Změna velikosti nebo rozlišení obrázku

Můžete změnit velikost nebo rozlišení digitálního obrázku změnou jednoho z těchto parametrů:

  • Počet pixelů. Rozlišení neboli ostrost obrázku je dána počtem pixelů. Více pixelů například zlepší rozlišení obrázku, takže můžete tisknout větší kopie, aniž by došlo ke snížení vizuální kvality. Uvědomte si ale, že čím víc má obrázek pixelů, tím je soubor větší.

  • Velikost souboru. Velikost místa, které obrázek v počítači zabírá, a doba potřebná pro odeslání obrázku e‑mailem je dána velikostí souboru obrázku. I když více pixelů obvykle znamená větší velikost souboru, pro velikost souboru je často důležitější typ souboru obrázku (například JPEG nebo TIFF). Obrázek uložený ve formátu TIFF bude mnohem větší než stejný obrázek uložený ve formátu JPEG. Důvodem je to, že obrázky typu JPEG mohou být zkomprimovány, díky čemuž je soubor menší, i když za cenu mírně horší vizuální kvality. Pokud není obrázek uložen ve formátu JPEG, můžete ušetřit hodně prostoru na disku uložením obrázku ve formátu JPEG a odstraněním původního souboru TIFF z počítače.

Zobrazit vše

Postup změny počtu pixelů (rozlišení)

Informace o snížení počtu pixelů tak, abyste mohli obrázek poslat další osobě e‑mailem, naleznete v tématu Odeslání obrázku nebo videa e‑mailem.

Existuje mnoho dostupných běžných programů pro úpravu obrázků, které obsahují funkci změny velikosti, pomocí které se mění počet pixelů.

Postup změny velikosti souboru

Informace o zmenšení velikosti souboru tak, abyste ho mohli poslat další osobě e‑mailem, naleznete v tématu Odeslat obrázky nebo video e‑mailem.

Mnoho běžných programů pro úpravu obrázků umožňuje změnit při ukládání úroveň kvality obrázku ve formátu JPEG. Během práce v programu se podívejte do dialogového okna Uložit jako, zda je v něm k dispozici možnost změnit úroveň komprese nebo kvality. Čím nižší kvalita (neboli čím vyšší komprese), tím menší bude soubor při uložení.