Nastavení hlasitosti reproduktoru

Ačkoli většina reproduktorů obsahuje ovládací prvky pro nastavení hlasitosti, můžete také nastavit celkovou úroveň hlasitosti pomocí systému Windows.

  1. Otevřete ovládací panel Ovládání hlasitosti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom, pod položkou Zvuková zařízení a motivy zvuku, klepnutím na položku Upravit hlasitost.

  2. Jezdcem Hlavní hlasitost nastavte novou úroveň hlasitosti.

Tip

  • Chcete-li zvuk ztlumit, klepněte na tlačítko Ztlumit Obrázek tlačítka Ztlumit .