Můžete si vybrat obrázek, který bude přidružen k vašemu uživatelskému účtu a který bude zobrazen na obrazovkách a v nabídkách, které obsahují vaše uživatelské jméno, například na úvodní obrazovce nebo v nabídce Start.

  1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Uživatelské účty a zabezpečení rodiny (nebo na položku Uživatelské účty, pokud jste připojeni k síťové doméně) a potom klepnutím na položku Uživatelské účty.

  2. Klepněte na položku Změnit obrázek účtu.

  3. Klepněte na obrázek, který chcete použít, a pak klepněte na tlačítko Změnit obrázek.
    – nebo –
    Pokud chcete použít vlastní obrázek, klepněte na odkaz Procházet obrázky, najděte obrázek, který chcete použít, klepněte na něj a pak klepněte na tlačítko Otevřít. Můžete použít obrázky libovolné velikost, ale musí mít jednu z následujících přípon názvů souborů: JPG, PNG, BMP nebo GIF.