Jak používat funkci Rozpoznávání řeči

Podívejte se na video o ovládání počítače pomocí Rozpoznávání řeči. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)
Podívejte se na video o diktování u Rozpoznávání řeči. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)

Díky funkci rozpoznávání řeči systému Windows není nutné používat klávesnici a myš. Místo nich můžete ovládat počítač hlasem a text diktovat.

Poznámka:

 • Rozpoznávání řeči je dostupné jenom pro tyto jazyky: angličtina (Spojené státy a Spojené království), francouzština, japonština, mandarínština (zjednodušená čínština a tradiční čínština), němčina a španělština.

Zobrazit vše

Nastavení rozpoznávání řeči

Než začnete používat funkci rozpoznávání řeči, je třeba provést několik kroků. Nejdříve je nutné nastavit mikrofon. Pak můžete nastavit počítač tak, aby rozpoznal váš hlas.

Nastavení mikrofonu

Před nastavením funkce rozpoznávání řeči zkontrolujte, zda je k počítači připojen mikrofon. Jinak nebude možné následující kroky provést.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  Můžete taky otevřít funkci Hledat pomocí klávesnice – stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Q.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text Nastavit mikrofon a potom klepněte nebo klikněte na Nastavit mikrofon.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

 • Je-li to možné, použijte sluchátka s mikrofonem (náhlavní soupravu). Mikrofony v náhlavních soupravách jsou méně náchylné ke snímání šumu v pozadí.

Nastavení počítače tak, aby rozpoznával vaši řeč

Funkce rozpoznávání řeči používá při rozpoznávání hlasu a mluvených příkazů speciální hlasový profil. Čím častěji budete funkci rozpoznávání řeči používat, tím přesnější bude váš hlasový profil, což by mělo zlepšit schopnost počítače vám porozumět.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  Můžete taky otevřít funkci Hledat pomocí klávesnice – stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Q.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text Rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Rozpoznávání řeči.

 3. Klepněte nebo klikněte na položku Naučit počítač lepšímu porozumění.

 4. Postupujte podle pokynů průvodce Výuka rozpoznávání hlasu pro funkci Rozpoznávání řeči.

Použití rozpoznávání řeči

Pomocí hlasu se dá provádět mnoho činností, například vyplňovat online formuláře nebo psát dopisy. Když mluvíte do mikrofonu, funkce Rozpoznávání řeči mění váš hlas na text zobrazovaný na obrazovce.

Diktování textu pomocí funkce rozpoznávání řeči

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  Můžete taky otevřít funkci Hledat pomocí klávesnice – stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Q.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Rozpoznávání řeči systému Windows.

 3. Vyslovením příkazu „Začít poslouchat“ nebo klepnutím či kliknutím na tlačítko Mikrofon přejděte do režimu naslouchání.

 4. Spusťte aplikaci, kterou chcete použít, nebo vyberte příslušné textové pole, do kterého chcete diktovat text.

 5. Vyslovte text, který chcete nadiktovat.

Oprava chyb

 • Chyby můžete opravovat třemi způsoby.

  • Chcete-li opravit posledně vyslovenou věc, vyslovte „Opravit to“.

  • Chcete-li opravit jediné slovo, vyslovte „Opravit“ a příslušné slovo. Jestliže se dané slovo objevuje v textu více než jedenkrát, všechny výskyty se zvýrazní a můžete vybrat ten z nich, který chcete opravit.

  • V dialogovém okně Panel alternativ vyslovte číslo příslušné položky a poté potvrzení „OK“.

Přidání nebo změna slov ve slovníku rozpoznávání řeči

Při použití slovníku rozpoznávání řeči můžete přidávat vlastní slova, zabránit diktování určitého slova nebo opravit či odstranit slovo ve slovníku.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  Můžete taky otevřít funkci Hledat pomocí klávesnice – stisknutím klávesy s logem WindowsKlávesa s logem Windows+Q.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte text rozpoznávání řeči a potom klepněte nebo klikněte na Rozpoznávání řeči systému Windows.

 3. Vyslovením příkazu „Začít poslouchat“ nebo klepnutím či kliknutím na tlačítko Mikrofon přejděte do režimu naslouchání.

 4. Vyslovte příkaz „Otevřít slovník rozpoznávání řeči“ a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat slovo do slovníku, vyslovte „Přidat nové slovo“ a dále postupujte podle pokynů.

  • Pokud chcete zabránit diktování určitého slova, vyslovte „Zabránit diktování slova“ a dále postupujte podle pokynů.

Ovládání počítače pomocí funkce rozpoznávání řeči

Počítač se dá ovládat pomocí jednoduchých, stručných příkazů. Následující tabulka obsahuje některé nejběžněji používané příkazy funkce rozpoznávání řeči. Slova psaná tučně označují, že slovo nebo frázi v příkladu můžete nahradit podobnými slovy a dosáhnout přitom smysluplného výsledku.

Počítač můžete taky ovládat pomocí klávesových zkratek aktivovaných slovními příkazy. Všechny dostupné klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky.

Poznámka:

 • Kdykoli budete potřebovat zjistit, jaké příkazy můžete použít, vyslovte příkaz „Co mohu vyslovit“?

Akce Slovní příkaz
Akce

Otevření obrazovky Start

Slovní příkaz

Start

Akce

Otevření panelu ovládacích tlačítek

Slovní příkaz

Stisknout Windows C

Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledat

Slovní příkaz

Stisknout Windows Q

Akce

Zobrazení všech aplikací

Slovní příkaz

Aplikace

Akce

Zahájení práce s aplikací

Slovní příkaz

Kliknout pravým tlačítkem; Stisknout Windows Z

Akce

Použití aplikace

Slovní příkaz

Řekněte, co chcete udělat. Například v aplikaci Počasí řekněte změnit na stupně Celsia.

Akce

Výběr libovolné položky pomocí názvu

Slovní příkaz

Kliknout na Soubor; Start; Zobrazit

Akce

Výběr libovolné položky nebo ikony

Slovní příkaz

Kliknout na Koš; Kliknout na Počítač; Kliknout na název souboru

Akce

Poklepání nebo dvojité kliknutí na libovolnou položku

Slovní příkaz

Dvakrát kliknout na Koš; Dvakrát kliknout na Počítač; Dvakrát kliknout na Soubor

Akce

Přepnutí do spuštěné aplikace

Slovní příkaz

Přepnout do programu Malování; Přepnout do programu WordPad; Přepnout do programu název programu; Přepnout aplikaci

Akce

Posouvání v jednom směru

Slovní příkaz

Posunout nahoru; Posunout dolů; Posunout vlevo; Posunout vpravo

Akce

Vložení nového odstavce nebo nového řádku do dokumentu.

Slovní příkaz

Nový odstavec; Nový řádek

Akce

Výběr slova v dokumentu

Slovní příkaz

Vybrat slovo

Akce

Výběr slova a zahájení opravy slova

Slovní příkaz

Opravit slovo

Akce

Výběr a odstranění určitých slov

Slovní příkaz

Odstranit slovo

Akce

Zobrazení seznamu použitelných příkazů

Slovní příkaz

Co mohu vyslovit?

Akce

Aktualizace seznamu aktuálně dostupných slovních příkazů

Slovní příkaz

Aktualizovat slovní příkazy

Akce

Zapnutí režimu naslouchání

Slovní příkaz

Začít poslouchat

Akce

Vypnutí režimu naslouchání

Slovní příkaz

Přestat poslouchat

Akce

Přesunutí pruhu mikrofonu funkce Rozpoznávání řeči

Slovní příkaz

Přesunout rozpoznávání řeči

Akce

Minimalizace panelu mikrofonu

Slovní příkaz

Minimalizovat rozpoznávání řeči

Akce

Zobrazení obsahu Nápověda a podpora systému Windows ke konkrétním úlohám

Slovní příkaz

Jak něco udělat?

Vyslovte například příkaz „Jak nainstalovat tiskárnu?“ a zobrazí se seznam témat nápovědy.

Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že používáte funkci rozpoznávání řeči pro angličtinu (USA).

Diktování

Akce Slovní příkaz
Akce

Vložení nového řádku do dokumentu

Slovní příkaz

Nový řádek

Akce

Vložení nového odstavce do dokumentu

Slovní příkaz

Nový odstavec

Akce

Vložení tabulátoru

Slovní příkaz

Karta

Akce

Vložení literálu pro další příkaz. Můžete například vložit slovo „čárka“ namísto interpunkčního znaménka.

Slovní příkaz

Literál slovo

Akce

Vložení čísla ve tvaru číslic

Slovní příkaz

Číslice číslo

Akce

Umístění kurzoru před určité slovo

Slovní příkaz

Jít na slovo

Akce

Umístění kurzoru za určité slovo

Slovní příkaz

Jít za slovo

Akce

Vynechání mezery před následujícím slovem

Slovní příkaz

Bez mezery

Akce

Umístění kurzoru na začátek věty, ve které se kurzor nachází

Slovní příkaz

Jít na začátek věty

Akce

Umístění kurzoru na začátek odstavce, ve kterém se kurzor nachází

Slovní příkaz

Jít na začátek odstavce

Akce

Umístění kurzoru na začátek dokumentu

Slovní příkaz

Jít na začátek dokumentu

Akce

Umístění kurzoru na konec věty, ve které se kurzor nachází

Slovní příkaz

Jít na konec věty

Akce

Umístění kurzoru na konec odstavce, ve kterém se kurzor nachází

Slovní příkaz

Jít na konec odstavce

Akce

Umístění kurzoru na konec dokumentu

Slovní příkaz

Jít na konec dokumentu

Akce

Výběr určitého slova v příslušném dokumentu

Slovní příkaz

Vybrat slovo

Akce

Výběr určitého rozsahu slov v aktuálním dokumentu

Slovní příkaz

Vybrat rozsah slov; Vybrat slovoslovo

Akce

Výběr celého textu příslušného dokumentu

Slovní příkaz

Vybrat vše

Akce

Výběr počtu slov před pozicí kurzoru

Slovní příkaz

Vybrat předchozích 20 slov; Vybrat předchozích 10 slov

Akce

Výběr počtu slov za pozicí kurzoru

Slovní příkaz

Vybrat dalších 20 slov; Vybrat dalších 10 slov

Akce

Výběr posledního diktovaného textu

Slovní příkaz

Vybrat tamto

Akce

Vymazání výběru na obrazovce

Slovní příkaz

Vymazat výběr

Akce

Napsání prvního písmene slova velkým písmenem

Slovní příkaz

Slovo s prvním písmenem velkým

Akce

Napsání všech písmen slova velkými písmeny

Slovní příkaz

Slovo psané velkými písmeny

Akce

Převod všech písmen ve slově na malá

Slovní příkaz

Slovo psané pouze malými písmeny

Akce

Převod následujícího počtu slov na velká písmena

Slovní příkaz

Změnit dalších 10 slov na velká písmena

Akce

Změna následujícího počtu slov na malá písmena

Slovní příkaz

Změnit dalších 10 slov na malá písmena

Akce

Odstranění předchozí věty

Slovní příkaz

Odstranit předchozí větu

Akce

Odstranění následující věty

Slovní příkaz

Odstranit následující větu

Akce

Odstranění předchozího odstavce

Slovní příkaz

Odstranit předchozí odstavec

Akce

Odstranění dalšího odstavce

Slovní příkaz

Odstranit další odstavec

Akce

Odstranění vybraného nebo naposledy diktovaného textu

Slovní příkaz

Odstranit tamto

Klávesy na klávesnici

Akce Slovní příkaz
Akce

Stisknutí libovolné klávesy na klávesnici

Slovní příkaz

Stisknout klávesa; Stisknout a; Stisknout velké písmeno b; Stisknout Shift plus a; Stisknout Ctrl plus a

Akce

Stisknutí určité klávesy bez vyslovení „Stisknout“

Slovní příkaz

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab

Poznámky

 • Lze také použít fonetickou abecedu ICAO\NATO k vyslovení klávesy, která se má stisknout. Chcete-li například stisknout „a“, můžete vyslovit „Stiskni Alfa“, chcete-li stisknout „b“, můžete vyslovit „Stiskni Bravo“.

 • Rozpoznávání řeči lze ke stisknutí kláves na klávesnici použít pouze u jazyků používajících latinku.

Interpunkční znaménka a speciální znaky

Vložení Slovní příkaz
Vložení

,

Slovní příkaz

Čárka

Vložení

;

Slovní příkaz

Středník

Vložení

.

Slovní příkaz

Čárka; Tečka; Desetinná čárka

Vložení

:

Slovní příkaz

Dvojtečka

Vložení

Slovní příkaz

Otevřít dvojité uvozovky; Otevřít uvozovky

Vložení

Slovní příkaz

Zavřít uvozovky

Vložení

'

Slovní příkaz

Apostrof

Vložení

Slovní příkaz

Otevřít jednoduchou uvozovku

Vložení

Slovní příkaz

Zavřít jednoduchou uvozovku

Vložení

>

Slovní příkaz

Znak větší než

Vložení

<

Slovní příkaz

Znak menší než

Vložení

/

Slovní příkaz

Lomítko

Vložení

\

Slovní příkaz

Zpětné lomítko

Vložení

~

Slovní příkaz

Vlnovka

Vložení

@

Slovní příkaz

Zavináč

Vložení

!

Slovní příkaz

Vykřičník

Vložení

?

Slovní příkaz

Otazník

Vložení

#

Slovní příkaz

Znak čísla; Znak libry

Vložení

$

Slovní příkaz

Znak dolaru

Vložení

%

Slovní příkaz

Znak procenta

Vložení

^

Slovní příkaz

Vynechávka

Vložení

(

Slovní příkaz

Otevřít kulatou závorku

Vložení

)

Slovní příkaz

Zavřít kulatou závorku

Vložení

_

Slovní příkaz

Podtržítko

Vložení

-

Slovní příkaz

Spojovník; Znaménko mínus; Pomlčka

Vložení

Slovní příkaz

En pomlčka

Vložení

Slovní příkaz

Em pomlčka

Vložení

=

Slovní příkaz

Rovnítko

Vložení

+

Slovní příkaz

Znaménko plus

Vložení

{

Slovní příkaz

Otevřít složenou závorku

Vložení

}

Slovní příkaz

Zavřít složenou závorku

Vložení

[

Slovní příkaz

Otevřít hranatou závorku

Vložení

]

Slovní příkaz

Zavřít hranatou závorku

Vložení

|

Slovní příkaz

Svislá čára

Vložení

-

Slovní příkaz

Veselý obličej

Vložení

:-(

Slovní příkaz

Zamračený obličej

Vložení

-

Slovní příkaz

Mrkající obličej

Vložení

Slovní příkaz

Obchodní značka

Vložení

¾

Slovní příkaz

Znak tří čtvrtin

Vložení

¼

Slovní příkaz

Znak jedné čtvrtiny

Vložení

½

Slovní příkaz

Znak jedné poloviny

Vložení

£

Slovní příkaz

Znak libry šterlinků

Vložení

&

Slovní příkaz

Ampersand; Znak et

Vložení

*

Slovní příkaz

Hvězdička

Vložení

//

Slovní příkaz

Dvojité lomítko

Vložení

`

Slovní příkaz

Obrácená uvozovka

Vložení

<

Slovní příkaz

Otevřít ostrou závorku

Vložení

>

Slovní příkaz

Zavřít ostrou závorku

Vložení

±

Slovní příkaz

Znaménko plus nebo mínus

Vložení

«

Slovní příkaz

Otevřít ostré uvozovky

Vložení

»

Slovní příkaz

Zavřít ostré uvozovky

Vložení

×

Slovní příkaz

Znak násobení

Vložení

÷

Slovní příkaz

Znak dělení

Vložení

¢

Slovní příkaz

Znak centu

Vložení

¥

Slovní příkaz

Znak jenu

Vložení

§

Slovní příkaz

Znak oddílu

Vložení

©

Slovní příkaz

Znak copyrightu

Vložení

®

Slovní příkaz

Znak registrace, Znak registrované obchodní známky

Vložení

°

Slovní příkaz

Znak stupně

Vložení

Slovní příkaz

Znak odstavce

Vložení

Slovní příkaz

Tři tečky; Tečka tečka tečka

Vložení

ƒ

Slovní příkaz

Znak funkce

Příkazy Windows

Akce Slovní příkaz
Akce

Výběr libovolné položky pomocí názvu

Slovní příkaz

Soubor; Upravit; Zobrazit; Uložit

Akce

Výběr libovolné položky

Slovní příkaz

Kliknout na Soubor; Kliknout na Tučně; Kliknout na Uložit; Kliknout na Zavřít

Akce

Poklepání nebo dvojité kliknutí na libovolnou položku

Slovní příkaz

Dvakrát kliknout na Počítač; Dvakrát kliknout na Koš; Dvakrát kliknout na Název složky

Akce

Stisknutí a podržení nebo kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou položku

Slovní příkaz

Kliknout pravým tlačítkem na Počítač; Kliknout pravým tlačítkem na Koš; Kliknout pravým tlačítkem na Název složky

Akce

Minimalizace všech oken a zobrazení plochy

Slovní příkaz

Zobrazit plochu

Akce

Výběr položky, u které neznáte název

Slovní příkaz

Zobrazit čísla (U všech položek v aktivním okně se objeví čísla. Vyslovte číslo položky, kterou chcete vybrat.)

Akce

Výběr očíslované položky

Slovní příkaz

19 OK; 5 OK

Akce

Poklepání nebo dvojité kliknutí na očíslovanou položku

Slovní příkaz

Dvakrát kliknout 19; Dvakrát kliknout 5

Akce

Stisknutí a podržení nebo kliknutí pravým tlačítkem na očíslovanou položku

Slovní příkaz

Kliknout pravým tlačítkem 19; Kliknout pravým tlačítkem 5

Práce s okny a aplikacemi

Akce Slovní příkaz
Akce

Spuštění aplikace

Slovní příkaz

Spustit Malování; Spustit WordPad; Spustit název aplikace

Akce

Přepnutí do spuštěné aplikace

Slovní příkaz

Přepnout do programu Malování; Přepnout do programu WordPad; Přepnout do programu název aplikace; Přepnout aplikaci

Akce

Ukončení aplikace

Slovní příkaz

Zavřít toto; Zavřít program Malování; Zavřít složku Dokumenty

Akce

Minimalizace

Slovní příkaz

Minimalizovat toto; Minimalizovat program Malování; Minimalizovat složku Dokumenty

Akce

Maximalizace

Slovní příkaz

Maximalizovat toto; Maximalizovat program Malování; Maximalizovat složku Dokumenty

Akce

Obnovit

Slovní příkaz

Obnovit toto; Obnovit program Malování; Obnovit složku Dokumenty

Akce

Vyjmout

Slovní příkaz

Vyjmout toto; Vyjmout

Akce

Kopírovat

Slovní příkaz

Kopírovat toto; Kopírovat

Akce

Vložit

Slovní příkaz

Vložit

Akce

Odstranit

Slovní příkaz

Odstranit toto; Odstranit

Akce

Vrácení zpět

Slovní příkaz

Vrátit zpět toto; Vymazat toto; Zpět

Akce

Posouvání v jednom směru

Slovní příkaz

Posunout nahoru; Posunout dolů; Posunout vpravo; Posunout vlevo

Akce

Posun o vzdálenost daného počtu stránek

Slovní příkaz

Posunout dolů o 2 stránky; Posunout nahoru o 10 stránek

Akce

Posun o vzdálenost danou v jiných jednotkách

Slovní příkaz

Posunout nahoru o 5; Posunout dolů o 7

Akce

Přechod na pole ve formuláři nebo aplikaci

Slovní příkaz

Jít na název pole; Jít na předmět; Jít na adresa; Jít na skrytá kopie

Klepnutí nebo kliknutí na libovolné místo na obrazovce

Akce Slovní příkaz
Akce

Zobrazení mřížky myši

Slovní příkaz

Mřížka myši

Akce

Přesun ukazatele myši do středu libovolné buňky mřížky myši

Slovní příkaz

Číslo buňky; 1; 7; 9

Akce

Klepnutí nebo kliknutí do libovolné buňky mřížky myši

Slovní příkaz

Kliknout číslo buňky

Akce

Výběr položky, kterou chcete přetáhnou, pomocí mřížky myši

Slovní příkaz

Číslo buňky, kde se položka nachází; 3, 7, 9 (následováno) označit

Akce

Výběr oblasti v mřížce, kam chcete položku přetáhnout

Slovní příkaz

Číslo buňky, kam chcete položku přetáhnout; 4, 5, 6 (následováno) kliknout

Potřebujete další pomoc?