumník souborů a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Zobrazení.

 4. Klepněte nebo klikněte na Navigační podokno a zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté pole Zobrazit knihovny.

 5. V levém podokně klepněte nebo klikněte pravým tlačítkem na složku Knihovny a pak na Vlastnosti.

 6. Klepněte nebo klikněte na Obnovit výchozí.

 7. Klepněte nebo klikněte na OK.

Očekávané fotky a videa se nezobrazují

Existuje několik důvodů, proč se v aplikaci Fotky nezobrazují očekávané fotky a videa. Například pokud vaše soubory nejsou v knihovně Obrázky, aplikace Fotky je nenajde. Tady je několik postupů, které můžete vyzkoušet, aby se v aplikaci objevily.

Přesunutí souborů do knihovny Obrázky

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Průzkumník souborů a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 3. Přejděte ke složce, která obsahuje fotky. (Pokud jsou soubory na externí jednotce, připojte ji k počítači.)

 4. Klepněte nebo klikněte na nabídku Soubor a potom klepněte nebo klikněte na Otevřít v novém okně.

 5. Snímky nebo složky, které chcete zobrazit v aplikaci Fotky, přetáhněte nebo zkopírujte z původní složky do složky Obrázky.

Přidání souborů, složek a jednotek do knihovny Obrázky

Pokud máte fotky v jiné složce nebo na jiné jednotce a nechcete je přesunout do složky Obrázky, můžete je přidat do knihovny Obrázky. Jak na to se dozvíte v  tématu „Jak přidám do knihovny složku?“ v části Knihovny: nejčastější dotazy.

Zobrazení miniatur v knihovně Obrázky

Pokud jste provedli upgrade ze starší verze systému Windows, je možné, že se v aplikaci Fotky nezobrazují miniatury vašich souborů. Zobrazíte je takto:

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole zadejte Průzkumník souborů a ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

 3. Klepněte nebo klikněte na kartu Zobrazení.

 4. Klepněte nebo klikněte na Možnosti a pak na Změnit složku a možnosti vyhledávání.

 5. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit a zrušte zaškrtnutí tlačítka u možnosti Vždy zobrazit ikony, nikdy ne miniatury.

 6. Klepněte nebo klikněte na OK.

Proč se v aplikaci Fotky nezobrazují fotky ze služby Facebook, Flickr nebo z dalších jednotek?

Aplikace Fotky pro službu Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nepodporuje propojení se službou Facebook a Flickr.

Hledání odpovědí v komunitě Microsoft

Pokud navrhované postupy nepomohly problém vyřešit, podívejte se na stránku komunity o hudbě, fotkách a videích na fóru Windows, kde najdete řešení konkrétních problémů od jiných uživatelů. To vám může pomoct, pokud máte potíže s hardwarem nebo se zobrazují chybové zprávy.

Potřebujete další pomoc?