Pokud v počítači zašifrujete data, potřebujete mít k dispozici nějaký způsob jejich obnovy v případě, že se něco stane se šifrovacím klíčem. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození šifrovacího klíče a nemáte způsob, jak data obnovit, jsou tato data ztracena. Ke ztrátě dat dojte také, pokud šifrovací klíč uložíte na kartu Smart card a karta Smart card bude poškozena nebo se ztratí. Šifrovací certifikáty a klíče byste měli vždy zálohovat, abyste neztratili přístup ke svým zašifrovaným datům. Pokud počítač používá více než jedna osoba nebo pokud k zašifrování souborů používáte kartu Smart card, měli byste vytvořit certifikát pro obnovení souborů. Další informace naleznete v tématu Vytvoření certifikátu pro obnovení pro šifrované soubory.

Postup zálohování certifikátu systému EFS

 1. Otevřete konzolu Správce certifikátů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu certmgr.msc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER.

 2. Klepnutím na šipku vedle složky Osobní složku rozbalte.

 3. Klepněte na tlačítko Certifikáty.

 4. Klepněte na certifikát, u kterého je ve sloupci Zamýšlené účely uvedeno Šifrování systému souborů. (Zobrazení tohoto sloupce někdy vyžaduje posunout se doprava.)

  Pokud se zde nachází více než jeden certifikát systému souborů EFS, měli byste je zálohovat všechny.

 5. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klepněte na příkaz Exportovat.

 6. V Průvodci exportem klepněte na tlačítko Další, potom na přepínač Ano, exportovat soukromý klíč a potom klepněte na tlačítko Další.

 7. Vyberte formát Personal Information Exchange a pak klepněte na tlačítko Další.

 8. Zadejte heslo, které chcete použít, potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko Další.

 9. Operace exportu vytvoří soubor, do kterého se uloží certifikát.

  Zadejte název a umístění souboru (včetně celé cesty) nebo klepněte na tlačítko Procházet, přejděte do vybraného umístění a pak zadejte název souboru.

 10. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Poznámka

 • Záložní kopii svého certifikátu systému souborů EFS si uložte na bezpečném místě.