Změna nastavení sdílení médií v programu Windows Media Player

Můžete si vytvořit vlastní nastavení pro sdílení médií. Informace, jak zahájit sdílení médií, naleznete v části Sdílení médií s dalšími osobami nebo zařízeními.

Zobrazit vše

Výběr manuální nebo automatické autorizace zařízení

Další počítače a zařízení ve vaší síti nemohou přehrávat položky z vašeho počítače, dokud nezískají povolení k přístupu do vaší knihovny aplikace Player. Přístup do knihovny můžete povolit buď ručně pouze určeným počítačům a zařízením nebo můžete nastavit automatické povolení přístupu všem počítačům a zařízením ve vaší síti.

 • Proveďte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete přístup do vaší knihovny povolit konkrétním počítačům a zařízením ručně, klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií. Klepněte na kartu Nastavení a potom zrušte zaškrtnutí políčka Povolit nová zařízení a počítače automaticky.

   Pokud se v dialogovém okně Sdílení médií nezobrazí tlačítkoNastavení, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

   Pokud políčko Povolit nová zařízení a počítače automaticky není zaškrtnuto a aplikace Player rozpozná ve vaší síti nový počítač nebo zařízení, kterému byl zakázán přístup do knihovny aplikace Player, budete vyzváni k ručnímu umožnění přístupu počítače nebo zařízení do vaší knihovny. Informace o nastavení počítačů a zařízení pro přístup do vaší knihovny naleznete v tomto tématu v části o vlastním nastavení zařízení, která mají mít přístup do vaší knihovny.

  • Pokud chcete přístup do vaší knihovny povolit všem počítačům a zařízením automaticky, klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií. Klepněte na kartu Nastavení a potom zaškrtněte Povolit nová zařízení a počítače automaticky.

   Pokud se v dialogovém okně Sdílení médií nezobrazí tlačítkoNastavení, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

   Pokud je políčko Povolit nová zařízení a počítače automaticky zaškrtnuto a aplikace Player rozpozná ve vaší síti nový počítač nebo zařízení, kterému byl zakázán přístup do knihovny aplikace Player, bude přístup tohoto zařízení nebo počítače do knihovny umožněn automaticky. Všimněte si prosím, že toto zaškrtávací políčko nemá vliv na změny, které provedete v dialogovém okně Sdílení médií – přizpůsobení. Pokud například klepnete na tlačítko Vlastní a poté zakážete přístup konkrétních zařízení do vaší knihovny, bude přístup zakázán, i když políčko Povolit nová zařízení a počítače automaticky bude zaškrtnuto.

   Upozornění

   • Pokud zaškrtnete políčko Povolit nová zařízení a počítače automaticky, bude mít kterékoli zařízení ve vaší síti potenciální možnost zobrazit a přehrát všechny položky z vaší knihovny aplikace Player. Pokud máte například přenosný počítač, který používáte mimo domov (např. v práci nebo na místech, kde je umožněn veřejný přístup do sítě Internet), můžete náhodně sdílet svá média s ostatními počítači nebo zařízeními v této oblasti. Z tohoto důvodu doporučujeme zaškrtnout toto políčko, pouze pokud jste připojeni k bezpečné síti (jako je domácí síť chráněná heslem) a pokud důvěřujete všem zařízením v této síti. Další informace naleznete v části Informace o zabezpečení a zásadách ochrany osobních údajů při sdílení médií.

Vlastní nastavení zařízení, kterým bude umožněn přístup do vaší knihovny aplikace Player

Bez ohledu na to, zda jste vybrali ruční nebo automatickou autorizaci zařízení, můžete povolovat nebo zakazovat přístup do vaší knihovny konkrétně každému zařízení.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. V okně Sdílet médium s vyberte zařízení.

  Pokud se v okně Sdílet médium s nezobrazí tlačítko Sdílení médií, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

  Pokud chcete identifikovat zařízení, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Rozlišovat mezi zařízeními stejného jména můžete podle adresy Správa přístupu k médiím (Media Access Control, MAC) na každém zařízení.

 3. Proveďte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete zařízení povolit přístup do knihovny aplikace Player, klepněte na tlačítko Povolit.

  • Pokud chcete zařízení zakázat přístup do knihovny aplikace Player, klepněte na tlačítko Zakázat.

  • Pokud chcete zabránit přístupu zařízení do vaší knihovny nebo do knihovny jakýchkoli uživatelů tohoto počítače, klepněte pravým tlačítkem na zařízení a potom klepněte na Zakázat pro všechny uživatele.

  • Pokud chcete odebrat zařízení ze seznamu dostupných zařízení, odpojte zařízení od sítě. V okně Sdílet médium s klepněte pravým tlačítkem na zařízení a poté klepněte na tlačítko Odebrat ze seznamu.

Vlastní nastavení médií, která se mají sdílet se všemi zařízeními jako výchozí

Ve výchozím nastavení sdílí automaticky přehrávač hudební soubory, videosoubory a soubory obrázků ve vaší knihovně se všemi oprávněnými počítači a zařízeními. Je však možné ve výchozím nastavení sdílet pouze některé typy médií. Můžete také nastavit sdílení pouze těch médií, které mají konkrétní hodnocení hvězdičkami nebo konkrétní rodičovské hodnocení.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. Klepněte na příkaz Nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílení médií - výchozí nastavení.

  Pokud se v dialogovém okně Sdílení médií nezobrazí tlačítko Nastavení, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

 3. V oblasti Typy médií zaškrtněte políčka vedle těch typů médií, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze Hudbu a Obrázky).

 4. V oblasti Hodnocení hvězdičkami vyberte možnosti a zaškrtněte políčka vedle takového hodnocení, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze Hodnocení čtyřmi hvězdičkami a výše).

 5. V oblasti Rodičovské hodnocení vyberte možnosti a zaškrtněte políčka vedle takového hodnocení, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze ta videa, která mají konkrétní hodnocení). Hodnocení, které je zobrazeno v tomto seznamu, je založeno na informacích o médiích ve vašich zvukových a videosouborech. Rodičovské hodnocení vašich souborů můžete provést v knihovně editací atributu Rodičovské hodnocení. Další informace naleznete v části Přidat nebo upravit informace o médiích.

  Všimněte si prosím, že pokud povolíte jinému počítači přístup do vaší knihovny aplikace Player, budou mít všichni uživatelé tohoto počítače, kteří spustí funkci Najít média sdílená jinými uživateli, přístup ke sdílenému obsahu. Sdílet média pouze s konkrétním uživatelem nebo počítačem nelze.

  Všimněte si také, že aplikace Player ne vždy dokáže sdílet všechny soubory ve vaší knihovně. Pokud má být soubor sdílen, musí být uložen v jedné z monitorovaných složek a musí být podporovaného typu. Další informace o možnostech sdílení naleznete v kapitole Sdílení médií v síti.

Vlastní nastavení médií, která se mají sdílet s konkrétními zařízeními

Můžete zvolit sdílení stejných typů médií se všemi zařízeními nebo můžete pro každé zařízení nastavit vlastní typ sdíleného média. Můžete například nastavit sdílení videosouboru s jedním zařízením v síti, nikoliv však už s kterýmkoli dalším zařízením.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. V dialogovém okně Sdílet médium s vyberte zařízení, kterému jste umožnili přístup do vaší knihovny a potom klepněte na tlačítko Vlastní.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílení médií – přizpůsobení.

  Pokud se v okně Sdílet médium s nezobrazí tlačítko Sdílení médií, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení.

 4. V oblasti Typy médií zaškrtněte políčka vedle těch typů médií, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze Hudbu a Obrázky).

 5. V oblasti Hodnocení hvězdičkami vyberte možnosti a zaškrtněte políčka vedle takového hodnocení, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze Hodnocení čtyřmi hvězdičkami a výše).

 6. V oblasti Rodičovské hodnocení vyberte možnosti a zaškrtněte políčka vedle takového hodnocení, které chcete sdílet (můžete sdílet například pouze ta videa, která mají hodnocení PG nebo G).

 7. (Nepovinné) Pro všechny další počítače nebo zařízení, které se zobrazí v okně Sdílet médium s, zopakujte kroky 2 až 6.

  Všimněte si prosím, že pokud povolíte jinému počítači přístup do vaší knihovny, budou mít všichni uživatelé tohoto počítače, kteří spustí funkci Najít média sdílená jinými uživateli, přístup ke sdílenému obsahu. Sdílet média pouze s konkrétním uživatelem nebo počítačem nelze.

  Všimněte si také, že aplikace Player ne vždy dokáže sdílet všechny soubory ve vaší knihovně. Pokud má být soubor sdílen, musí být uložen v jedné z monitorovaných složek a musí být podporovaného typu. Další informace o možnostech sdílení naleznete v kapitole Sdílení médií v síti.

Změna názvu knihovny

Při sdílení médií s jinými zařízeními a počítači jsou vaše média identifikována těmito zařízeními a počítači podle názvu knihovny. Obvykle má knihovna stejný název jako je název vašeho účtu pro systém Windows. Pokud chcete, můžete tento název změnit.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. Klepněte na příkaz Nastavení.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílení médií - výchozí nastavení.

  Pokud se v dialogovém okně Sdílení médií nezobrazí tlačítko Nastavení, není sdílení médií zahájeno. Informace o aktivaci sdílení naleznete v části Sdílení médií s jinými osobami nebo zařízeními.

 3. Do pole Sdílet médium jako napište nový název knihovny.

Zrušení sdílení médií pro vás nebo pro všechny uživatele vašeho počítače

Pokud chcete, můžete zrušit sdílení médií pouze pro vás nebo pro všechny uživatele vašeho počítače.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Najít média sdílená jinými uživateli a Sdílet médium s a pak klepněte na tlačítko OK.

  Klepnutím na tlačítko OK potvrzujete, že chcete zrušit sdílení pro sebe. Zobrazí se rovněž dotaz, zda chcete zrušit sdílení pro všechny ostatní uživatele počítače. Všimněte si prosím, že pokud necháte některá políčka zaškrtnutá, mohou některé služby sdílení běžet dále na pozadí.

 3. Jakmile jste vyzváni ke zrušení sdílení pro všechny uživatele počítače, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete změny použít na všechny uživatele počítače (včetně sebe), klepněte na tlačítko Ano.

  • Pokud chcete změny použít pouze na sebe, klepněte na tlačítko Ne.

Změna nastavení sítě pro sdílení médií

Pokud chcete sdílet svá média nebo pokud chcete přehrávat média, která s vámi sdílejí jiní uživatelé, musí být váš počítač připojen k místní síti a síťová nastavení systému Windows musí být správně nakonfigurována.

Aplikace Player umožňuje rychlý přístup k nástrojům pro správu sítě systému Windows, které v případě potřeby můžete použít pro ruční přepnutí na privátní síť.

Při ručním přepnutí z veřejné sítě na privátní existují potenciální rizika týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů. Další informace naleznete v části Informace o zabezpečení a zásadách ochrany osobních údajů při sdílení médií.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak klepněte na tlačítko Sdílení médií.

 2. Klepněte na ikonu Síť.

  V ovládacích panelech se otevře položka Centrum síťových připojení a sdílení. Další informace o používání Centra síťových připojení a sdílení naleznete v Nápovědě a odborné pomoci systému Windows.

  Další informace o požadavcích na síť a bránu firewall v případě sdílení médií naleznete v kapitole Sdílení médií v síti.