Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Pomocníka při upgradu na Windows 8 a instalační program Windows 8

Poslední aktualizace: únor 2013

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje celou řadu pravidel shromažďování a používání osobních údajů při použití Pomocníka při upgradu na Windows 8 („Pomocník při upgradu“) a instalačního programu systému Windows 8 („instalační program“). Zaměřuje se na funkce komunikující s Internetem. Nevztahuje se na žádné další online nebo offline weby, produkty a služby společnosti Microsoft.

  • Pokud je Pomocník při upgradu na Windows 8 spuštěn z webu, pomůže vám zjistit, zda je aktuální počítač připraven k upgradu na systém Windows 8, a bude vás informovat o kompatibilitě vašich programů a zařízení. Jakmile se ukáže, že je váš počítač připraven, můžete si systém Windows 8 zakoupit, stáhnout a nainstalovat.

  • Pokud je instalační program systému Windows 8 spuštěn z webu, umožní vám po zadání kódu Product Key, který již máte, stáhnout si a nainstalovat systém Windows 8.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace

Po spuštění Pomocníka při upgradu na Windows 8 nebo instalačního programu systému Windows 8 zjišťujeme, zda nejsou k dispozici nějaké aktualizace, abyste měli jistotu, že stahujete a spouštíte nejaktuálnější verzi. V případě, že jsou nějaké aktualizace nalezeny, automaticky se stáhnou a nainstalují do počítače. Může se jednat mimo jiné o následující typy aktualizací:

Aktualizace instalace:
Důležité softwarové aktualizace instalačních souborů, které pomáhají zajistit úspěšnou instalaci

Aktualizace ovladačů in-box:
Důležité aktualizace ovladačů pro verzi systému Windows, kterou právě instalujete

Při zjišťování kompatibility v Pomocníkovi při upgradu shromažďujeme určité informace o vašem prostředí pro potenciální upgrade, jako jsou například funkce vašeho počítačového hardwaru, zařízení připojená k počítači a programy nainstalované v počítači. Informace o vydavateli programu mohou v některých případech obsahovat údaje, jako je například jméno vydavatele nebo jeho e-mailová adresa.

Informace týkající se vaší aktuálně nainstalované verze systému Windows odesíláme společnosti Arvato Digital Services, LLC („Arvato“), aby bylo možné doporučit edici systému Windows 8 k zakoupení (v Pomocníkovi při upgradu) nebo ke stažení (v instalačním programu). Arvato je nezávislá společnost, která je hostitelem elektronického katalogu produktů a prostředí pro nákup pro Pomocníka při upgradu a instalační program systému Windows 8. Aby mohla být doporučena vhodná edice systému Windows 8, budou společnosti Arvato zaslány například následující informace:

  • Architektura

  • Jazyk

  • Verze

  • Stav licence

  • Kód Product Key

  • Kód země na základě zeměpisné polohy

Pokud se rozhodnete pro koupi, budou veškeré fakturační údaje shromážděny a zpracovány společností Arvato, hlavním prodejcem tohoto programu.

Použití informací

Informace, které od vás shromažďujeme, použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky a afilace k povolení funkcí, které používáte, a k poskytování služeb nebo realizaci transakcí, které jste požadovali nebo autorizovali. Shromážděné informace používáme konkrétně ke zjištění správných ovladačů pro váš počítač a ke zjištění kompatibility vašeho počítače, programů a zařízení se systémem Windows 8. Společnost Arvato použije tyto informace k tomu, aby zjistila, kterou edici systému Windows 8 má doporučit k nákupu (v Pomocníkovi při upgradu) nebo ke stažení (v instalačním programu). Tyto informace jsou rovněž shromažďovány pro účely statistické analýzy. Lze je použít také k analýze a vylepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Pokud si v Pomocníkovi při upgradu zakoupíte systém Windows 8, budou veškeré fakturační údaje shromážděny a zpracovány společností Arvato, hlavním prodejcem tohoto programu. Vaše kontaktní informace z fakturačních údajů (fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail) mohou být poskytnuty společnosti Microsoft za účelem zákaznické podpory. Číslo platební karty poskytnuto nebude.

Aby mohla společnost Microsoft při interakci s uživateli poskytovat přizpůsobené a konzistentní prostředí, mohou být informace shromážděné prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft zkombinovány s informacemi získanými pomocí jiných služeb společnosti Microsoft. Shromážděné informace můžeme doplnit o informace získané od jiných společností. Můžeme například využívat služby dalších společností, které nám umožňují odvodit obecnou geografickou oblast na základě vaší IP adresy, abychom mohli určité služby přizpůsobit vaší geografické oblasti.

Kromě případů uvedených v tomto prohlášení nebudou osobní údaje, které jste poskytli, předávány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Společnost Microsoft si příležitostně najímá jiné společnosti, které jejím jménem poskytují omezené služby, například zodpovídání dotazů zákazníků na produkty či služby nebo provádění statistické analýzy poskytovaných služeb. Těmto společnostem poskytujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování zmíněných služeb, a tyto údaje nesmějí být použity k jinému účelu.

Společnost Microsoft může přistupovat k osobním údajům (včetně obsahu komunikace) nebo je zpřístupnit z následujících důvodů: (a) dodržení zákona nebo podrobení se soudnímu procesu či zákonné žádosti; (b) ochrana práv nebo majetku společnosti Microsoft či jejích zákazníků, včetně vynucení našich smluv a zásad, kterými se řídí používání našich služeb; nebo (c) jednání v dobré víře, že toto získání přístupu nebo zpřístupnění je nutné pro ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, jejích zákazníků či veřejnosti. Osobní údaje můžeme také zpřístupnit v rámci podnikové transakce, jako je fúze nebo odprodej majetku.

Informace, které jsou Pomocníkem při upgradu nebo instalačním programem shromažďovány nebo zasílány společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde má sídlo společnost Microsoft, její afilace, pobočky nebo poskytovatelé služeb. Společnost Microsoft dodržuje úmluvu Safe Harbor o shromažďování, používání a uchovávání údajů z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska stanovenou Ministerstvem obchodu Spojených států.

Shromažďování a používání informací o počítači

Pokud používáte software s funkcemi využívajícími Internet, jsou navštěvovaným webům a používaným online službám odesílány informace o vašem počítači („standardní informace o počítači“). Společnost Microsoft využívá standardní informace o počítačích k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a ke statistické analýze. Mezi standardní informace o počítači obvykle patří takové údaje, jako je IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech mohou standardní informace o počítači zahrnovat také ID hardwaru, které označuje výrobce, název a verzi zařízení. Pokud určitá funkce nebo služba odesílá informace společnosti Microsoft, budou s těmito informacemi odeslány rovněž standardní informace o počítači.

Volba a řízení

Při spuštění Pomocníka při upgradu na Windows 8 z webu nebo instalačního programu systému Windows 8 z webu budou výše popsané informace odeslány společnostem Microsoft a Arvato. Pokud se navíc rozhodnete koupit si systém Windows 8, budou společností Arvato shromážděny vaše fakturační údaje.

Zabezpečení informací

Společnost Microsoft pomáhá chránit bezpečnost vašich informací. Používáme různé technologie a postupy zabezpečení, které pomáhají chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním. Poskytnuté informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných provozech.

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení budeme příležitostně aktualizovat, aby odráželo změny v našich produktech a službách a názory a připomínky zákazníků. V případě zanesení změn se změní datum poslední aktualizace v horní části tohoto prohlášení. V případě podstatných změn tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým bude společnost Microsoft používat vaše osobní údaje, vás budeme informovat tak, že zveřejníme oznámení o těchto změnách ještě před jejich implementací, nebo vám přímo odešleme oznámení. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli průběžně informováni o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Další informace

Společnost Microsoft uvítá vaše připomínky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li otázky týkající se tohoto prohlášení, nebo se domníváte, že jsme se jím v nějakém případě neřídili, můžete se na nás obrátit s použitím našeho webového formuláře.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
USA