Úprava nabídky Start

Uspořádáním nabídky Start je možné usnadnit nalezení oblíbených programů a složek.

Poznámka

 • Některé z následujících kroků neplatí pro klasický vzhled nabídky Start.

Zobrazit vše

Připojení ikony programu k nabídce Start

Používáte-li některý program často, můžete vytvořit jeho zástupce připojením ikony programu k nabídce Start. Připojené ikony programů se zobrazují v nabídce Start vlevo nad vodorovnou čárou.

Obrázek nabídky Start
Nabídka Start
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu, kterou chcete připojit k nabídce Start, a klepněte na příkaz Připojit k nabídce Start.

Poznámky

 • Pokud chcete ikonu programu odpojit, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odebrat z nabídky Start.

 • Chcete-li změnit pořadí připojené položky, přetáhněte ikonu programu na jiné místo v seznamu.

Odebrání ikony programu z nabídky Start

Při odebrání ikony programu z nabídky Start nebude tato ikona odebrána ze seznamu Všechny programy a program nebude odinstalován.

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu, kterou chcete odebrat z nabídky Start, a klepněte na příkaz Odebrat z tohoto seznamu.

Přesunutí nabídky Start

Tlačítko Start Obrázek tlačítka Start je umístěno na hlavním panelu. Tlačítko Start nelze sice z hlavního panelu odebrat, ale hlavní panel je možné přesunout a tlačítko Start spolu s ním.
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte do prázdné oblasti na hlavním panelu. Pokud je příkaz Uzamknout hlavní panel označen zaškrtnutím, klepněte na něj a zrušte tak jeho zaškrtnutí.

 2. Klepněte do prázdné oblasti hlavního panelu, podržte levé tlačítko myši stisknuté a přetáhněte hlavní panel k jednomu ze čtyř okrajů plochy. Až bude hlavní panel na požadovaném místě, uvolněte tlačítko myši.

Poznámka

 • Chcete-li uzamknout hlavní panel na místě, klepněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na hlavním panelu a pak klepněte na příkaz Uzamknout hlavní panel, aby se před ním opět zobrazilo zaškrtnutí.

Vymazání naposledy otevřených položek z nabídky Start

Smazáním seznamu naposledy otevřených položek neodstraníte položky z počítače.

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Naposledy otevřené položky a v místní nabídce klepněte na příkaz Smazat seznam posledních položek.

Změna počtu zástupců často používaných programů

V nabídce Start systému Windows se zobrazují zástupci nejčastěji používaných programů. Počet zobrazovaných zástupců programů je možné změnit.

 1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom na tlačítko Vlastní.

 3. V dialogovém okně Upravit nabídku Start zadejte do pole Počet naposledy použitých aplikací, které se mají zobrazit počet programů, které se mají zobrazovat v nabídce Start, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava pravého podokna nabídky Start

Do pravé části nabídky Start lze přidat položky nebo je z ní odebrat, například položky Počítač, Ovládací panely a Obrázky. Některé položky je možné změnit, aby se zobrazily jako odkazy nebo nabídky.

 1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom na tlačítko Vlastní.

 3. V dialogovém okně Upravit nabídku Start vyberte v seznamu požadované možnosti a pak klepněte na tlačítko OK.

Obnovení výchozího nastavení nabídky Start

U nabídky Start lze obnovit její původní, výchozí nastavení.

 1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom na tlačítko Vlastní.

 3. V dialogovém okně Upravit nabídku Start klepněte na tlačítko Použít výchozí nastavení a pak klepněte na tlačítko OK.

Hledání programů pomocí nabídky Start

 • Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a zadejte do pole Hledat slovo nebo frázi.

Přidání příkazu Spustit do nabídky Start

 1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klepněte na kartu Nabídka Start a potom na tlačítko Vlastní.

 3. V dialogovém okně Upravit nabídku Start vyhledejte v seznamu možností zaškrtávací políčko Příkaz Spustit, zaškrtněte je a pak klepněte na tlačítko OK.