Hledání počítačů, zařízení a obsahu ve vaší síti

Když se poprvé připojíte do sítě, může se vás systém zeptat, jestli chcete najít počítače, zařízení a obsah v síti a jestli se chcete automaticky připojit k zařízením, jako jsou tiskárny nebo televizory. Pokud toto nastavení zapnete, připraví se váš počítač na sdílení souborů a zařízení v síti. Zároveň se automaticky nastaví potřebné možnosti brány firewall a zabezpečení pro typ sítě, ke které jste se připojili. Toto nastavení se dá kdykoli vypnout.

Příprava počítače na sdílení souborů a zařízení v síti

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Síť, na Připojení a na vaše síťové připojení.

 3. Zapněte Vyhledávat zařízení a obsah.

  Vyhledávat zařízení a obsah
  Vyhledávat zařízení a obsah

Poznámky

 • Nastavení si zapněte pro domácí sítě nebo pro sítě v malých firmách, nebo pokud znáte lidi a zařízení v síti a důvěřujete jim. Tímto nastavením povolíte připojení počítače k zařízením v síti, například k tiskárnám. Vypněte si ho pro sítě na veřejných místech (například v kavárně nebo na letišti) nebo v případě, že lidi a zařízení v síti neznáte nebo jim nedůvěřujete.

 • Toto nastavení se nedá použít pro doménové sítě (když si třeba domů přinesete pracovní notebook).

 • Když si nastavení zapnete, změní se nastavení brány firewall tak, aby byla povolená určitá komunikace. To může znamenat bezpečnostní riziko. Pokud víte, že nebudete muset sdílet soubory nebo tiskárny, bude nejbezpečnější, když si ho vypnete.

 • Pokud si nastavení vypnete, přestanou fungovat tyto aplikace a služby: Přehrát v zařízení, sdílení souborů, zjišťování sítě a automatické nastavování síťových tiskáren, televizorů a dalších zařízení.

Hledání sdílených položek v síti

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

 2. Do vyhledávacího pole napište Tento počítač a klepněte nebo klikněte na Tento počítač.

Místo, kde se sdílené položky zobrazí, závisí na typu sítě a na verzi Windows v počítači, přes který sdílené soubory a složky hledáte.

V počítači s:
Když máte:
Sdílené položky uvidíte v části:

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT nebo Windows 7

Domácí skupina

Domácí skupina

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7 nebo Windows Vista

Pracovní skupina nebo doména

Síť

Windows XP

Pracovní skupina

Místa v síti

Pokud v síti nevidíte položky, které by se s vámi měly sdílet, poproste toho, kdo je s vámi sdílí, aby vám řekl jejich cestu (měla by začínat \\název_počítače\). Tuto cestu zadejte do panelu Adresa na obrazovce Tento počítač.

Pokud se sdílené položky neukazují v části Síť, můžete svoje zobrazení složek na obrazovce Tento počítač upravit tak, abyste viděli, které položky jsou sdílené a s kým je sdílíte. Otevřete složku s položkami, o kterých si myslíte, že jsou sdílené. Na kartě Zobrazení klepněte nebo klikněte ve skupině Rozložení na Podrobnosti. Klepněte nebo klikněte na Přidat sloupce a na Zvolit sloupce. Zaškrtněte Sdíleno a Sdíleno s a klepněte nebo klikněte na OK.

Řešení problémů se sdílením položek v síti

 • Ujistěte se, že počítače jsou ve stejné domácí nebo pracovní skupině a že každý počítač má jedinečný název.

  1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

  2. Klepněte nebo klikněte na Vlastnosti.

  3. Jestli chcete změnit název počítače nebo sítě, klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 • Pokud je váš počítač v pracovní skupině, použijte v každém počítači stejnou kombinaci uživatelského jména a hesla. Když je třeba váš účet v jednom počítači „Lenka“ a heslo je „P0choutk@“, použijte stejné jméno a heslo ve všech počítačích v pracovní skupině.

 • V počítačích s Windows 7, Windows 8 nebo Windows RT zkontrolujte, jestli jste zapnuli sdílení pro síť, ke které jste připojení. Musíte to udělat v každém počítači, přes který chcete sdílet položky. V počítačích se systémem Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1 zkontrolujte, jestli jste zapnuli Vyhledávat zařízení a obsah.

 • Pokud máte pořád problémy, ověřte si, jestli mají všechny počítače v domácí nebo pracovní skupině zapnuté zjišťování sítě, sdílení souborů a tiskáren a sdílení veřejných složek.

  1. Otevřete Pokročilé nastavení sdílení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte pokročilé sdílení a potom klepněte nebo klikněte na Spravovat pokročilé nastavení sdílení.

  2. Rozbalte aktuální profil.

 • Zkontrolujte, jestli je počítač se sdílenými soubory a složkami zapnutý a jestli není v režimu spánku nebo hibernace. Na obrazovce Tento počítač klepněte nebo klikněte na panel Adresa a zadejte \\název_počítače, abyste si ověřili, že nejsou žádné problémy se síťovým připojením.

 • Zkontrolujte, jestli používáte jenom jednu bránu firewall a jestli je nastavená tak, aby povolovala domácí nebo pracovní skupiny.

 • Pokud chcete mít ke sdíleným položkám v počítači s Windows XP přístup z počítače s Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1, je nejvhodnější umístit položky do složky Sdílené dokumenty. Potom klikněte pravým tlačítkem na položku, kterou chcete sdílet, klikněte na Sdílení a zabezpečení a zaškrtněte políčko Složka sdílená v síti. Pokud chcete upravovat sdílené položky z jiných počítačů v síti, zaškrtněte políčko Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory.

Potřebujete další pomoc?