Změna uspořádání dlaždic na Úvodní obrazovce

Ve Windows 8 a Windows RT máte řadu možností, jak si Úvodní obrazovku nastavit podle svých představ. Můžete vytvářet skupiny, zobrazovat na dlaždicích aktualizace nebo dlaždice přesouvat tak, abyste měli lepší přístup ke svým oblíbeným kontaktům, webům a dalším položkám. Taky můžete vytvořit jednoduchou Úvodní obrazovku, která obsahuje jenom několik možností. Během několika minut můžete přesouváním a změnou velikosti dlaždic vyzkoušet, jaké uspořádání vám nejvíc vyhovuje. Další informace o Úvodní obrazovce najdete v tématu Přidání aplikací, webů a dalších položek na Úvodní obrazovku.

Podívejte se na video o změně uspořádání dlaždic na Úvodní obrazovce. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)
Operace
Postup

Připnutí webů

 1. Pokud chcete na Úvodní obrazovku přidat web (tato operace se označuje taky jako připnutí), spusťte prohlížeč, třeba Microsoft Internet Explorer.

 2. V Internet Exploreru přejděte na web, který chcete připnout, a potáhnutím prstem od horního okraje nebo kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete panel Adresa.

 3. Na panelu Adresa klepněte nebo klikněte na Připnout web Připnout web a potom klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.
 4. Zadejte název nebo krátký popis a potom klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku. Dlaždice se přidá na vzdálenější stranu Úvodní obrazovky.

Poznámka

 • Některé prohlížeče mohou vyžadovat jiný postup nebo nemusejí připnutí webů na Úvodní obrazovku podporovat. Další informace najdete v nápovědě k prohlížeči.

Připnutí často používaných položek, třeba kontaktů

 1. Spusťte aplikaci, kterou chcete použít, například aplikaci Lidé.

 2. Vyberte položku, kterou chcete připnout na Úvodní obrazovku.

 3. Klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

 4. Zadejte název nebo krátký popis a potom klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku. Dlaždice se přidá na vzdálenější stranu Úvodní obrazovky.

Poznámka

 • Některé aplikace můžou vyžadovat jiný postup nebo nemusejí podporovat připnutí položek na Úvodní obrazovku. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci.

Připnutí aplikací

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat.)

 2. Zadejte název aplikace nebo posouvejte zobrazení, dokud ji nenajdete.

 3. Vyberte aplikaci tak, že po ní potáhnete prstem dolů nebo na ni kliknete pravým tlačítkem myši.

 4. Klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku.

Odebrání dlaždic

 1. Na Úvodní obrazovce vyberte aplikaci, web nebo stránku, které chcete odepnout, a to tak, že po nich potáhnete prstem dolů nebo na ně kliknete pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Odepnout z Úvodní obrazovky. Pokud odepnete aplikaci, zůstane nainstalovaná v počítači, ale její dlaždice už nebude na Úvodní obrazovce. Jestliže odepnete často používaný web nebo stránku, jejich zástupce se z počítače odstraní.

Změna uspořádání dlaždic

 1. Posuňte dlaždici, kterou chcete změnit, prstem nahoru či dolů a potom ji přetáhněte na nové místo.

  (Pokud používáte myš, klikněte na dlaždici a přetáhněte ji kterýmkoli směrem na nové místo.)

 2. Pokud ji chcete rychle přesunout z jednoho okraje úvodní obrazovky na druhý, přetáhněte dlaždici dolů k dolnímu okraji obrazovky. Tím zobrazíte všechny dlaždice najednou a snadno je přesunete na delší vzdálenost.

Seskupení dlaždic

 1. Pokud chcete vytvořit novou skupinu, přetáhněte dlaždici na volné místo. Jakmile se zobrazí šedý pruh, dlaždici uvolněte.

 2. Posuňte prstem nebo klikněte a přetáhněte další dlaždice vedle první dlaždice.

Pojmenování skupin

 1. Stažením prstů na úvodní obrazovce nebo kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu obrazovky oddalte zobrazení a zobrazte všechny dlaždice.

 2. Pokud chcete změnit uspořádání skupin, stiskněte a podržte příslušnou skupinu a potom ji přesuňte na nové místo, nebo na ni klikněte a přetáhněte ji.

 3. Klepněte na skupinu, kterou chcete pojmenovat, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Pojmenovat skupinu.

 4. Zadejte název a potom klepněte nebo klikněte na Pojmenovat.

Změna velikosti dlaždic (dostupné jen pro některé dlaždice)

 1. Potáhněte prstem dolů po dlaždici, kterou chcete změnit, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Menší nebo Větší změňte velikost dlaždice. (Barvu a písmo dlaždice nejde změnit.)

Zapnutí nebo vypnutí aktualizací dlaždic (dostupné jen pro některé dlaždice)

 1. Potáhněte prstem dolů po dlaždici, kterou chcete změnit, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepnutím nebo kliknutím na Zapnout aktivní dlaždici nebo Vypnout aktivní dlaždici změňte nastavení dlaždice.

Připnutí složek a aplikací klasické pracovní plochy na hlavní panel na ploše

 1. Na Úvodní obrazovce vyberte složku nebo aplikaci klasické pracovní plochy, kterou chcete připnout na hlavní panel, a to tak, že po ní potáhnete prstem dolů nebo na ni kliknete pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Připnout na hlavní panel.

Poznámka

 • Pokud se příkaz aplikace Připnout na hlavní panel po výběru aplikace nebo složky nezobrazí, nejde tuto složku nebo aplikaci na hlavní panel připnout.