Počítač může při určitých událostech zahrát zvuk, například při přihlášení nebo při příchodu nového e‑mailu. Systém Windows obsahuje několik zvukových schémat, které se používají při běžných událostech programů. Některé motivy na ploše mají navíc vlastní zvukové schéma.

Zobrazit vše

Postup použití zvukového schématu

  1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

  2. Klepněte na kartu Zvuky a v rozevíracím seznamu Zvukové schéma vyberte zvukové schéma, které chcete použít.

Postup změny jednotlivých zvuků počítače

  1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

  2. Klepněte na kartu Zvuky a potom v seznamu Události vyberte událost, u které chcete zvuk změnit.

  3. V rozevíracím seznamu Zvuky klepněte na zvuk, který chcete přidružit k události. Pokud není v seznamu uveden zvuk, který chcete použít, klepněte na tlačítko Procházet a najděte ho.

Tip

  • Chcete-li předem přehrát zvuk ze seznamu Zvuky stiskněte tlačítko Přehrát.

Postup uložení zvukového schématu

Pokud provedete změny jednotlivých zvuků ve zvukovém schématu, můžete tyto změny uložit do nového zvukového schématu.

  1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

  2. Klepněte na kartu Zvuky a potom v seznamu Události přiřaďte zvuk, který chcete u každé události přehrát.

  3. V rozevíracím seznamu Zvukové schéma klepněte na tlačítko Uložit jako a zadejte název nového zvukového schématu.