Jak můžu ukládat videa s použitím vlastního nastavení?

V programu Movie Maker je k dispozici celá řada předdefinovaných nastavení, ze kterých si můžete vybrat, když chcete svůj film uložit. Svůj film ale můžete uložit také s použitím vlastních nastavení, která jste vytvořili. Díky tomu můžete svůj film uložit s použitím úrovně kvality a velikosti, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.

Zobrazit vše

Vytvoření vlastního nastavení v programu Movie Maker

 1. Spusťte program Movie Maker tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Movie Maker a v seznamu výsledků kliknete na položku Movie Maker.
 2. Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.

 3. V dialogovém okně Přidat videa a fotografie otevřete složku obsahující videa nebo fotografie, které chcete přidat. Vyberte soubory videí a fotografií a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  Chcete-li vybrat více fotografií a videí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na požadované fotografie a videa.

 4. Po dokončení úprav klikněte na kartě Domů ve skupině Sdílení na tlačítko Uložit film a poté klikněte na položku Vytvořit vlastní nastavení.

 5. Chcete-li vytvořit nové vlastní nastavení založené na stávajícím nastavení, klikněte na seznam Nastavení a vyberte stávající nastavení.

 6. Do pole Název zadejte název nového vlastního nastavení.

  Tento název vlastního nastavení bude zobrazen v programu Movie Maker.

 7. V části Nastavení videa proveďte následující akce:

  • Do polí Šířka a Výška zadejte požadovanou velikost zobrazení videa (v pixelech).

  • Do pole Přenosová rychlost zadejte přenosovou rychlost (v kb/s) pro dané nastavení.

  • Do pole Frekvence snímků zadejte počet snímků za sekundu pro dané nastavení.

 8. V seznamu Formát zvuku klikněte na nastavení zvuku, které chcete použít.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit.

 10. V dialogovém okně Uložit vlastní nastavení zadejte do pole Název souboru název souboru nového nastavení a klikněte na tlačítko Uložit.

 11. V dialogovém okně Vytvořit vlastní nastavení klikněte na tlačítko Zavřít.

Uložení souboru s použitím vlastních nastavení

 1. Spusťte program Movie Maker tak, že kliknete na tlačítko Start Tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text Movie Maker a v seznamu výsledků kliknete na položku Movie Maker.
 2. Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.

 3. V dialogovém okně Přidat videa a fotografie otevřete složku obsahující videa nebo fotografie, které chcete přidat. Vyberte soubory videí a fotografií a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  Chcete-li vybrat více fotografií a videí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klikněte na požadované fotografie a videa.

 4. Po dokončení úprav klikněte na kartě Domů ve skupině Sdílení na tlačítko Uložit film a poté v kategorii Vlastní nastavení klikněte na příslušné vlastní nastavení.

 5. Do pole Název souboru zadejte název souboru filmu a klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Kliknutím na tlačítko Přehrát přehrajte uložený film ve výchozím přehrávači médií.

Potřebujete další pomoc?