Přidání videí a fotek do Movie Makeru

Chcete-li vytvořit film v programu Movie Maker, je nutné nejprve přidat videa a fotografie. Můžete je přidat několika různými způsoby.

Postupujte takto:

Zobrazit vše

Přidání videí a fotografií do programu Movie Maker

 1. V programu Movie Maker na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.

 2. V dialogovém okně Přidat videa a fotografie otevřete složku obsahující videa nebo fotografie, které chcete přidat. Vyberte soubory videí a fotografií a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  Chcete-li vybrat více fotografií a videí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na požadované fotografie a videa.

Přidání fotografií a videí do programu Movie Maker pomocí programu Fotogalerie

 1. V programu Fotogalerie vyberte videa a fotografie, které chcete použít ve filmu.

  Chcete-li vybrat více fotografií a videí, zaškrtněte políčka v levém horním rohu jednotlivých fotografií a videí.

 2. Na kartě Vytvořit ve skupině Sdílet klikněte na tlačítko Film.

  Automaticky se spustí program Movie Maker a vybrané fotografie a videa se přidají do scénáře.

Poznámky

 • Chcete-li rychle přidat fotografie a videa do programu Movie Maker, můžete je přetáhnout do programu Movie Maker ze složky v počítači.

 • Pomocí programu Fotogalerie můžete získat fotografie a videa z fotoaparátu a poté je použít v programu Movie Maker.

 • Máte-li video na videokazetě v digitální videokameře (DV), bude nutné je před použitím v programu Movie Maker naimportovat z kazety do počítače.

 • Respektujte autorská práva a buďte opatrní v souvislosti s informacemi, které sdílíte online. Neoprávněné kopírování nebo sdílení obsahu je porušením smlouvy o poskytování služby společnosti Microsoft.

Potřebujete další pomoc?