Odemknutí nebo odblokování mobilního širokopásmového zařízení

Tady se dozvíte, co dělat, když je vaše mobilní širokopásmové zařízení uzamčené nebo blokované.

Odemknutí mobilního širokopásmového zařízení

Pokud je v mobilním širokopásmovém zařízení nastavený PIN kód, zařízení se automaticky uzamkne při vypnutí počítače nebo jeho přechodu do hibernace nebo při vyjmutí zařízení z počítače. Při následujícím spuštění počítače, zapnutí ze stavu hibernace nebo po vložení zařízení se objeví stav Zařízení je uzamčeno. Pokud ho chcete odemknout, postupujte takto:

  1. Chcete-li zobrazit seznam dostupných sítí, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na položku Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na položku Nastavení) a potom klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě).

  2. Klepněte nebo klikněte na název požadovaného mobilního širokopásmového připojení a potom na Připojit.

  3. Zadejte PIN kód a klepněte nebo klikněte na OK.

Odblokování mobilního širokopásmového zařízení

Pokud je mobilní širokopásmové zařízení blokované, nejde ho odemknout pomocí PIN kódu. Pro zařízení se zobrazí stav Blokováno. Pokud chcete zařízení odblokovat, je nutné zadat kód k odblokování PIN kódu (často se označuje jako PUK kód), který jste dostali od poskytovatele mobilního širokopásmového připojení. Během procesu odblokování budete taky muset vytvořit nový PIN kód. Při odblokování zařízení postupujte takto:

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.
    (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Změnit nastavení počítače.)

  2. Klepněte nebo klikněte na Síť a potom na název mobilní širokopásmové sítě.

  3. Klepněte nebo klikněte na Odblokovat PIN kód.

  4. Zadejte kód pro odblokování PIN kódu (PUK), zadejte a potvrďte nový PIN kód a pak klepněte nebo klikněte na Dokončit.

Potřebujete další pomoc?