Ukázka: Používání programu Windows Mail

Obrázek filmového svitku

E‑mail představuje rychlý a pohodlný způsob komunikace s ostatními lidmi. V této ukázce se naučíte základy práce s programem Windows Mail, což je e‑mailový program, jenž je součástí systému Windows. Naučíte se zobrazovat a třídit e‑mailové zprávy ve schránce s doručenou poštou, vytvářet a odesílat nové zprávy, připojovat ke zprávám soubory a mazat zprávy, které už nepotřebujete.

Číst zápis

Program Windows Mail, který je součástí systému Windows a který umožňuje odesílání, přijímání a třídění elektronické pošty.

Nejdříve je nutné mít připojení k Internetu a e‑mailovou adresu. Obojí můžete obdržet od libovolného poskytovale služeb Internetu (Internet Service Provider, ISP).

Program Windows Mail můžete spustit z nabídky Start. Při prvním spuštění je nutné zadat informace, které jste obdrželi od vašeho poskytovatele služeb Internetu.

Po provedení tohoto kroku se vám zobrazí složka Doručená pošta. Složka Doručená pošta představuje umístění, ve kterém jsou zobrazeny veškeré přijaté e‑mailové zprávy.

Před tím, než se podíváme na zprávy ve složce Doručená pošta, napíšeme a odešleme e‑mailovou zprávu. Novou zprávu otevřete klepnutím na tlačítko Vytvořit poštu. Veškeré odesílané zprávy musí mít zadanou e‑mailovou adresu osoby, které e‑mail posíláte. Pokud chcete zprávu odeslat více osobám, oddělte každou e‑mailovou adresu čárkou...takto. Do řádku Předmět napišme krátký popis zprávy a potom zde, v hlavní oblasti zprávy, napišme text zprávy.

K e‑mailu také můžete přiložit soubory nebo obrázky. Dokument nebo obrázek ke zprávě přiložíte klepnutím na tlačítko s kancelářskou sponkou a výběrem souboru nebo obrázku, který chcete přiložit. Všimněte si, že název obrázku se objeví zde.

Jakmile jste ke zprávě přiložili vše, můžete zprávu odeslat. Pokud se chcete ujistit, že vaše zpráva byla odeslána, můžete se podívat do složky Odeslaná pošta. Kopie každé zprávy, kterou jste odeslali, je uložena zde pro případ, že ji budete potřebovat později.

Program Windows Mail automaticky vyhledává nové e‑maily a aktualizuje složku Doručená pošta. Nové příchozí zprávy ale můžete vyhledat kdykoli klepnutím na toto tlačítko. Vypadá to, že přišla nová zpráva.

Vidíte, že má stejný předmět s písmeny „RE“? Pomocí těchto písmen poznáte, že se jedná o odpověď na jinou zprávu. A tato kancelářská sponka vás informuje o tom, že ke zprávě je přiložen soubor nebo obrázek. Zprávu otevřete poklepáním. Na zprávu odpovíte klepnutím zde.

Nyní se podíváme na ostatní zprávy ve složce Doručená pošta a na to, jak je můžete roztřídit. Můžete klepnout na libovolné záhlaví sloupce—Od, Předmět nebo Přijato—za účelem roztřídění zpráv podle příslušné kategorie.

Zprávy zobrazíte v abecedním pořadí podle odesílatele klepnutím na tlačítko Od. Zprávy zobrazíte podle data přijetí klepnutím na tlačítko Přijato. Nejnovější zprávy jsou nahoře. Klepněte znovu na tlačítko Přijaté a zprávy budou seřazeny od nejstarší po nejnovější. Vidíte, že se změnil směr šipky?

A na závěr, pokud se chcete zbavit zprávy, kterou již nepotřebujete, klepněte na zprávu a pak klepněte na tlačítko Odstranit. Všechny odstraněné zprávy budou přesunuty do složky Odstraněná pošta. Zprávy jsou v této složce uchovány tak dlouho, dokud je trvale neodstraníte.

Nyní jste obeznámeni s používáním programu Windows Mail a s odesíláním, přijímáním a tříděním zpráv.