Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

Existují tři způsoby, jak zadat data v programu Klávesnice na obrazovce:

 • Režim výběru klepnutím. V režimu výběru klepnutím zadáváte text klepnutím na klávesy na obrazovce.

 • Režim výběru ukázáním. V režimu výběru ukázáním zadáváte znaky tím způsobem, že ukazatelem myši nebo pákového zařízení setrváte na daném znaku po určitou dobu.

 • Režim sledování. V režimu sledování prochází program Klávesnice na obrazovce průběžně klávesnici a zvýrazňuje jednotlivé oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky nebo pomocí přepínacího vstupního zařízení. V režimu sledování lze vybírat klávesy pomocí jediného tlačítka či klávesy.

Postup změny vstupního režimu v programu Klávesnice na obrazovce

 1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Klepněte na nabídku Nastavení, klepněte na příkaz Režim zápisu a potom vyberte příslušný režim:

  • Chcete-li použít režim výběru klepnutím, vyberte příkaz Vybrat klepnutím.

  • Chcete-li použít režim výběru ukázáním, vyberte příkaz Vybrat ukázáním.

   Dobu čekání programu Klávesnice na obrazovce, než vybere určitou klávesu, lze měnit v nabídce Ukazovat nejméně.

  • Chcete-li použít režim sledování, označte položku Vybrat herním zařízením nebo klávesou.

   Rychlost sledování kláves lze nastavit v nabídce Interval sledování.

Tipy

 • Chcete-li místo klávesy na klávesnici použít myš, pákový ovladač nebo jiné polohovací zařízení, klepněte na tlačítko Upřesnit. V dialogovém okně Možnosti sledování zaškrtněte políčko Sériový nebo paralelní port nebo game port. Připojte páková ovladač, gamepad nebo jiné polohovací zařízení a program Klávesnice na obrazovce s nimi začne pracovat.

 • Chcete-li změnit klávesu, kterou vybíráte klávesy v programu Klávesy na obrazovce, klepněte na tlačítko Upřesnit. V dialogovém okně Možnosti sledování zaškrtněte políčko Klávesa a potom v rozevírací nabídce klepněte na klávesu, kterou chcete použít.