Změna velikosti písma webové stránky v aplikaci Internet Explorer

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Změnou velikosti písma můžete usnadnit čtení webových stránek. Změníte-li velikost písma, zůstanou grafické i ovládací prvky v původní velikosti, změní se jen velikost textu.

Změna velikosti písma webové stránky

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Klepněte na tlačítko Stránka, přejděte na příkaz Velikost textu a klepněte na požadovanou velikost.

Poznámky

  • Změní se tím velikost textu zobrazeného na webových stránkách, není-li ovšem velikost textu výslovně určena autorem stránky. Informace o tom, jak přepsat nastavení textu, které určil autor stránek, a jak použít písmo podle vlastního výběru, získáte v části Změna barev a písem použitých pro webové stránky.

  • Chcete-li zvětšit velikost všech prvků webové stránky, včetně grafiky a ovládacích prvků, použijte funkci Lupa. Další informace o přiblížení naleznete v tématu Přiblížení webové stránky.