Pro přizpůsobení vypalování je v programu Windows Media Player k dispozici řada možností nastavení.

 1. Klikněte na šipku pod kartou Zapsat na disk CD a potom na příkaz Další možnosti.

 2. Proveďte jednu či několik následujících změn:

  • Rychlost vypalování. Pokud nejsou potíže se zápisem na disk, není obvykle nutné rychlost vypalování nastavovat. Snížení rychlosti vypalování může takové potíže vyřešit. Toto nastavení je platné pro všechny vypalovací jednotky, které se svým počítačem používáte.

  • Po vypálení disk automaticky vysunout z jednotky. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby se disky CD po vypálení automaticky vysunuly.

  • Použít normalizaci hlasitosti na všechny stopy na disku CD. Jestliže vypalujete skladby, které byly zaznamenány s různými úrovněmi hlasitosti, zaškrtnutím tohoto políčka minimalizujete rozdíly hlasitosti mezi skladbami na zvukových discích CD, které vypalujete. To pomůže vyhnout se nutnosti nastavovat hlasitost při přehrávání disku CD.

  • Přidat na disk seznam vypálených souborů v tomto formátu. Při zápisu na datový disk vytváří aplikace Player seznam stop obsahující zapisované soubory a tento seznam potom přidá na disk. Pokud přehrávací zařízení podporuje seznamy stop, jednotlivé položky se budou přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu pro zápis na disk. Ve výchozím nastavení je seznam stop uložen v souboru s příponou WPL. Chcete-li přehrávat své datové disky v zařízení, které nepodporuje seznamy stop ve formátu WPL, můžete místo toho použít formát M3U.

  • Uspořádat soubory ve složkách na disku pomocí informací o médiu. Tuto možnost zvolte, chcete-li soubory zapsané na disk CD nebo DVD organizovat do následujících složek: \Music\Artist\Album, \TV, \Video a \Picture (Hudba\Interpret\Album, TV, Video a Obrázek; poslední složka bude obsahovat také část původní cesty k souboru). Jestliže položky album a interpret alba v informacích o médiu chybí, budou soubory uloženy do složek s názvy Neznámý interpret \ Neznámé album. Chcete-li tomu zabránit, dbejte na to, aby soubory před zápisem obsahovaly informace o albu a interpretovi alba. V případě potřeby můžete pro soubory přidávat nebo upravovat informace o médiu. Nevyberete-li tuto možnost, budou všechny vypálené soubory uloženy společně v kořenové složce disku.

  • Vypálit na disk více hudby převodem na nižší přenosovou rychlost. Chcete-li, aby se na disk CD nebo DVD vešlo více souborů, můžete soubory před vypálením převést na menší velikost. Kromě převedení na menší velikost budou soubory ve formátu MP3 nebo WAV převedeny do formátu WMA. Vypalujete-li soubory, které mají přenosovou rychlost stejnou, jako jste zadali, nebo nižší, soubory nebudou převedeny. Při převádění souborů se doba potřebná k vypálení disku prodlouží a může také dojit ke snížení kvality zvuku.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.