V aplikaci Windows Media Center lze vypalovat mnoho různých typů disků CD a DVD. To vám umožní zvolit si typ vytvářeného disku DVD nebo CD podle toho, jakým způsobem chcete obsah po vypálení na disk přehrávat.

Na následujícím obrázku je v nabídce Úkoly vybrána možnost Vypálit CD nebo DVD.

Obrázek vybrané možnosti vypálení disku CD nebo DVD
Je vybrána možnost Vypálit CD nebo DVD.

Informace o vypalování disků DVD a CD v aplikaci Windows Media Center, včetně typů disků, které lze vypalovat, naleznete v tématu Vypálení disku CD nebo DVD: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Vypálení televizního záznamu nebo jiného videosouboru na disk DVD

Není-li v počítači k dispozici televizní tuner, přehrání a záznam televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zaznamenané televizní pořady nebo jiné videosoubory z knihovny médií v aplikaci Windows Media Center lze vypálit na disk DVD. Ten pak můžete přehrát v přehrávači disků DVD nebo v počítači. Při vypalování videosouborů na disk DVD jsou soubory převedeny tak, aby je bylo možné přehrávat ve standardních přehrávačích DVD. Vypálení televizního záznamu na disk DVD může trvat delší dobu. Tato doba závisí na různých faktorech: délce přidaných videosouborů, systémových prostředcích počítače a rychlosti vypalovačky disků DVD.

 1. Spusťte aplikaci Windows Media Center. Vložte do vypalovačky disků DVD zapisovatelný disk DVD.

 2. Klikněte na oznámení Vypálit disk CD nebo DVD zobrazené v aplikaci Windows Media Center nebo přejděte na úvodní obrazovce na možnost Úkoly a potom klikněte na možnost Vypálit CD nebo DVD.

 3. Na obrazovce Výběr formátu disku klikněte na možnost Disk Video DVD a potom na tlačítko Další.

 4. Pomocí klávesnice zadejte název disku DVD a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na obrazovce Výběr média klikněte na položku Nahrané pořady nebo Knihovna videa a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Kliknutím zaškrtněte políčko u televizního záznamu nebo videa, které chcete přidat na disk, a klikněte na tlačítko Další.

 7. Chcete-li na disk přidat další videosoubory, klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Přidat další.

 8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud na disk nepřidáte všechny televizní záznamy a videa, které chcete vypálit.

 9. Po přidání všech požadovaných videosouborů klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Vypálit DVD.

 10. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 11. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vytváření disku na položku Hotovo.

Postup vypálení hudby, obrázků a videozáznamů na datový disk CD nebo DVD

Soubory digitálních médií, například hudbu, obrázky nebo videa, lze v aplikaci Windows Media Center archivovat na disky CD nebo DVD a ty potom přehrávat v jiných počítačích. Při vypalování tohoto typu disku, označovaného jako datový disk DVD nebo datový disk CD, nejsou soubory digitálních médií před vypálením na disk DVD převáděny do jiného formátu souboru, ale jsou na disk CD nebo DVD jednoduše zkopírovány v původním formátu.

 1. Spusťte aplikaci Windows Media Center. Vložte do vypalovačky disků CD nebo DVD zapisovatelný disk CD nebo DVD.

 2. Klikněte na oznámení Vypálit disk CD nebo DVD zobrazené v aplikaci Windows Media Center nebo přejděte na úvodní obrazovce na možnost Úkoly a potom klikněte na možnost Vypálit CD nebo DVD.

 3. V závislosti na typu zapisovatelného disku, který jste vložili do vypalovačky, klikněte na obrazovce Výběr formátu disku na možnost Datový disk CD nebo Datový disk DVD a potom na tlačítko Další.

 4. Pomocí klávesnice zadejte název disku DVD nebo CD a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na obrazovce Výběr média klikněte na první typ souboru digitálního média, který chcete přidat na disk CD nebo DVD, a klikněte na tlačítko Další.

 6. Kliknutím zaškrtněte políčka u televizních záznamů, jiných videí, hudby nebo obrázků, které chcete přidat na disk, a klikněte na tlačítko Další.

 7. Chcete-li na disk přidat další soubory, klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Přidat další.

 8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud nepřidáte všechny soubory digitálních medií, které chcete vypálit.

 9. Po přidání všech požadovaných souborů klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Vypálit DVD nebo Vypálit CD.

 10. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 11. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vytváření disku na položku Hotovo.

Vypálení zvukového disku CD pro přehrávání v přehrávači CD

Hudební soubory uložené v počítači lze vypálit na zapisovatelný disk CD jako zvukový disk CD. Zvukové disky CD lze přehrávat ve většině počítačů a přehrávačů CD pro domácnosti a automobily, které přehrávají disky CD-R a CD-RW. Zvukový disk CD lze vypálit z různých typů digitálních zvukových souborů, jako jsou například formáty Windows Media Audio (WMA), MP3 nebo WAV.

 1. Spusťte aplikaci Windows Media Center. Vložte do vypalovačky disků CD nebo DVD zapisovatelný disk CD.

 2. Klikněte na oznámení Vypálit disk CD nebo DVD zobrazené v aplikaci Windows Media Center nebo přejděte na úvodní obrazovce na možnost Úkoly a potom klikněte na možnost Vypálit CD nebo DVD.

 3. Na obrazovce Výběr formátu disku klikněte na položku Zvukový disk CD a potom na tlačítko Další.

 4. Pomocí klávesnice zadejte název disku CD a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na obrazovce Zvolit hudbu klikněte na album, hudební žánr, skladby, seznam stop nebo skladby od určitého autora, které chcete vypálit jako zvukový disk CD, a klikněte na tlačítko Další.

 6. Chcete-li na disk přidat další hudební soubory, klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Přidat další.

 7. Opakujte kroky 5 a 6, dokud na disk nepřidáte všechny digitální zvukové soubory, které chcete vypálit.

 8. Po přidání všech zvukových souborů, které chcete vypálit, klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Vypálit CD.

 9. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 10. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vytváření disku na položku Hotovo.

Postup vytvoření prezentace s hudbou na disku DVD

Můžete vytvořit prezentaci (s hudbou nebo bez hudby) a tu potom vypálit na zapisovatelný disk DVD. Prezentace na disku DVD obsahuje obrázky, které se zobrazují při přehrávání hudby (pokud k prezentaci přidáte hudbu). Disk DVD lze potom v počítači nebo v televizoru přehrát.

Při přehrávání prezentace v přehrávači disků DVD, se obrázky zobrazují v sedmisekundových intervalech v pořadí, v jakém byly na disk DVD přidány. Zároveň se zobrazením obrázků je přehrávána hudba v pořadí, v jakém byla přidána na disk DVD.

 1. Spusťte aplikaci Windows Media Center. Vložte do vypalovačky disků CD nebo DVD zapisovatelný disk CD nebo DVD.

 2. Klikněte na oznámení Vypálit disk CD nebo DVD zobrazené v aplikaci Windows Media Center nebo přejděte na úvodní obrazovce na možnost Úkoly a potom klikněte na možnost Vypálit CD nebo DVD.

 3. Na obrazovce Výběr formátu disku klikněte na možnost Prezentace na disku DVD a potom na tlačítko Další.

 4. Pomocí klávesnice zadejte název prezentace na disku DVD a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na obrazovce Výběr média klikněte na položku Knihovna hudby a potom na tlačítko Další.

 6. Na obrazovce Zvolit hudbu klikněte na album, hudební žánr, skladby, seznam stop nebo skladby od určitého autora, které chcete zahrnout do prezentace na disku DVD, a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam klikněte na možnost Přidat další.

 8. Na obrazovce Výběr média klikněte na možnost Knihovna obrázků a potom na tlačítko Další.

 9. Na obrazovce Zvolit obrázky klikněte na složku obsahující obrázky, které chcete přidat k prezentaci, klikněte na každý obrázek, který chcete zahrnout do prezentace, a potom klikněte na tlačítko Další.

 10. Po přidání všech obrázků a hudby k prezentaci klikněte na obrazovce Zkontrolovat a upravit seznam na možnost Vypálit DVD.

 11. V oznámení Spouštění kopírování klikněte na tlačítko Ano.

 12. Po vypálení disku klikněte v oznámení Dokončování vytváření disku na položku Hotovo.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.