Systém souborů NTFS poskytuje lepší výkonnost a zabezpečení dat na pevných discích a oddílech nebo svazcích než systém souborů FAT používaný v některých starších verzích systému Windows. Pokud máte oddíl používající systém souborů FAT16 nebo FAT32, můžete jej převést do formátu NTFS pomocí příkazu convert. Převod do formátu NTFS nemá vliv na data v oddílu.

Poznámky

  • Po převodu oddílu do formátu NTFS jej nelze převést zpět. Jestliže chcete na tomto oddílu znovu používat systém souborů FAT, bude potřeba oddíl znovu naformátovat a tím se vymažou všechna data, která oddíl obsahuje.

  • Některé staší verze systému Windows neumí číst data na místních oddílech NTFS. Jestliže potřebujete pro přístup k oddílu v počítači použít starší verzi systému Windows, nepřevádějte jej.

  • Přestože šance, že dojde během převodu k poškození nebo ztrátě dat, je minimální, měli byste před převodem zálohovat všechna data v oddílu.

  1. Zavřete všechny programy běžící na oddílu nebo logické jednotce, která se bude převádět.

  2. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na položku Všechny programy, klepněte na položku Příslušenství, klepněte pravým tlačítkem na položku Příkazový řádek a potom klepněte na příkaz Spustit jako správce. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
  3. V okně příkazového řádku zadejte convert písmeno_jednotky: /fs:ntfs, kde písmeno_jednotky je písmeno jednotky, kterou chcete převést, a potom stiskněte klávesu ENTER. Například convert E: /fs:ntfs převede jednotku E do formátu NTFS.

  4. Zadejte název svazku, který chcete převést, a potom stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete zobrazit dostupné svazky, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom vyberte příkaz Počítač. Svazky jsou uvedeny pod položkou Jednotky pevných disků.

Jestliže oddíl, který převádíte, obsahuje systémové soubory, což odpovídá případu, kdy se převádí celý pevný disk, je nutné pro dokončení převodu restartovat počítač. Jestliže je disk téměř plný, proces převodu nemusí proběhnout úspěšně. Pokud obdržíte chybovou zprávu, zkuste uvolnit místo na disku odstraněním nepotřebných souborů, případně zálohováním souborů na jiném místě.