Změna oznámení žádostí o navázání přátelství, komentářů nebo označení na fotkách

Můžete si vybrat způsob oznámení toho, že vám jiný uživatel nabídl přátelství, odeslal vám komentář, označil vás na fotografii nebo provedl jinou akci. Také si můžete vybrat, kam bude oznámení odesláno.

Změna typu přijímaných oznámení

  1. Přejděte na webovou stránku nastavení oznámení.

    Pravděpodobně bude nutné přihlásit se pomocí účtu společnosti Microsoft.

  2. V rámci položky Nastavení klikněte na položku Zobrazit podrobnosti a zaškrtněte políčko pro všechny požadované typy oznámení, které chcete obdržet.

  3. Klikněte na tlačítko Uložit.