Změna motivu plochy

Systém Windows Vista obsahuje dva motivy:‍ Windows Vista a Klasické nastavení, které vypadá podobně jako ve starších verzích systému Windows. Každý uživatel, který má v počítači svůj účet, může zvolit vlastní motiv.

Obrázek pracovní plochy s motivem systému Windows Vista
Motiv systému Windows Vista dodá pracovní ploše nový vzhled
Obrázek pracovní plochy s motivem Klasické nastavení systému Windows
Motiv Klasické nastavení systému Windows vypadá podobně jako ve starších verzích systému Windows
  1. Otevřete ovládací panel Nastavení motivů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Motiv.

  2. V seznamu Motiv vyberte požadovaný motiv a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • Výrobci softwaru mohou vytvořit další motivy a umožnit jejich stažení nebo je prodávat. Stahujte soubory pouze z webových stránek, kterým důvěřujete. Další informace naleznete v tématu Kdy důvěřovat webu.

  • Pozadí pracovní plochy, systémové zvuky, ikony a další prvky lze uložit jako vlastní motiv. Chcete-li uložit aktuální nastavení jako motiv, klepněte na příkaz Uložit jako, zadejte název motivu a poté klepněte na tlačítko Uložit.