Plán napájení je sada hardwarových a systémových nastavení, které spravují způsob, jakým počítač používá a šetří energii. Plány napájení zajišťují úspory energie, maximalizují výkon systému nebo vyrovnávají úspory energie s výkonem. Výchozí plány napájení — Rovnováha, Úsporný režim a Vysoký výkon — vyhovují potřebám většiny uživatelů. Je však možné změnit nastavení stávajících plánů nebo vytvořit plán vlastní.

Zobrazit vše

Změna nastavení jednoho plánu

Můžete měnit následující nastavení jednotlivých plánů napájení:

 • Počítač můžete nastavit tak, aby po určité době nečinnosti přešel do režimu spánku. Další informace naleznete v tématu Vypnutí počítače: nejčastější dotazy.

 • Můžete upravit jas obrazovky.

 • Můžete zvolit okamžik vypnutí obrazovky v době nečinnosti.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Pod plánem, který chcete změnit, klepněte na položku Změnit nastavení plánu.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro plán vyberte nastavení displeje a režimu spánku, která chcete použít, když je počítač napájen z baterií (pouze mobilní počítač) nebo když je napájen z elektrické sítě.

Změna nastavení, které má vliv na všechny plány napájení (nastavení systému)

V okně Možnosti napájení některé z odkazů v levém podokně otevírají složku Nastavení systému. Změny na této stránce jsou automaticky provedeny u všech plánů napájení. Změnou systémového nastavení můžete zajistit tyto skutečnosti:

 • Můžete zabezpečit svůj počítač vyžadováním hesla pro odemknutí počítače po jeho probuzení.

 • Můžete si vybrat, jakou akci počítač provede při stisknutí tlačítka napájení a režimu spánku na klávesnici nebo rámu mobilního počítače nebo některých mobilních počítačů při zavření víka. Jestliže například stisknete tlačítko napájení, počítač buď neprovede nic, nebo se může vypnout. Jestliže počítač podporuje úsporný režim a režim spánku, lze stisknutím tlačítka napájení počítač převést do jednoho z těchto stavů pro úsporu energie.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klepněte na položku Po probuzení požadovat heslo, Zvolte akci pro tlačítko napájení nebo Zvolte akci pro zavření víka (k dispozici pouze v mobilních počítačích).

 3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem, zvolte nastavení, které chcete používat při napájení počítače z baterie (pouze mobilní počítače) a při jeho zapojení.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit změny.

  Další informace o nastavení systému získáte v článku o možnostech napájení na webu Nápověda a podpora společnosti Microsoft.

Postup vytvoření vlastního plánu

Můžete vytvořit vlastní plán a přizpůsobit jej svým potřebám. Pokud například mobilní počítač používáte k prezentacím, můžete vytvořit plán, který zajistí zachování zapnutého displeje během prezentací a zajistí, že mobilní počítač bude aktivní.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. V levém podokně klepněte na položku Vytvořit plán napájení.

 3. Na stránce Vytvořit plán napájení vyberte plán, který nejvíce odpovídá typu plánu, který chcete vytvořit.

 4. Do pole Název plánu zadejte název plánu, například Prezentace, a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Změňte nastavení pro plán vyberte nastavení displeje a režimu spánku, která chcete použít, když je počítač napájen z baterií nebo když je napájen z elektrické sítě.

  Udržování zapnutého displeje během prezentací

  • Změňte nastavení v okně Vypnout obrazovku po na Nikdy v polích Baterie iNapájen ze sítě.

  Zajištění aktivního mobilního počítače při prezentacích

  • Změňte nastavení v okně Převést počítač do režimu spánku na Nikdy v polích Baterie iNapájen ze sítě.

 6. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Pokud používáte mobilní počítač, váš plán se zobrazí pod položkou Plány zobrazené u měřiče baterie. Pokud používáte stolní počítač, váš plán se zobrazí pod položkou Upřednostňované plány. Plán, na kterém jste založili svůj nový plán, se přesune a zobrazí se pod položkou Další plány.

Poznámka:

 • Plán, který jste právě vytvořili, se automaticky stane aktivním plánem. Chcete-li aktivovat jiný plán, vyberte jej.

Postup odstranění plánu

Pokud jste vytvořili plány napájení, které již nepoužíváte ani je nepotřebujete, odstraňte je. Nemůžete odstranit žádný ze tří výchozích plánů napájení (Rovnováha, Úsporný režim ani Vysoký výkon).

Varování

 • Odstraněný plán nelze obnovit.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Možnosti napájení.

 2. Pokud je plán, který chcete odstranit, aktivní, nastavte jako aktivní jiný plán.

 3. Pod plánem, který chcete odstranit, klepněte na položku Změnit nastavení plánu.

 4. Na stránce Změňte nastavení pro plán klepněte na položku Odstranit tento plán.

 5. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.