Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Vyhledáváte-li informace na Internetu, můžete si vybrat, kterého poskytovatele chcete použít. Poskytovatele vyhledávání můžete změnit pro určité hledání (aplikace Internet Explorer tohoto poskytovatele vyhledávání používá, dokud nevyberete jiného poskytovatele nebo do ukončení aplikace Internet Explorer), nebo můžete zadat poskytovatele, kterého upřednostňujete a který bude použit ve výchozím nastavení. Bezprostředně po instalaci aplikace Internet Explorer bude pravděpodobně nainstalován pouze jeden poskytovatel vyhledávání. Chcete-li změnit poskytovatele, přidejte nové poskytovatele následujícím způsobem.

Zobrazit vše

Přidání nových poskytovatelů vyhledávání

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer 8
 3. Klepněte na příkaz Vyhledat další poskytovatele.

 4. Klepněte na poskytovatele vyhledávání, kterého chcete přidat. Otevře se dialogové okno Přidat poskytovatele vyhledávání.

 5. Chcete-li při hledání pomocí panelu Adresa nebo vyhledávacího pole používat nově přidaného poskytovatele jako výchozího poskytovatele vyhledávání, zaškrtněte políčko Nastavit tohoto poskytovatele vyhledávání jako výchozího.

 6. Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 8 a poskytovatel hledání nabízí návrhy hledání, které chcete dostávat, zaškrtněte políčko Použít návrhy hledání od tohoto poskytovatele.

 7. Klikněte na tlačítko Přidat v aplikaci Internet Explorer 8 nebo Přidat poskytovatele v aplikaci Internet Explorer 7.

 8. Opakujte kroky 4 až 7 pro každého poskytovatele, kterého chcete přidat.

Přidání poskytovatelů vyhledávání nalezených na webových stránkách

Některé webové stránky nabízejí poskytovatele vyhledávání. Tito poskytovatelé budou uvedeni v seznamu poskytovatelů vyhledávání pro aktuální relaci procházení a jsou označeni zlatou hvězdičkou u svého názvu. Chcete-li, aby byl v aplikaci Internet Explorer jeden z těchto poskytovatelů neustále k dispozici (nejen v aktuální relaci procházení), postupujte následujícím způsobem:

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Přejděte na web, který nabízí poskytovatele vyhledávání.

 3. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer 8
 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na položku Spravovat poskytovatele hledání.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na položku Změnit výchozí hodnoty hledání.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na poskytovatele hledání, kterého chcete nastavit jako výchozího, klikněte na položku Nastavit jako výchozí a klikněte na tlačítko Zavřít.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na poskytovatele hledání, kterého chcete nastavit jako výchozího, klikněte na položku Nastavit jako výchozí a klikněte na tlačítko OK.

Dočasná změna poskytovatele vyhledávání (pouze pro aktuální relaci)

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer
 3. Klepněte na poskytovatele vyhledávání, kterého chcete použít.

 4. Do vyhledávacího pole zadejte slovo nebo větu, kterou chcete vyhledat, a stiskněte klávesu ENTER.

  Tento poskytovatel vyhledávání se bude používat, dokud neukončíte aplikaci Internet Explorer. Když aplikaci Internet Explorer znovu spustíte, použije se výchozí poskytovatel vyhledávání.

Změna výchozího poskytovatele vyhledávání

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer 8
 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na položku Spravovat poskytovatele hledání.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na položku Změnit výchozí hodnoty hledání.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na poskytovatele hledání, kterého chcete nastavit jako výchozího, klikněte na položku Nastavit jako výchozí a klikněte na tlačítko Zavřít.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na poskytovatele hledání, kterého chcete nastavit jako výchozího, klikněte na položku Nastavit jako výchozí a klikněte na tlačítko OK.

Odebrání poskytovatele vyhledávání

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na šipku vpravo od pole vyhledávání.

  Obrázek pole Hledat
  Pole Hledat aplikace Internet Explorer 8
 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na položku Spravovat poskytovatele hledání.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na položku Změnit výchozí hodnoty hledání.

 4. V seznamu klikněte na poskytovatele hledání, klikněte na tlačítko Odebrat a pak klikněte na tlačítko Zavřít v aplikaci Internet Explorer 8 neboOK. v aplikaci Internet Explorer 7.