Přizpůsobení postranního panelu Windows

Postranní panel Windows můžete přizpůsobit tak, že ho skryjete, nastavíte jeho zobrazení nad ostatními okny, přidáte nebo odeberete miniaplikace, odpojíte miniaplikace, abyste je umístili na plochu, a tak dál.

Postranní panel Windows
Postranní panel Windows
Zobrazit vše

Postup otevření postranního panelu

 • Spusťte Postranní panel Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

Tip

 • Postranní panel Windows můžete otevřít také tak, že kliknete na tlačítko StartTlačítko Start, do vyhledávacího pole zadáte text postranní panel a stisknete klávesu ENTER.

Postup nalezení postranního panelu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu‌ postranního panelu Ikona postranního panelu Windows v oznamovací oblasti (zcela vpravo na hlavním panelu) a pak klikněte na příkaz Otevřít.

  Poznámka

  • Šířku postranního panelu není možné změnit. Můžete však miniaplikace odpojit od postranního panelu a umístit je kamkoli na plochu:

   • Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu postranního panelu Ikona programu Postranní panel Windows a potom klikněte na příkaz Konec.

Postup zavření postranního panelu

Při zavření postranního panelu se nezavřou odpojené miniaplikace, které jsou na ploše.

 • Klikněte na postranní panel pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Zavřít postranní panel.

  Budete-li chtít postranní panel znovu otevřít, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu postranního panelu Ikona programu Postranní panel Windows v oznamovací oblasti (zcela vpravo na hlavním panelu) a pak klikněte na příkaz Otevřít.

Postup ukončení postranního panelu

Při ukončení postranního panelu se zavře postranní panel i všechny miniaplikace. Zmizí také ikona postranního panelu z oznamovací oblasti.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu postranního panelu Ikona programu Postranní panel Windows a potom klikněte na příkaz Konec.

Postup nastavení zobrazení postranního panelu a miniaplikací nad ostatními okny

Můžete nastavit, aby se postranní panel a všechny odpojené miniaplikace, které jsou na ploše, zobrazovaly nad otevřenými okny. Pokud jsou otevřená okna maximalizována, budou vzhledem k postrannímu panelu uzamčena.

 1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

 2. Zaškrtněte políčko Postranní panel vždy umístit nad ostatními okny a klikněte na tlačítko Použít.
  - nebo -
  Pravým tlačítkem myši klikněte na odpojenou miniaplikaci a pak klikněte na příkaz Vždy navrchu.

Postup přidání miniaplikace

Na postranní panel je možné přidat jakoukoli nainstalovanou miniaplikaci. Pokud chcete, můžete přidat i více instancí některé miniaplikace. Pokud například sledujete čas ve dvou časových pásmech, můžete přidat dvě instance miniaplikace Hodiny a pak v každé nastavit příslušný čas.

 1. Klikněte na postranní panel pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přidat miniaplikace.

 2. Dvakrát klikněte na miniaplikaci, kterou chcete přidat.

Postup změny pořadí miniaplikací zobrazených na postranním panelu

 • Přetáhněte miniaplikaci do nové pozice na postranním panelu.

Postup umístění miniaplikace na plochu

Miniaplikace lze od postranního panelu odpojit a umístit je kamkoli na plochu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci, kterou chcete odpojit, a pak klikněte na příkaz Odpojit od postranního panelu.

 2. Přetáhněte miniaplikaci na požadované místo na ploše.

Poznámky

 • Budete-li chtít přesunout miniaplikaci zpět na postranní panel, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Připojit k postrannímu panelu.

 • Velikost miniaplikací zobrazených na postranním panelu je pevná. Při odpojení od postranního panelu a umístění na plochu se však mnohé miniaplikace mírně zvětší.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci, kterou chcete odpojit, a pak klikněte na příkaz Odpojit od postranního panelu.

  2. Přetáhněte miniaplikaci na požadované místo na ploše.

Postup odebrání miniaplikace z postranního panelu

 • Klikněte na miniaplikaci pravým tlačítkem myši a pak klikněte příkaz Zavřít miniaplikaci.

Postup obnovení miniaplikace

Pokud jste miniaplikaci odebrali z postranního panelu a chcete ji přidat zpět, postupujte takto:

 1. V horní části postranního panelu klikněte na symbol plus (+), a otevřete tak Galerii miniaplikací.

  Tlačítko Přidat miniaplikaci
  Tlačítko Přidat miniaplikaci
 2. Přejděte k miniaplikaci, kterou chcete obnovit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

Tip

 • Obnovení nebo přesun miniaplikace lze provést jednoduše přetažením na požadované místo.

Postup hledání miniaplikací nainstalovaných v počítači

 1. V horní části postranního panelu klikněte na symbol plus (+), a otevřete tak Galerii miniaplikací.

  Tlačítko Přidat miniaplikaci
  Tlačítko Přidat miniaplikaci
 2. Do pole Hledat zadejte název miniaplikace, kterou chcete najít. Během zadávání názvu se seznam miniaplikací zúží na miniaplikace odpovídající zadávanému názvu.

Tip

 • Hledání můžete dále zúžit kliknutím na šipku vpravo od vyhledávacího pole a výběrem jedné z položek v seznamu. Například výběr položky Nedávno nainstalované miniaplikace zúží hledání na miniaplikace nainstalované v posledních třiceti dnech.

Postup změny možností jednotlivých miniaplikací

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci, kterou chcete upravit, a pak klikněte na příkaz Možnosti.

Poznámka

 • U některých miniaplikací nemusí být dostupné žádné možnosti.

Postup odinstalace miniaplikace

 1. V horní části postranního panelu klikněte na symbol plus, a otevřete tak Galerii miniaplikací.

  Tlačítko Přidat miniaplikaci
  Tlačítko Přidat miniaplikace
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaplikaci a potom klikněte na příkaz Odinstalovat.

Poznámka

 • Pokud odinstalujete miniaplikace dodané se systémem Windows, můžete je v Galerii miniaplikací obnovit následujícím postupem:

  1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

  2. Klikněte na možnost Obnovit miniaplikace nainstalované se systémem Windows.

Postup přesunutí postranního panelu

Postranní panel můžete přesunout na levou stranu obrazovky nebo na jiný monitor (používáte-li více monitorů).

 1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

 2. V seznamu možností Zobrazovat postranní panel na této straně obrazovky vyberte požadovanou stranu obrazovky.

 3. V seznamu možností Zobrazovat postranní panel na monitoru vyberte požadovaný monitor.

Postup umístění postranního panelu na jiný monitor

Pokud používáte dva nebo více monitorů, můžete postranní panel umístit na kterýkoli z nich.

 1. Otevřete okno vlastností Postranního panelu Windows klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Postranní panel Windows.

 2. V seznamu možností Zobrazovat postranní panel na monitoru vyberte požadovaný monitor.

Postup přenesení miniaplikací do popředí pomocí klávesové zkratky

 • Stiskněte klávesu s logem systému Windows Klávesa s logem systému Windows + MEZERNÍK.

Postup procházení miniaplikací pomocí klávesové zkratky

 • Stiskněte klávesu s logem systému Windows Klávesa s logem systému Windows + G a pak opakovaným tisknutím klávesy G můžete cyklicky procházet miniaplikace.