Přidání nebo odebrání skeneru

Skener lze připojit přímo k počítači (to se označuje přidání místního skeneru), nebo se lze připojit ke skeneru, který je nainstalovaný a sdílený v síti (to se označuje přidání síťového skeneru). V obou případech bude pravděpodobně potřeba nainstalovat ovladač a programy pro použití skeneru v počítači.

Zobrazit vše

Postup přidání místního skeneru

  • Chcete-li připojit místní skener k počítači, prostudujte si dokumentaci dodanou se skenerem.

Poznámky

  • Pokud je skener vybaven konektorem USB (Universal Serial Bus), lze jej obvykle připojit k počítači a systém Windows automaticky nainstaluje potřebný ovladač a programy dodané výrobcem skeneru. Některé skenery však mohou vyžadovat instalaci softwaru před připojením konektoru USB, jiné mohou vyžadovat zapnutí skeneru před nebo během procesu instalace. Abyste zajistili, že skener nainstalujete správně, prostudujte dokumentaci dodanou se skenerem.

  • Řešení potíží s přidáním skeneru naleznete v tématu Práce s Průvodcem instalací skeneru a fotoaparátu.

Postup přidání síťového skeneru

Než začnete, ujistěte se, zda znáte model skeneru a název výrobce a zda je počítač připojen k síti. Systém Windows automaticky rozpozná skener a přidá jej do složky Síť v počítači.

  1. Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

  2. Vyhledejte skener, klepněte na něj pravým tlačítkem a potom klepněte na příkaz Instalovat.

  3. Podle pokynů dokončete přidání síťového skeneru.

Poznámka

  • Pokud systém Windows nemůže přidat skener do složky Síť automaticky, přečtěte si informace dodané se skenerem a ověřte postup instalace, případně kontaktujte správce systému.

Postup odebrání skeneru

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Nechcete-li skener dále používat, můžete jej od počítače kdykoli odpojit. Ovladač není třeba odinstalovat. Chcete-li odinstalovat ovladač a programy dodané se skenerem, postupujte takto:

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Chcete-li zobrazit skenery přidané k počítači, poklepejte na složku Zařízení pro zpracování obrázků.

  3. Klepněte pravým tlačítkem na název skeneru a potom klepněte na příkaz Odinstalovat.