Co mám dělat, když se v blogu nezobrazují obrázky?

Pokud poskytovatel služeb blogu umožňuje ukládání obrázků přímo v blogu a obrázky se v příspěvcích blogu nezobrazují, obraťte se na svého poskytovatele služeb blogu.

Pokud poskytovatel služeb blogu neumožňuje ukládání obrázků přímo v blogu, můžete nastavit server FTP, na který můžete obrázky uložit. Informace o nastavení serveru FTP v programu Writer naleznete v tématu Jak nastavit server FTP pro obrázky?

Pokud nastavíte server FTP a obrázky se nezobrazí, mohou se zobrazit následující chybové zprávy:

Ověření mapování se nezdařilo

Tato chybová zpráva se může zobrazit v případě, že program Windows Live Writer nemůže najít umístění vašich obrázků na serveru FTP. Tipy pro odstranění potíží:

  • V programu Writer v dialogovém okně Konfigurace serveru FTP ověřte, zda pole Webová adresa složky pro publikování obsahuje správnou webovou adresu.

  • Na webu hostitelské služby zkontrolujte, zda se obrázek nachází ve složce na serveru FTP.

  • Na webu hostitelské služby zkontrolujte oprávnění pro složku a ujistěte se, zda lze k webové adrese přistupovat pomocí protokolu HTTP.

Nelze se připojit

Tato chybová zpráva se může zobrazit v případě, že program Writer nemůže najít server FTP. Tipy pro odstranění potíží:

  • Zkontrolujte, zda jste v programu Writer správně nakonfigurovali název serveru.

  • Pomocí programu FTP se zkuste přímo připojit k serveru FTP a ověřte, zda je dostupný.

Potřebujete další pomoc?