Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají programu Příkazový řádek.

Zobrazit vše

Co je Příkazový řádek?

Příkazový řádek je funkce systému Windows, která představuje vstupní bod pro zadávání příkazů systému MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) a dalších příkazů. Je velice důležité vědět, že zadáváním příkazů na příkazovém řádku můžete v počítači provádět různé akce, aniž byste museli použít grafické rozhraní systému Windows. Příkazový řádek zpravidla používají pouze pokročilí uživatelé.

V programu Příkazový řádek se pojmem příkazový řádek také rozumí lomená závorka (znak >, označovaný také jako větší než). Tento znak znamená, že rozhraní příkazového řádku je připraveno přijmout příkaz. Součástí příkazového řádku mohou být další důležité informace, jako je aktuální pracovní adresář (nebo umístění), ve kterém bude příkaz spuštěn. Jestliže po otevření okna příkazového řádku uvidíte například příkazový řádek C:\> s blikajícím kurzorem vpravo vedle znaku pravé lomené závorky (>), bude příkaz, který zadáte, běžet na celé jednotce C počítače.

Jak získat přístup k příkazovému řádku?

Otevřete okno programu Příkazový řádek klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Příkazový řádek.

Jaké příkazy lze používat v programu Příkazový řádek?

Můžete zadávat příkazy systému MS-DOS a další příkazy počítače.

Chcete-li zobrazit seznam běžných příkazů, zadejte na příkazovém řádku příkaz help a pak stiskněte klávesu ENTER.

Chcete-li zobrazit podrobnější informace o některém z příkazů, napište helpnázev příkazu, kde název příkazu je název příkazu, o který se zajímáte.

Jak změnit okno programu Příkazový řádek?

Vzhled okna programu Příkazový řádek lze změnit nastavením příslušných možností.

Postup nastavení možností programu Příkazový řádek

 1. Otevřete okno programu Příkazový řádek klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Příkazový řádek.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví okna a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit nastavení všech oken programu Příkazový řádek, klikněte na příkaz Výchozí.

  • Chcete-li změnit nastavení pouze aktuálního okna programu Příkazový řádek, klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. Vyberte požadované možnosti a po provedení postupu klikněte na tlačítko OK.

Jak lze spustit příkaz se zvýšeným oprávněním?

Některé příkazy spouštěné pomocí příkazového řádku mohou vyžadovat zvýšená oprávnění nebo oprávnění ke správě. Chcete-li spouštět tyto příkazy, použijte příkaz Spustit jako správce.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte výraz příkazový řádek.

 3. V seznamu výsledků klikněte pravým tlačítkem na příkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Je možné do okna Příkazový řádek přetahovat soubory nebo zástupce?

Tato verze systému Windows nepodporuje přetahování souborů nebo zástupců. Pokud však do okna Příkazový řádek chcete rychle zadat cestu k souboru nebo zástupce, můžete použít příkaz Kopírovat jako cestu.

Použití příkazu Kopírovat jako cestu

 1. Otevřete okno programu Příkazový řádek klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Příkazový řádek.

 2. V samostatném okně přejděte na zástupce nebo soubor, jejichž cestu chcete kopírovat.

 3. Podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce nebo soubor a pak klikněte na příkaz Kopírovat jako cestu.

 4. Přejděte do okna Příkazový řádek, klikněte pravým tlačítkem myši do místa, kam chcete cestu zadat, a klikněte na příkaz Vložit.