Nalezení obrázku v počítači

Nejjednodušším způsobem, jak najít a zobrazit obrázky v počítači, je použít program Windows Fotogalerie. Ve výchozím nastavení program Windows Fotogalerie ukazuje všechny obrázky a videozáznamy, které jsou umístěny ve složce Obrázky. Můžete ale do programu Windows Fotogalerie přidat další složky. Obrázky a videozáznamy můžete hledat pomocí pole Hledat nebo klepnutím na značky, hodnocení nebo data v navigačním podokně.

Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

Zobrazit vše

Postup procházení a zobrazení obrázků

Cíl Postup
Cíl

Zobrazení všech vašich obrázků a videozáznamů v programu Windows Fotogalerie

Postup

V navigačním podokně klepněte na položku Všechny obrázky a videa.

Obrázek položky Všechny obrázky a videa v navigačním podokně
Položka Všechny obrázky a videa v navigačním podokně
Cíl

Zobrazení všech obrázků nebo všech videozáznamů, ne však obojí

Postup

V navigačním podokně v části Všechny obrázky a videa klepněte na možnost Obrázky nebo Videa.

Cíl

Zobrazení většího náhledu miniatury obrázku

Postup

Podržte ukazatel myši na miniatuře obrázku.

Cíl

Zobrazení většího náhledu obrázku

Postup

Poklepejte na obrázek.

Cíl

Návrat do zobrazení miniatur

Postup

Klepněte na tlačítko Zpět do galerie.

Postup nalezení obrázků

Cíl Postup
Cíl

Nalezení obrázku podle značky

Postup

V navigačním podokně v části Značky klepnutím na požadovanou značku zobrazte všechny obrázky a videa používající tuto značku.

Obrázek značek v navigačním podokně
Značky v navigačním podokně
Cíl

Nalezení obrázku podle více značek

Postup

Stiskněte klávesu CTRL a klepněte na více značek. Zobrazí se všechny obrázky a videozáznamy, které obsahují některou z vybraných značek.

Cíl

Nalezení obrázku podle názvu souboru nebo značky

Postup

Do políčka Hledat zadejte název souboru nebo značky. Můžete zadat celý název nebo jenom několik prvních písmen.

Obrázek pole Hledat
Pole Hledat
Cíl

Nalezení obrázku podle přípony souboru

Postup

Do pole Hledat zadejte příponu souboru. Tím rychle omezíte výsledky na dané formáty souborů, například JPG, TIF nebo WMW.

Cíl

Nalezení obrázku podle roku, měsíce nebo data fotografování

Postup

V navigačním podokně v části Datum pořízení klepnutím na požadovaný rok zobrazte všechny obrázky a videa pořízená v uvedeném roce. Můžete také rok rozbalit a vybrat měsíc nebo datum.

Cíl

Nalezení obrázku podle více dat

Postup

Stiskněte klávesu CTRL a klepněte na více dat. Zobrazí se všechny obrázky a videozáznamy pořízené v některém z těchto dnů.

Cíl

Nalezení obrázku podle hodnocení

Postup

V navigačním podokně v části Hodnocení klepnutím na požadovaný počet hvězdiček (v rozsahu od Bez hodnocení až po pět hvězdiček) zobrazíte všechny obrázky a videa označené příslušným počtem hvězdiček.

Cíl

Nalezení obrázku podle více hodnocení

Postup

Stiskněte klávesu CTRL a klepněte na více sad hodnocení hvězdičkami. Zobrazí se všechny obrázky a videozáznamy, které jsou ohodnoceny některým z těchto hodnocení.