Individuální nastavení počítače

Windows 8, Windows RT

Všechno o úvodní obrazovce

Podobně jako ve Windows 7 byla nabídka Start, je ve Windows 8 a Windows RT úvodní obrazovka. Obsahuje všechny aplikace, soubory a složky na jednom místě – pokud něco chcete najít, jednoduše začněte psát. Nebo můžete jediným pohledem na dlaždice získat přehled o nejnovějších zprávách, aktualizacích a dalších informacích.

Jak přejít na úvodní obrazovku

Na úvodní obrazovku se nejrychleji dostanete takto:

Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a klepněte na položku Start. Při použití dotykového ovládání potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Start.
Přesuňte ukazatel do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ho dolů a klikněte na položku Start. Při použití myši přesuňte ukazatel do pravého horního nebo pravého dolního rohu obrazovky, posuňte jej dolů nebo nahoru a pak klikněte na Start. (Nebo přejděte do levého dolního rohu, počkejte, než se objeví tlačítko Start, a klikněte na ně.)
Můžete také stisknout klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows na klávesnici.

Vytvořte si dlaždice pro své oblíbené lidi a místa.

Dlaždice zastupuje aplikaci nebo obsah (jako například webovou stránku, kontakt nebo složku), který můžete otevřít z úvodní obrazovky. Pokud navštěvujete nějakou stránku každý den, nebo s někým často chatujete, můžete si pro ně na úvodní obrazovce vytvořit dlaždice (neboli je připnout), abyste se k nim rychle dostali.

Pokud si chcete na úvodní obrazovku připnout web, kontakt nebo složku, postupujte takto:

  • Pokud chcete připnout web, otevřete prohlížeč (třeba Microsoft Internet Explorer) a přejděte na web, který chcete připnout. Pak potáhnutím prstem od horního okraje nebo kliknutím pravým tlačítkem otevřete panel Adresa. Na panelu Adresa klepněte nebo klikněte na Připnout web Připnutí webu a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na úvodní obrazovku. Zadejte název nebo stručný popis a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na úvodní obrazovku. Dlaždice bude přidána na okraj obrazovky Start.
  • Jestliže chcete připnout často používaný kontakt nebo stránku, otevřete příslušnou aplikaci (třeba Lidé) a vyberte položku, kterou chcete připnout na úvodní obrazovku. Pak klepněte nebo klikněte na Připnout na úvodní obrazovku. Zadejte název nebo stručný popis a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na úvodní obrazovku. Dlaždice bude přidána na okraj obrazovky Start.

  • Chcete-li připnout složku, otevřete ji v Průzkumníkovi souborů, stiskněte ji a podržte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši) a klepněte nebo klikněte na položku Připnout na úvodní obrazovku.

Připnutí nebo odepnutí aplikací

Některé aplikace, které jsou nainstalované na vašem počítači, nemusí být připnuté na úvodní obrazovku. Pokud je tam chcete, vždy je tam můžete připnout. Na úvodní obrazovce otevřete ovládací tlačítko Hledat, výběrem aplikace, kterou chcete připnout, otevřete její příkazy, a pak klepněte nebo klikněte na Připnout na úvodní obrazovku.

Pokud máte připnuté aplikace, které nepoužíváte, můžete je odepnout z úvodní obrazovky. Na úvodní obrazovce otevřete výběrem příslušné aplikace její příkazy a pak klepněte nebo klikněte na Odepnout z úvodní obrazovky. Pokud odepnete aplikaci z úvodní obrazovky, zůstává nainstalovaná v počítači a můžete ji znovu najít pomocí ovládacího tlačítka Hledání.

Změna uspořádání a velikosti dlaždic

Chcete-li přesunout dlaždici, posuňte ji nahoru nebo dolů a poté ji přetáhněte na jakékoli nové místo. (Nemusíte ji stisknout a podržet.) Dlaždice můžete uspořádat jakkoli chcete. Podobné dlaždice přesuňte k sobě, vytvořte si skupinu oblíbených nebo skupinu práce se všemi aplikacemi, které používáte při práci.

Chcete-li pojmenovat skupinu dlaždic, postupujte takto:

  • Dotkněte se úvodní obrazovky dvěma nebo více prsty a stáhněte je k sobě. Tím obrazovku oddálíte. (Pokud používáte myš, klikněte na tlačítko pro změnu velikosti Tlačítko pro změnu velikosti.)
  • Vyberte skupinu dlaždic, kterou chcete pojmenovat, a poté klepněte nebo klikněte na položku Pojmenovat skupinu.

Pokud velikost dlaždice neodpovídá místu, kde ji chcete mít, můžete ji zvětšit nebo zmenšit. Výběrem dlaždice na úvodní obrazovce otevřete příkazy aplikace a klepněte nebo klikněte na Větší nebo Menší. (Velikost některých dlaždic nelze měnit.)

Změna obrázku a barvy

Obrázek pozadí a barvu úvodní obrazovky můžete změnit, abyste se cítili jako doma. Pozadí se zobrazuje pouze na úvodní obrazovce, ale vybraná barva se zobrazuje také v několika dalších umístěních, například v ovládacích tlačítkách a na přihlašovací obrazovce.

Pozadí a barvu změníte takto:

  • Otevřete ovládací tlačítko Nastavení a klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení počítače.

  • Klepněte nebo klikněte na Přizpůsobení, klepněte nebo klikněte na Úvodní obrazovka a vyberte požadované pozadí a barvu.

Další informace

Zkuste najít řešení v oddílu Přizpůsobení a usnadnění přístupu v oblasti Podpora.

Aplikace pořízené z Windows Store si můžete nainstalovat až do pěti počítačů.

Podívejte se na nové způsoby používání myši a klávesnice ve Windows.

Naučte se používat základní dotykové ovládání ve Windows.