Pokud je počítač připojen k síti, může vám v dokončení tohoto postupu bránit také nastavení síťových zásad.

Ve výchozím nastavení brána Firewall systému Windows blokuje zjišťování sítě (dříve nazývané technologie UPnP), ale je možné ji povolit.

  1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

  2. Pokud je zjišťování sítě vypnuté, klepnutím na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou‌ tuto část rozbalte.
  3. Klepněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.