Vytvoříte-li zástupce sdílené složky nebo počítače v síti (neboli mapování síťové jednotky), můžete se k příslušné položce dostat ve složce Počítač nebo pomocí programu Průzkumník Windows, aniž byste ji pokaždé museli hledat nebo zadávat její síťovou adresu.

 1. Otevřete složku Počítač klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Počítač.

 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Připojit síťovou jednotku.

  Pokud se nabídka Nástroje nezobrazuje, stiskněte klávesu ALT.

 3. V seznamu Jednotka klepněte na písmeno jednotky.

  Můžete vybrat jakékoliv dostupné písmeno.

 4. Do pole Složka zadejte cestu ke složce nebo počítači, nebo chcete-li najít složku nebo počítač, klepněte na tlačítko Procházet.

  Chcete-li se připojit pokaždé, když se přihlásíte k počítači, zaškrtněte políčko Znovu připojit při přihlášení.

 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Počítač je nyní připojen k síťové jednotce neboli jednotka je namapována.

Poznámka

 • Pokud se nemůžete připojit k síťové jednotce nebo složce, počítač může být vypnutý nebo nemáte správná oprávnění. Pokud se nemůžete připojit, kontaktujte správce sítě.

Zástupce lze vytvářet i pro umístění v síti Internet, například pro webové servery a servery FTP. Postup je následující:

 1. Otevřete složku Počítač klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Počítač.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoliv ve složce a pak klepněte na příkaz Přidat umístění v síti.

 3. Postupujte podle pokynů průvodce a přidejte zástupce umístění v síti, webového serveru nebo serveru FTP.

Poznámka

 • V této verzi systému Windows jsou místa v síti nahrazena umístěními v síti.