Změna výchozího e-mailového programu

Ačkoli je program Windows Mail používán webovými prohlížeči a ostatními programy, které podporují odesílání e-mailů, jako výchozí e-mailový program, můžete jako výchozí zvolit jiný e-mailový program. Rozhodnete-li se změnit výchozí e-mailový program zpět na program Windows Mail, je možné tak učinit kdykoli.

  1. Otevřete ovládací panel Výchozí programy klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Výchozí programy.

  2. Klepněte na odkaz Nastavit výchozí programy.

  3. V části Programy klepněte na e-mailový program, který chcete použít, a poté na tlačítko Nastavit tento program jako výchozí.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka:

  • Některé e-mailové programy zobrazí při svém prvním spuštění zprávu s dotazem, zda chcete program použít jako výchozí. Pokud tak učiníte, tento program se stane výchozím e-mailovým programem, i když zvolili jiný program pomocí nastavení Nastavit výchozí programy.