Protokol TCP/IP definuje jazyk, kterým váš počítač komunikuje s jinými počítači. Doporučujeme používat automatický protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), který automaticky přiřazuje adresy IP (Internet Protocol) počítačům v síti, pokud jej síť podporuje. Pokud použijete protokol DHCP, nemusíte měnit nastavení v případě, že přemístíte počítač do jiného umístění, a dále není nutné ručně konfigurovat některá nastavení, jako jsou například Domain Name System (DNS) a Windows Internet Name Service (WINS).

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet, klepnutím na položku Centrum sítí a sdílení a potom klepnutím na odkaz Spravovat síťová připojení.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na připojení, které chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na kartu Sítě. V seznamu Toto připojení používá následující položky klikněte na položku Protokol IPv4 (TCP/IPv4) nebo Protokol IPv6 (TCP/IPv6) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Chcete-li určit nastavení IP adresy protokolu IPv4, proveďte jednu z následujících akcí.

  • Chcete-li automaticky získat adresu IP, klikněte na možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit adresu IP, klikněte na možnost Použít následující adresu IP a potom zadejte do polí Adresa IP, Maska podsítě a Výchozí brána nastavení adresy IP.

 5. Chcete-li určit nastavení adresy IP protokolu IPv6, proveďte jednu z následujících akcí.

  • Chcete-li automaticky získat adresu IP, klikněte na přepínač Získat adresu IPv6 automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit adresu IP, klikněte na přepínač Použít následující adresu IPv6 a potom do polí Adresa IPv6, Délka prefixu podsítě a Výchozí brána zadejte nastavení adresy IP.

 6. Chcete-li určit nastavení adresy serveru DNS, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky získat adresu serveru DNS, klikněte na přepínač Získat adresu serveru DNS automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li určit adresu serveru DNS, klikněte na přepínač Použít následující adresy serverů DNS a potom do polí Upřednostňovaný server DNS a Alternativní server DNS zadejte adresy primárního a sekundárního serveru DNS.

 7. Chcete-li změnit nastavení služeb DNS, WINS a protokolu IP, klikněte na tlačítko Upřesnit.