Jak vyhledávat

Ovládací tlačítko Hledat využívá Inteligentní hledání Bing, takže můžete prohledávat svůj počítač, web i složku OneDrive, plus některé aplikace a Windows Store. Stačí jedno hledání a získáte všechny výsledky. Můžete se vrátit zpátky na výsledky hledání, aniž byste museli hledat znovu.

Použití ovládacího tlačítka Hledat

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Zadejte hledaný výraz. Během psaní uvidíte seznam výsledků a návrhů hledání.

 3. Když v seznamu výsledků hledání uvidíte aplikaci, soubor nebo nastavení, které hledáte, klepnutím nebo kliknutím tuto položku otevřete. Pokud chcete zobrazit všechny výsledky k hledanému výrazu, včetně webových výsledků, které nabízí Bing, klepněte nebo klikněte na tlačítko HledatTlačítko Hledat (nebo klepněte nebo klikněte na jeden z návrhů hledání) a přejděte na stránku výsledků hledání. Můžete taky klepnout nebo kliknout na některý z návrhů.

  Na stránce výsledků hledání otevřete výsledek hledání klepnutím nebo kliknutím na něj.

Tipy

 • Hledání otevřete tak, že na obrazovce Start klepnete nebo kliknete na tlačítko HledatTlačítko Hledat. Pokud máte klávesnici, jednoduše začněte psát.
 • Panel Hledat můžete otevřít stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+S. Pokud chcete hledat soubor na svém počítači nebo ve službě OneDrive, stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows+F. A když chcete na svém počítači najít nastavení, stiskněte klávesu s logem WindowsKlávesa s logem Windows+W.

Návrat na stránku s výsledky hledání

Pokud otevřete nějaký výsledek hledání a zjistíte, že to není to, co hledáte, můžete se vrátit na stránku s výsledky hledání bez toho, že byste museli s hledáním začít znovu.

 • Potáhněte prstem od levého okraje obrazovky. (Pokud používáte myš, přesuňte ukazatel do levého horního rohu obrazovky klikněte.)

Tip

 • Pokud pracujete se stolním počítačem, můžete se na stránku s výsledky hledání vrátit tak, že klepnete nebo kliknete na tlačítko této stránky na hlavním panelu.

Změna oboru vyhledávání

Ve výchozím nastavení ovládací tlačítko Hledat vyhledává aplikace, soubory a nastavení na vašem počítači, ve službě OneDrive a na webu. Můžete si ale i vybrat jenom jeden typ výsledků, třeba nastavení, soubory, obrázky na webu nebo videa na webu. A pokud jste při použití ovládacího tlačítka Hledat v aplikaci, můžete si vybrat, že se bude prohledávat jenom tato aplikace (tato funkce nemusí být v některých aplikacích dostupná).

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Klepněte nebo klikněte na šipku Šipka na panelu Hledat a potom klepněte nebo klikněte na rozsah, který chcete použít.

Změna nastavení vyhledávání

Můžete odstranit historii hledání uloženou ovládacím tlačítkem Hledat, vybrat, kolik z vámi hledaných informací se sdílí s aplikací Bing, a odfiltrovávat z výsledků hledání na webu obsah pro dospělé.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Hledání. Tady najdete všechna nastavení ovládacího tlačítka Hledat.

Poznámka

 • Při odstranění historie vyhledávání ve Windows se neodstraní historie vyhledávání, kterou ukládají jednotlivé aplikace. Informace o tom, jak odstranit historii vyhledávání v určité aplikaci, získáte na webu vývojáře aplikace nebo v nápovědě k aplikaci.

Zastavení zobrazování výsledků a návrhů hledání z webu

Při používání ovládacího tlačítka Hledat si můžete vybrat, že nebudete dostávat výsledky a návrhy hledání z aplikace Bing. Pokud toto nastavení vypnete, bude ovládací tlačítko Hledat prohledávat jenom aplikace, soubory a nastavení na vašem počítači a ve službě OneDrive. (Může to být užitečné v případě, že používáte internetové připojení podle objemu dat.)

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Hledání a aplikace a potom klepněte nebo klikněte na Hledání.

 3. Klepnutím nebo kliknutím vypněte posuvník Získávat návrhy hledání a webové výsledky z Bingu.

Potřebujete další pomoc?