Změna písma pro klávesy klávesnice na obrazovce

Používání programu Klávesnice na obrazovce může někdy být snazší, jestliže změníte písmo používané na klávesách na obrazovce. Většině lidí se na obrazovce jeví nejlépe čitelná písma Verdana a Arial.

  1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Klávesnice na obrazovce.

  2. Klepněte na nabídku Nastavení a potom klepněte na příkaz Písmo.

  3. V poli Písmo vyberte písmo a potom klepněte na tlačítko OK.