Odemknutí jednotky chráněné nástrojem BitLocker

Pomocí nástroje BitLocker Drive Encryption můžete zajistit lepší ochranu jednotky operačního systému (jednotka, na které je nainstalován systém Windows), pevné datové jednotky (například interní pevný disk) nebo vyměnitelné datové jednotky (například jednotka USB Flash). Způsob odemknutí šifrované jednotky závisí na dvou věcech:

 • Na tom, o jaký typ jednotky se jedná.

 • Na tom, jaký typ metody odemknutí zvolíte při nastavení nástroje BitLocker na jednotce.

Zobrazit vše

Odemknutí jednotky operačního systému

V případě zapnutí nástroje BitLocker pro jednotku operačního systému budete při zapnutí počítače vyzváni k zadání PIN kódu nebo hesla nástroje BitLocker nebo vložení jednotky USB Flash obsahující spouštěcí klíč. Je třeba to udělat, abyste se mohli přihlásit.

 • Zadejte PIN kód nebo heslo nástroje BitLocker a stiskněte klávesu ENTER.

  Nebo vložte svou čipovou kartu (označovanou také jako bezpečnostní karta), zadejte PIN kód čipové karty a stiskněte klávesu ENTER.

Odemknutí pevné datové jednotky

 1. Chcete-li otevřít okno Počítač, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Počítač, klepněte nebo klikněte na položku Aplikace a potom klepněte nebo klikněte na položku Počítač.

 2. Poklepejte nebo dvakrát klikněte na jednotku, kterou chcete odemknout.

 3. Zadejte heslo nástroje BitLocker a potom klepněte nebo klikněte na možnost Odemknout.

  Nebo vložte svou čipovou kartu, klepněte nebo klikněte na položku Další možnosti, klepněte nebo klikněte na možnost Použít čipovou kartu, zadejte PIN kód čipové karty a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka

 • V případě zapnutí nástroje BitLocker pro jednotku operačního systému můžete nastavit, aby se pevná datová jednotka chráněná nástrojem BitLocker při spuštění systému Windows automaticky odemkla.

  Spusťte BitLocker Drive Encryption: potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text BitLocker, klepněte nebo klikněte na Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na BitLocker Drive Encryption. Zvolte jednotku, kterou chcete automaticky odemknout, a potom klepněte nebo klikněte na Zapnout automatické odemknutí. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Odemknutí vyměnitelné datové jednotky

 1. Vložte jednotku do portu USB v počítači.

 2. Klepněte nebo klikněte na zprávu Odemknout jednotku.

 3. Zadejte heslo nástroje BitLocker a potom klepněte nebo klikněte na možnost Odemknout.

  Nebo vložte svou čipovou kartu, klepněte nebo klikněte na položku Další možnosti, klepněte nebo klikněte na možnost Použít čipovou kartu, zadejte PIN kód čipové karty a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka

 • Můžete nastavit, aby se vyměnitelná datová jednotka chráněná nástrojem BitLocker odemkla při spuštění systému Windows automaticky. Vložte vyměnitelnou jednotku, kterou chcete automaticky odemknout, klepněte nebo klikněte na položku Další možnosti a zaškrtněte políčko Automaticky odemknout v tomto počítači. (Dříve než začne nastavení automatického odemknutí platit, bude ještě nutné jednotku naposledy odemknout.)

Poznámky

 • Nástroj BitLocker Drive Encryption je dostupný jenom v edicích Windows 8 Pro a Windows 8 Enterprise.

 • Ochranu nástrojem BitLocker můžete dočasně pozastavit (například při instalaci nového softwaru, kterou by nástroj BitLocker pravděpodobně jinak zablokoval) nebo můžete nástroj BitLocker vypnout. Jednotka tak bude dešifrována a již nebude chráněna. Další informace naleznete v tématu Lepší ochrana vašich souborů pomocí nástroje BitLocker.

Potřebujete další pomoc?