Jak vyhledávat

Ovládací tlačítko Hledat využívá Inteligentní hledání Bing, takže můžete prohledávat svůj počítač, web i složku OneDrive, plus některé aplikace a Windows Store. Stačí jedno hledání a získáte všechny výsledky. Můžete se vrátit zpátky na výsledky hledání, aniž byste museli hledat znovu.

Použití ovládacího tlačítka Hledat

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Zadejte hledaný výraz. Během psaní uvidíte seznam výsledků a návrhů hledání.

 3. Když v seznamu výsledků hledání uvidíte aplikaci, soubor nebo nastavení, které hledáte, klepnutím nebo kliknutím tuto položku otevřete. Pokud chcete zobrazit všechny výsledky k hledanému výrazu, včetně webových výsledků, které nabízí Bing, klepněte nebo klikněte na tlačítko HledatTlačítko Hledat (nebo klepněte nebo klikněte na jeden z návrhů hledání) a přejděte na stránku výsledků hledání. Můžete taky klepnout nebo kliknout na některý z návrhů.

  Na stránce výsledků hledání otevřete výsledek hledání klepnutím nebo kliknutím na něj.

Tipy

 • Hledání otevřete tak, že na obrazovce Start klepnete nebo kliknete na tlačítko Hledat Tlačítko Hledat. Pokud máte klávesnici, jednoduše začněte psát. (Jestli na obrazovce Start nevidíte tlačítko Hledat, nemáte nainstalovanou nejnovější aktualizaci systému Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Další informace naleznete v tématu Instalace nejnovější aktualizace Windows 8.1 Update.)
 • Panel Hledat můžete otevřít stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows +S. Pokud chcete hledat soubor na svém počítači nebo ve službě OneDrive, stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows +F. A když chcete na svém počítači najít nastavení, stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows +W.

Návrat na stránku s výsledky hledání

Pokud otevřete nějaký výsledek hledání a zjistíte, že to není to, co hledáte, můžete se vrátit na stránku s výsledky hledání bez toho, že byste museli s hledáním začít znovu.

 • Potáhněte prstem od levého okraje obrazovky. (Pokud používáte myš, přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky klikněte.)

Tip

 • Pokud pracujete se stolním počítačem, na stránku s výsledky hledání se můžete vrátit tak, že klepnete nebo kliknete na tlačítko na jejím hlavním panelu. (Tento postup je možný jen v případě, že máte Windows 8.1 Update nebo Windows RT 8.1 Update. Další informace naleznete v tématu Instalace nejnovější aktualizace Windows 8.1 Update.)

Změna oboru vyhledávání

Ve výchozím nastavení ovládací tlačítko Hledat vyhledává aplikace, soubory a nastavení na vašem počítači, ve službě OneDrive a na webu. Můžete si ale i vybrat jenom jeden typ výsledků, třeba nastavení, soubory, obrázky na webu nebo videa na webu. A pokud jste při použití ovládacího tlačítka Hledat v aplikaci, můžete si vybrat, že se bude prohledávat jenom tato aplikace (tato funkce nemusí být v některých aplikacích dostupná).

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Klepněte nebo klikněte na šipku Šipka na panelu Hledat a potom klepněte nebo klikněte na obor, který chcete použít.

Změna nastavení vyhledávání

Můžete odstranit historii hledání uloženou ovládacím tlačítkem Hledat, vybrat, kolik z vámi hledaných informací se sdílí s aplikací Bing, a odfiltrovávat z výsledků hledání na webu obsah pro dospělé.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Hledání. Tady najdete všechna nastavení ovládacího tlačítka Hledat.

Poznámka

 • Při odstranění historie vyhledávání ve Windows se neodstraní historie vyhledávání, kterou ukládají jednotlivé aplikace. Informace o tom, jak odstranit historii vyhledávání v určité aplikaci, získáte na webu vývojáře aplikace nebo v nápovědě k aplikaci.

Zastavení zobrazování výsledků a návrhů hledání z webu

Při používání ovládacího tlačítka Hledat si můžete vybrat, že nebudete dostávat výsledky a návrhy hledání z aplikace Bing. Pokud toto nastavení vypnete, bude ovládací tlačítko Hledat prohledávat jenom aplikace, soubory a nastavení na vašem počítači a ve službě OneDrive. (Může to být užitečné v případě, že používáte internetové připojení podle objemu dat.)

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Hledání.

 3. Klepnutím nebo kliknutím vypněte posuvník Získávat návrhy hledání a webové výsledky z Bingu.

Potřebujete další pomoc?