Spolupráce z libovolného místa díky programu Centrum spolupráce

Představte si, že vy a čtyři vaši kolegové cestujete do Francie na Azurové pobřeží na konferenci, kde budete mít prezentaci pro vrcholový management vaší firmy. Při čekání na letišti byste rádi spolupracovali na finalizaci prezentace.

Každý má nějaký nápad nebo údaj, který by chtěl přidat. Než by se vám měli všichni naklánět přes rameno, můžete raději spolupracovat pomocí programu Centrum spolupráce. Každý bude moci kontrolovat a provádět změny na svém přenosném počítači a každý bude mít neustále aktuální kopii prezentace. Po dokončení úprav si můžete prezentaci odzkoušet pomocí funkce Prezentace v programu Centrum spolupráce. Ušetříte tak spoustu času a budete moci mnohem dříve vyrazit na pláž.

Začínáme

Chcete-li nastavit spolupráci (schůzku), budete potřebovat síť. Nemáte ji k dispozici? To není žádný problém. Program Centrum spolupráce v takovém případě automaticky nastaví síť ad hoc – dočasnou síť, která bude použita po dobu trvání schůzky. Můžete spolupracovat kdekoli, dokonce i na pláži – pokud ovšem slunce nezáří tak jasně, že nejde vidět na obrazovku laptopu.

Pár poznámek před zahájením schůzky:

 • Všechny přenosné počítače musí mít možnost připojení k síti nebo musí být vybaveny bezdrátovými síťovými adaptéry.

 • Pokud jsou některé počítače připojeny k doméně, zahajte schůzku pomocí jednoho z těchto počítačů. Chcete zjistit, zda je váš počítač připojen k doméně? Postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

  2. Ve skupinovém rámečku Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny je zobrazeno buď „Pracovní skupina:“, nebo „Doména:“, a název příslušné pracovní skupiny nebo domény.

Nastavení schůzky

 1. Spusťte program Windows Prostor pro schůzky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Prostor pro schůzky.

  Pokud spouštíte program Centrum spolupráce poprvé, zobrazí se výzva k zapnutí některých služeb a přihlášení ke službě Lidé v mém okolí. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Další informace naleznete v tématu Lidé v mém okolí: nejčastější dotazy.

 2. Klepněte na tlačítko Spustit novou schůzku, zadejte název schůzky a heslo a potom klepněte na zelenou šipku Obrázek tlačítka se šipkou.
 3. Pokud nemáte síť, klepněte na úvodní obrazovce po klepnutí na tlačítko Spustit novou schůzku na tlačítko Možnosti a zaškrtněte políčko Vytvořit privátní bezdrátovou síť ad hoc.

 4. Pokud u schůzky chcete změnit viditelnost nebo možnosti sítě, klepněte na tlačítko Možnosti.

Obrázek okna programu Centrum spolupráce
Schůzku zahájíte zadáním jejího názvu a hesla.

Tím je schůzka nastavena. Dalším krokem je pozvat na schůzku všechny ostatní a začít spolupracovat na prezentaci.

Připojení se ke schůzce

Pokud se vaši kolegové budou chtít připojit ke schůzce, kterou jste nastavili, budou muset znát její název a heslo. Při připojování se ke schůzce postupujte takto:

 1. Spusťte program Windows Prostor pro schůzky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Prostor pro schůzky.

 2. Klepněte na tlačítko Připojit se ke schůzce v mém okolí, vyberte schůzku, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a klepněte na zelenou šipku  Obrázek tlačítka se šipkou. (Pokud by některý kolega nebyl ve stejném místě, bylo by jej možné na schůzku pozvat také klepnutím na tlačítko Pozvat osoby v okně programu Centrum spolupráce.)
Obrázek obrazovky, na které se připojíte ke schůzce
Chcete-li se připojit ke schůzce, vyberte ji ze seznamu schůzek.

Nyní již tedy jsou ke schůzce všichni připojeni a můžeme si probrat některé funkce, které lze využít ke spolupráci na prezentaci.

Nejlepší funkce

Chcete-li začít pracovat na prezentaci, přetáhněte ji do oblasti Podklady v pravém dolním rohu okna programu Centrum spolupráce. Každý účastník schůzky bude moci prezentaci upravit a uložit a každý vždy dostane její aktualizovanou kopii. Jedná se o skvělý způsob spolupráce na dokumentu nebo prezentaci, při kterém odpadají nejasnosti, které změny jsou nejnovější.

Obrázek oblasti Podklady
Sdílení dokumentu jeho přetažením do oblasti Podklady

Potřebujete s některým účastníkem schůzky mluvit mezi čtyřma očima? Můžete mu poslat rychlou soukromou poznámku. V části Účastníci klepněte na jméno dané osoby pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Odeslat poznámku. Chcete-li poslat textovou poznámku, jednoduše ji naťukejte a klepněte na tlačítko Odeslat. Pokud chcete něco napsat nebo nakreslit ručně, klepněte na tlačítko Rukopis, napište text či namalujte kresbu a klepněte na tlačítko Odeslat.

Obrázek okna Odeslat poznámku
Odeslání poznámky jinému účastníkovi je snadné a rychlé.

Jakmile provedete všechny potřebné změny, nastává čas na vyzkoušení prezentace. V okně programu Centrum spolupráce klepněte na možnost Sdílet program nebo plochu. Ostatní účastníci nyní uvidí vaši plochu. Klepněte na možnost Vyhledat soubor pro otevření a sdílení a vyberte hotovou prezentaci.

Obrázek okna, ve kterém můžete vybrat položku ke sdílení nebo vyhledat soubor
Vyberte, co chcete sdílet, nebo vyhledejte soubor.

Otevře se nové okno s prezentací s řádkem nabídek v horní části.

Obrázek řádku nabídek v horní části obrazovky
Pomocí řádku nabídek v horní části obrazovky můžete vybrat další možnosti.

Řádek nabídek poskytuje další možnosti, například připojení k síťovému projektoru (je-li k dispozici) nebo pozastavení relace sdílení. Jestliže například nacvičujete prezentaci a nastává okamžik, kdy by měl mluvit někdo další, můžete klepnutím na nabídku Předat řízení odevzdat ovládání prezentace jiné osobě. Pokud někomu předáte řízení, získává odpovědnost za prezentaci daná osoba a může přecházet k dalším snímkům. A kdyby se někdo příliš rozmluvil, můžete si vzít řízení zpět. (Škoda jen, že takový ovládací prvek nemáme v našem osobním životě.)

Obrázek možnosti Předat řízení
Klepnutím na nabídku Předat řízení přenecháte ovládání jiné osobě.

Finišujeme

Než řeknete „švec“, budete hotovi. Jakmile provedete všechny potřebné změny a všichni budete s prezentací spokojeni, můžete ji uložit a ukončit schůzku. A až letadlo přistane, můžete se vydat odpočívat na pláž. Ráno nezapomeňte vstát včas a s dobrou náladou se vydejte na prezentaci, která jistě bude tak dobrá, že na místě budete povýšeni a dostanete vyšší plat. Hodně štěstí!