Přihlášení nebo odhlášení ve Windows

Když se odhlásíte od Windows, všechny používané aplikace se ukončí, ale počítač se nevypne. Přihlásit se může někdo jiný i bez restartování počítače – i kdyby ale někdo jiný počítač vypnul, vaše informace se neztratí.

Od systému Windows se však nemusíte odhlásit. Místo toho můžete počítač uzamknout – a jiní lidé se i tak mohou z přihlašovací obrazovky přihlašovat ke svým účtům.

Podívejte se na video o přihlašování a odhlašování. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)

Přihlásit se „k systému“ a odhlásit se „z něj“ znamená totéž jako přihlásit se „do systému“ a odhlásit se „od něj“.

Nabídka pro odhlášení
Klepnutím nebo kliknutím na obrázek svého účtu můžete změnit obrázek, uzamknout počítač, odhlásit se nebo přepnout uživatele.

Postup odhlášení od Windows

 1. Otevřete úvodní obrazovku, a to tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky (pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky a přesuňte jej dolů) a potom klepnete nebo kliknete na tlačítko Start.

 2. Klepněte nebo klikněte na obrázek účtu v pravém horním rohu a potom zvolte možnost Odhlásit se.

Přihlášení k Windows

 1. Potažením prstem z dolního okraje obrazovky (nebo stisknutím libovolné klávesy v případě, že používáte klávesnici) odstraňte obrazovku uzamčení.

 2. Na přihlašovací obrazovce se přihlaste k počítači libovolným způsobem.

Poznámky

 • Když se chcete přihlásit pomocí jiného účtu než toho, který se zobrazí na přihlašovací obrazovce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Zpět a vyberte požadovaný účet. Pokud se zobrazí výzva ke stisknutí kombinace kláves Ctrl+Alt+Delete, stiskněte je.

 • Chcete-li vybrat jiný způsob přihlášení, klepnutím nebo kliknutím na položku Možnosti přihlášení zobrazíte dostupné možnosti.

Přepnout do jiného uživatelského účtu můžete i bez odhlašování ze systému Windows.

Přepnutí účtů

 • Klepněte nebo klikněte na obrázek účtu v pravém horním rohu a potom vyberte jednu z těchto možností:

  • Pokud vidíte uživatelský účet, pomocí kterého se chcete přihlásit, klepněte nebo klikněte na něj.

  • Pokud účet, který chcete použít, nevidíte, klepněte nebo klikněte na možnost Přepnout účty. Potom se můžete přihlásit pomocí svého existujícího účtu nebo vytvořit nový.

Potřebujete další pomoc?