Import fotek a videí do Movie Makeru

Pomocí Movie Makeru můžete do počítače naimportovat fotky a videa z mnoha různých typů fotoaparátů a zařízení. Při importu se fotky a videa zkopírují z fotoaparátu nebo zařízení do počítače. Pak je můžete použít ve filmech v Movie Makeru a taky si je prohlédnout ve Fotogalerii.

Tady jsou některá zařízení, ze kterých se dají importovat fotky nebo videa:

 • Digitální fotoaparát nebo telefon připojený k počítači USB kabelem

 • Paměťová karta SD (Secure Digital), mini SD nebo CompactFlash vložená ve čtečce karet

 • Datové CD nebo DVD

 • Videokamera, která ukládá na interní pevný disk nebo paměťovou kartu

 • Videokazeta v digitální videokameře (DV) nebo v digitální videokameře s vysokým rozlišením (HDV)

Pokud máte webkameru zabudovanou do počítače nebo připojenou pomocí USB kabelu, můžete nahrát živé video a pak ho přidat do Movie Makeru.

Zobrazit vše

Import fotek a videí z digitálního fotoaparátu, videokamery s pevným diskem nebo paměťovou kartou, karty CompactFlash nebo jiné paměťové karty ve čtečce karet nebo z datového CD nebo DVD

 1. Otevřete Movie Maker.

 2. V závislosti na typu zařízení, ze kterého importujete, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Připojte k počítači digitální fotoaparát nebo telefon pomocí USB kabelu a zapněte ho.

  • Přes USB rozhraní připojte k počítači videokameru se záznamem na interní pevný disk nebo paměťovou kartu.

  • Vložte paměťovou kartu do čtečky karet (pokud ji máte).

  • Vložte datové CD nebo DVD do jednotky v počítači.

 3. Klikněte na tlačítko Movie Maker a pak na Importovat ze zařízení.

 4. Pokud se zobrazí zpráva Fotografie a videa budou importovány do programu Fotogalerie, klikněte na OK.

 5. V okně Import fotografií a videí klikněte na zařízení, ze kterého chcete importovat fotky a videa, a pak klikněte na Importovat.

 6. (Volitelné) Klikněte na Další možnosti, udělejte požadované změny a pak klikněte na OK. Pomocí těchto možností můžete zvolit, kam se mají uložit soubory a jaký formát se má použít pro názvy složek a souborů.

  Pokud fotoaparát dokáže rozpoznat, jestli jsou snímky pořízené na šířku nebo na výšku, může počítač během importu fotky ve formátu JPEG automaticky otočit tak, aby byly správně orientované. Automatické otáčení vypnete tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Během importu otáčet fotografie.

 7. Na stránce Byly nalezeny nové fotografie a videa udělejte jeden následujících kroků:

  • Pokud si chcete prohlédnout, uspořádat a vybrat fotky a videa k importu, klikněte na Zkontrolovat, organizovat a seskupit položky, které budou importovány, klikněte na Další a přejděte ke kroku 8.

  • Pokud chcete naimportovat všechny fotky a videa najednou, klikněte na Importovat všechny položky nyní, zadejte název pro všechny fotky a videa a pak klikněte na Importovat.

   Všechny fotky a videa se naimportují. Pokračujte krokem 9.

 8. Na stránce Vyberte skupiny, které chcete importovat udělejte jeden z následujících kroků a pak klikněte na Importovat:

  • Fotky a videa jsou seskupené podle data pořízení. Přesunutím posuvníku Upravit skupiny můžete změnit časový interval, podle kterého se fotky a videa seskupují.

  • Zaškrtněte políčka vedle skupin fotek a videí, které chcete importovat. Zrušte zaškrtnutí políček vedle skupin fotek a videí, které nechcete importovat.

  • Kliknutím na Zobrazit všechny položky vedle nějaké skupiny zobrazíte všechny fotky a videa v této skupině.

  • U každé skupiny fotek a videí, které chcete importovat, klikněte na Zadat název a zadejte název skupiny.

  • Pokud chcete skupině přiřadit značky, klikněte na Přidat značky a zadejte název nové značky pro tuto skupinu fotek a videí, nebo klikněte na některou existující značku. Víc značek můžete zadat tak, že je oddělíte středníkem.

 9. Ve Fotogalerii zaškrtněte políčko v pravém horním rohu u každé fotky nebo videa, které chcete ve filmu použít.

 10. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sdílet na Film.

  Vybrané fotky a videa se přidají do scénáře v Movie Makeru.

Poznámky

 • Než fotky a videa odeberete z telefonu, fotoaparátu nebo paměťové karty, můžete si je zkopírovat na zapisovatelné DVD nebo CD, na externí pevný disk nebo do internetové služby pro ukládání souborů. Získáte tak záložní kopii.

 • Videosoubory a hudební soubory využívající technologie pro správu digitálních práv (DRM) se v Movie Makeru nedají použít.

Import videa z videokazety v digitální kameře

 1. Otevřete Movie Maker.

 2. Připojte k počítači digitální videokameru pomocí kabelu IEEE 1394 (FireWire) a přepněte ji do režimu přehrávání nebo VCR.

 3. Klikněte na tlačítko Movie Maker a pak na Importovat ze zařízení.

 4. Pokud se zobrazí zpráva Fotografie a videa budou importovány do programu Fotogalerie, klikněte na OK.

 5. V okně Import fotografií a videí vyberte digitální kameru a klikněte na Importovat.

 6. (Volitelné) Na stránce Import videa klikněte na Další možnosti, udělejte některý z následujících kroků a pak klikněte na OK:

  • Vyberte požadované možnosti, třeba kam se mají soubory uložit a jaký formát se má použít pro názvy složek a souborů.

  • Pokud videokazeta obsahuje několik různých scén, můžou se jednotlivé scény naimportovat jako samostatné soubory. Tuto funkci aktivujte zaškrtnutím políčka Importovat videa jako několik souborů (není k dispozici pro videa ve vysokém rozlišení). Pokud mezi koncem jedné scény a začátkem druhé uplynulo méně než 30 sekund, naimportují se tyto scény jako jeden soubor.

 7. Na stránce Import videa zadejte název importovaného videa, udělejte jeden z následujících kroků a klikněte na Další:

  • Kliknutím na Importovat celé video importujte všechna videa z videokazety do počítače. Po importu videa pokračujte krokem 10.

   Videokazeta se naimportuje do počítače a automaticky se převine zpátky.

  • Klikněte na Zvolit části videa, které budou importovány a pokračujte krokem 8.

  • Klikněte na Vypálit celé video na disk DVD a zadejte název nabídky DVD.

   Video se naimportuje do počítače a vypálí na DVD. Po vypálení videa na DVD klikněte na stránce Disk DVD je připraven na Zavřít.

   Pokud chcete tuto možnost využít a vypálit video přímo na DVD, musí být v počítači nainstalovaný Windows DVD Maker. Potřebujete taky nainstalovanou vypalovačku DVD, ve které je vložené prázdné zapisovatelné DVD.

   Ve Windows Vista je Windows DVD Maker součástí edic Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

   Ve Windows 7 je Windows DVD Maker součástí edic Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.

   Windows DVD Maker není součástí Windows 8.1. Pokud používáte Windows 8.1 a chcete vypálit DVD, které přehrajete v DVD přehrávači, budete muset použít program pro vypalování DVD od jiného výrobce.

 8. V okně Import videa vyhledejte pomocí kamery ten úsek videa, který chcete importovat jako první, a klikněte na Importovat.

  Pokud chcete import videa po určitém čase zastavit, zaškrtněte políčko Zastavit import po (min.) a vyberte časový interval.

 9. Kliknutím na Zastavit zastavte import videa a udělejte jeden z následujících kroků:

  • Pomocí kamery přejděte k dalšímu úseku videa, který chcete importovat, a naimportujte i tento úsek videa. Po importu všech požadovaných videí z videokazety klikněte na Dokončit.

  • Po importu všech požadovaných videí klikněte na Dokončit. Video je naimportované a uložené do souboru ve formátu DV-AVI.

 10. Ve Fotogalerii zaškrtněte políčko v levém horním rohu videa, které chcete použít ve filmu.

 11. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Sdílet na Film.

  Vybrané fotky a videa se přidají do scénáře v Movie Makeru.

Poznámka

 • Pokud video importujete z digitální videokamery s vysokým rozlišením (HDV), můžete naimportovat jenom celou videokazetu.

Potřebujete další pomoc?