Pomocí programu Windows Media Player můžete kopírovat hudbu, obrázky a videa ze své knihovny na prázdný disk CD nebo DVD. Tento proces je označován jako vypalování.

Obrázek programu Windows Media Player
Vypálení disku CD v programu Windows Media Player

K vypalování mediálních souborů na disk pomocí programu Windows Media Player můžete mít celou řadu důvodů. Pokud se například chystáte na delší cestu, můžete si ze své knihovny vybrat oblíbené skladby a vypálit je na zvukové disky CD, které lze přehrávat ve vašem automobilu. Vybranými skladbami mohou být staré hity, které jste dříve zkopírovali ze své kolekce disků CD, nebo nové skladby, jež jste nedávno zakoupili v online obchodu.

V následujících oddílech je uveden popis typů disků, které lze vytvářet pomocí programu Windows Media Player, seznam potřebného vybavení a materiálu a podrobné pokyny k vypalování různých typů disků.

Zobrazit vše

Typy disků, které lze vypálit

Program Windows Media Player umožňuje vypalovat tři druhy disků: zvukové disky CD, datové disky CD a datové disky DVD. Jaký typ disku použijete závisí na tom, co chcete kopírovat (například zda budete kopírovat pouze hudbu nebo kombinaci hudby, videa a obrázků), kolik materiálu chcete kopírovat (například jedno album nebo desítky alb) a kde chcete disk přehrávat (například v počítači nebo v přehrávači disků CD v automobilu).

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Ideální pro vytváření vlastních hudebních disků CD, které bude možné přehrávat v libovolném stereofonním zařízení v automobilu či v domácnosti.

 • Obsah: pouze hudba

 • Kapacita: až 80 minut

 • Zařízení pro přehrávání: téměř každý přehrávač disků CD včetně přehrávačů, které jsou součástí počítačů a stereofonních zařízení v domácnostech a automobilech

Typ disku

Datový disk CD

Popis

Skvělá volba, pokud máte hodně hudby a přehrávač disků CD v automobilu dokáže přehrávat soubory ve formátu WMA (typ hudebního souboru, který má ve své knihovně většina lidí). Je také vhodný k zálohování mediálních souborů.

 • Obsah: hudba, obrázky a videa

 • Maximální kapacita: přibližně 700 megabajtů (asi 8 hodin hudby)

 • Zařízení pro přehrávání: počítače a některé přehrávače CD a DVD. Zařízení musí podporovat typy souborů, které jste na disk přidali, třeba WMA, MP3, JPEG nebo Windows Media Video (WMV).

Typ disku

Datový disk DVD

Popis

Tento typ disku lze použít ke stejným účelům jako datový disk CD, ale vzhledem k jeho větší kapacitě je vhodné jej používat zejména v případě většího objemu souborů, který se nevejde na jeden datový disk CD.

 • Obsah: hudba, obrázky a videa

 • Kapacita: přibližně 4,7 gigabajtu (asi 54 hodin hudby)

 • Zařízení pro přehrávání: počítače a některé přehrávače DVD. Zařízení musí podporovat typy souborů, které jste na disk přidali, například WMA, MP3, JPEG nebo WMV.

Co budete potřebovat

Pro začátek budete potřebovat následující vybavení:

 • Jednotku umožňující zápis na disk CD nebo DVD (taky se jí říká vypalovačka disků CD nebo DVD).

  Vypalovačku disků CD, která umožňuje vypalovat zvukové a datové disky CD, obsahují téměř všechny novější počítače. Některé počítače obsahují kombinovanou vypalovačku disků CD/DVD, která umožňuje vytvářet zvukové disky CD, datové disky CD i datové disky DVD.

  Pokud nevíte, jaký typ vypalovačky máte, přečtěte si téma Vypalování disků CD nebo DVD: nejčastější dotazy nebo dokumentaci dodanou s počítačem.

 • Prázdný disk CD nebo DVD.

  Potřebný typ prázdného disku závisí na tom, jakou vypalovačku máte a jaký typ disku chcete vytvořit.

  Pro zvukové disky CD je nejvhodnější formát CD-R, protože je relativně levný a je kompatibilní s největším počtem přehrávacích zařízení.

  V případě datových disků CD je pro většinu účelů postačující také disk CD-R. Jestliže však požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát CD-RW. Mějte ale na mysli, že prázdné disky CD-RW jsou obvykle dražší než prázdné disky CD-R a že ne všechny přehrávače CD dokážou disky CD-RW přehrát.

  Vytváříte-li datový disk DVD a chcete-li soubory na disk přidat jenom jednou, zvolte formát DVD-R nebo DVD+R. Pokud požadujete možnost disk později vymazat a přidat na něj nové soubory, zvolte formát DVD-RW nebo DVD+RW. Některé vypalovačky disků DVD podporují všechny tyto typy prázdných disků, ale některé vypalovačky podporují pouze některé formáty. Další informace získáte v dokumentaci k počítači.

Vypálení zvukového disku CD

Pokud chcete vytvořit standardní hudební disk CD, který bude možné přehrát téměř v každém přehrávači disků CD, zvolte možnost Zvukový disk CD.

Při vypalování zvukového disku CD vytvoří program Windows Media Player v seznamu k vypálení dočasné kopie souborů WMA a MP3, převede tyto kopie do jiného formátu (známého pod zkratkou PCM) a uloží tyto převedené kopie na disk.

 1. Klikněte na kartu Vypálit, klikněte na šipku pod kartou Vypálit a potom klikněte na položku Zvukový disk CD (jedná se o výchozí volbu).

  Obrázek programu Windows Media Player
  Výběr možnosti vypalování (Zvukový disk CD)
 2. Vložte prázdný disk CD-R do vypalovačky disků CD.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, zavřete je.

  Je-li počítač vybaven dvěma vypalovačkami disků CD, klikněte na odkaz Další jednotka a přepněte na vypalovačku, kterou chcete použít.

  Jestliže program Windows Media Player nerozpozná, že jste vložili disk nebo že máte vypalovačku, přečtěte si téma Vypalování disků CD nebo DVD: nejčastější dotazy.

 3. V případě potřeby klikněte na tlačítko Smazat informace v podokně se seznamemObrázek tlačítka podokna Vymazat seznam, a odeberte tak z předchozího seznamu k vypálení všechny položky.
 4. Najděte v knihovně položky, které chcete zkopírovat na zvukový disk CD.

  Můžete například vyhledat určité album, procházením vybrat jednotlivé skladby z různých alb nebo najít dříve vytvořený seznam skladeb.

 5. Chcete-li vytvořit seznam k vypálení, přetáhněte položky z podokna podrobností (podokno uprostřed knihovny) do podokna seznamu (podokno v pravé části knihovny).

  Obrázek programu Windows Media Player
  Přetažení položek z knihovny do seznamu k vypálení
 6. Jestliže chcete změnit pořadí skladeb v seznamu, přetáhněte požadované skladby nahoru nebo dolů.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Přetažení položky v seznamu k vypálení na nižší pozici
 7. Pokud chcete některou skladbu ze seznamu k vypálení odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

  Nemusíte se obávat: Odebráním skladby ze seznamu k vypálení nedojde k jejímu odstranění z knihovny či počítače.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Odebrání položky ze seznamu k vypálení
 8. Jakmile budete se seznamem spokojeni, klikněte na tlačítko Zahájit vypalování (nebo Zahájit zápis na disk CD).

  Vypalování disku může několik minut trvat.

  Pokud máte v seznamu k vypálení více skladeb, než se vejde na jeden zvukový disk CD, budete mít možnost vypálit zbývající položky na druhý prázdný disk CD.

Vypálení datového disku CD nebo DVD

Pokud chcete vytvořit disk s několika hodinami hudby (na rozdíl od zvukového CD, který může obsahovat asi jen 80 minut hudby), zvolte možnost Datový disk CD nebo DVD. Ačkoli většina lidí na datové disky CD a DVD ukládá pouze hudební soubory, je možné na ně přidávat také soubory obrázků a videosoubory z knihovny.

Na rozdíl od vypalování zvukového disku CD program Windows Media Player nepřevádí soubory před jejich uložením na datový disk do jiného formátu. Soubory pouze zkopíruje tak, jak jsou. Soubory zůstávají v komprimovaném stavu, a na disk se tedy vejde více položek. Nedochází ke ztrátě kvality z důvodu převodu formátu a v souborech zůstávají zachovány všechny informace o médiu.

Při vypalování datového disku CD nebo DVD namísto zvukového disku CD je tady ovšem jedna zásadní nevýhoda: přehrávač disků CD nebo DVD, ve kterém budete tyto disky přehrávat, musí umět přehrát takové typy souborů, které na disk uložíte. Pokud máte všechny písně například ve formátu WMA a váš přehrávač CD v autě podporuje pouze soubory MP3, budete potřebovat další program, který soubory převede do formátu MP3. Tyto soubory MP3 pak můžete přidat do své knihovny a poté je pomocí programu Windows Media Player vypálit na disk CD. Program pro převod zvukových souborů můžete najít tak, že na webu vyhledáte výraz „převaděč souborů wma na mp3“.

 1. Klikněte na kartu Vypálit, klikněte na šipku pod kartou Vypálit a potom klikněte na položku Datový disk CD nebo DVD.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Výběr možnosti vypalování (Datový disk CD nebo DVD)
 2. Vložte prázdný disk do vypalovačky disků CD nebo DVD.

  Pokud se zobrazí dialogové okno Přehrát automaticky, zavřete je.

  Je-li počítač vybaven dvěma vypalovačkami disků CD nebo DVD, klikněte na odkaz Další jednotka a přepněte na vypalovačku, kterou chcete použít.

  Jestliže program Windows Media Player nerozpozná, že jste vložili disk nebo že máte vypalovačku, přečtěte si téma Vypalování disků CD nebo DVD: nejčastější dotazy.

 3. V případě potřeby klikněte na tlačítko Smazat informace v podokně se seznamemObrázek tlačítka podokna Vymazat seznam, a odeberte tak z předchozího seznamu k vypálení všechny položky.
 4. Vyhledejte v knihovně položky, které chcete zkopírovat na disk.

  Můžete například vyhledat určité album, procházením vybrat jednotlivé skladby z různých alb nebo najít dříve vytvořený seznam skladeb.

 5. Chcete-li vytvořit seznam k vypálení, přetáhněte položky z podokna podrobností (podokno uprostřed knihovny) do podokna seznamu (podokno v pravé části knihovny).

  Obrázek programu Windows Media Player
  Přetažení položek z knihovny do seznamu k vypálení
 6. Jestliže chcete změnit pořadí položek v seznamu k vypálení, přetáhněte položku v seznamu nahoru nebo dolů.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Přetažení položky v seznamu k vypálení na nižší pozici
 7. Pokud chcete některou položku ze seznamu k vypálení odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

  Nemusíte se obávat: Odebráním položky ze seznamu k vypálení nedojde k jejímu odstranění z knihovny či počítače.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Odebrání položky ze seznamu k vypálení
 8. Jakmile budete se seznamem spokojeni, klikněte na tlačítko Zahájit vypalování (nebo Zahájit zápis na disk CD).

  Při vypalování disku se zobrazuje průběh vypalování jednotlivých položek. Vypalování disku může několik minut trvat.

  Pokud máte v seznamu k vypálení více položek, než se vejde na jeden disk, budete mít možnost vypálit zbývající položky na druhý prázdný disk.

Poznámka

 • Datový disk DVD je odlišný od disku DVD-Video (typ disku DVD, který dostanete například v případě, že si půjčíte nějaký film). Program Windows Media Player nedokáže vypalovat disky DVD-Video. Pokud však v počítači běží systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate, můžete tento typ disku vypálit pomocí aplikace Windows DVD Maker.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódované ve formátu MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.