Poznámka: Někteří poskytovatelé e-mailových služeb přešli z důvodu vyššího zabezpečení a spolehlivosti na novější e-mailové protokoly. Tito poskytovatelé e-mailových služeb už nemusejí spolupracovat se službou Windows Live Mail.

Jak přidám účet do programu Windows Live Mail?

Chcete-li používat více e-mailových účtů na jednom místě, můžete je přidat do programu Windows Live Mail.

Další informace naleznete v tématu Jak mohu na importovat a vyexportovat e-maily, kontakty a kalendáře v programu Windows Live Mail?

Zobrazit vše

Přidání e-mailového účtu

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. V levém dolním rohu klikněte na položku Mail.

 3. Klikněte na kartu Účty a potom klikněte na tlačítko E-mail.

 4. Zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a zobrazované jméno a klikněte na tlačítko Další.

 5. Proveďte jakékoli dodatečné požadované kroky a klikněte na tlačítko Další.

 6. Chcete-li přidat další účet, klikněte na odkaz Přidat další e-mailový účet. V opačném případě klikněte na tlačítko Dokončit. Můžete začít používat program Windows Live Mail.

Poznámky

 • Chcete-li přidat účet služby Gmail, změňte nejprve jeho nastavení tak, aby umožňoval přístup prostřednictvím protokolu POP či IMAP.

 • Chcete-li přidat účet služby Yahoo!, musíte mít účet Yahoo! Mail Plus.

 • Budete-li při přidávání účtu požádáni o zadání informací o serveru, naleznete je na webu poskytovatele. Také můžete kontaktovat služby zákazníkům a zjistit, jak máte postupovat při nastavování e-mailového účtu.

Změna nastavení serveru poskytovatele e-mailových služeb

Nastavení serveru naleznete na webu poskytovatele e-mailových služeb.

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. Klikněte na e-mailový účet, který chcete změnit.

 3. Klikněte na kartu Účty a potom klikněte na položku Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Servery, zadejte údaje poskytnuté poskytovatelem e-mailových služeb a potom klikněte na tlačítko OK.

  Pravděpodobně bude třeba změnit údaje na kartě Upřesnit.

Odebrání e-mailového účtu

Před odebráním účtu zkontrolujte, zda zprávy, které chcete mít uložené, jsou dostupné při přihlášení k webové verzi. Pokud chcete odebrat například účet služby Yahoo!, přihlaste se na adrese http://mail.yahoo.com a zkontrolujte, zda jsou zde vaše zprávy. Pokud jsou některé zprávy k dispozici pouze v programu Windows Live Mail, před odebráním účtu je vyexportujte. Viz téma Jak mohu naimportovat a vyexportovat e-maily, kontakty a kalendáře v programu Windows Live Mail?

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na účet, který chcete odebrat, a poté klikněte na příkaz Odebrat účet.Obrázek názvu účtu a místní nabídky
 2. Odebrání potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Přidání informačního kanálu RSS

Nejprve zkontrolujte, zda máte adresu URL informačního kanálu RSS, který chcete přidat.

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. V levém podokně klikněte na položku Informační kanály.

 3. Klikněte na kartu Domů a potom klikněte na tlačítko Informační kanál.

 4. Zadejte webovou adresu informačního kanálu RSS a klikněte na tlačítko OK.

  Chcete-li zobrazit informační kanál RSS, klikněte na něj v části Vaše informační kanály.

Přidání diskusní skupiny

Nejprve zkontrolujte, zda máte název diskusního serveru (NNTP), který chcete přidat.

 1. Spusťte program Windows Live Mail tak, že kliknete na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadáte řetězec Mail a v seznamu výsledků kliknete na položku Windows Live Mail.
 2. Klikněte na kartu Účty a potom klikněte na tlačítko Diskusní skupina.

 3. Zadejte zobrazované jméno a klikněte na tlačítko Další.

 4. Zadejte e‑mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

 5. Zadejte diskusní server (NNTP), klikněte na tlačítko Další a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Bude stažen seznam diskusních skupin.

 6. Vyberte diskusní skupinu ze seznamu a klikněte na tlačítko OK.

  Chcete-li zobrazit diskusní skupinu, klikněte v levém podokně na položku Diskusní skupiny a potom klikněte na diskusní skupinu v seznamu diskusních skupin.

Potřebujete další pomoc?