Formátování disků a jednotek

Pevné disky, primární paměťová zařízení v počítači, je nutné před použitím naformátovat. Naformátovat disk znamená nakonfigurovat jej systémem souborů, který umožňuje systému Windows ukládat na disk informace. Pevné disky v nových počítačích, na kterých běží systém Windows, jsou již naformátovány. Jestliže za účelem rozšíření úložiště počítače zakoupíte další pevný disk, bude pravděpodobně nutné jej naformátovat.

Další typy paměťových zařízení včetně jednotek USB Flash a paměťových karet flash mohou být naformátovány již od výrobce. Disky CD a DVD používají jiné formáty než pevné disky a přenosná paměťová zařízení. Více informací o formátování disků CD a DVD naleznete v tématu Jaký formát disku CD nebo DVD mám použít?

Varování

  • Formátováním se vymažou všechny soubory na pevném disku. Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se formátování disků a jednotek.

Zobrazit vše

Jak často se musím zabývat formátováním disků?

Obvykle pouze tehdy, když do počítače přidáváte další úložiště. Jestliže do počítače instalujete nový pevný disk, je nutné jej předtím, než na něj systém Windows může ukládat soubory, naformátovat systémem souborů jako je NTFS.

Co přeformátování pevného disku způsobí?

Přeformátování znamená zformátování pevného disku nebo oddílu, který již byl naformátován nebo který obsahuje data. Při přeformátování jsou veškerá data z disku odstraněna.

V minulosti se přeformátování pevného disku a nová instalace systému Windows někdy doporučovaly jako metoda opravy vážného problému s počítačem. Přeformátování opraví problém, ale dojde k odstranění všech položek z počítače. V takovém případě je nutné přeinstalovat programy pomocí originálních instalačních souborů nebo disků a následně obnovit všechny osobní soubory, jako jsou dokumenty, hudba a obrázky, ze zálohy, kterou jste vytvořili předem.

Aktuální verze systému Windows nabízí řadu možností zotavení, které jsou méně drastické a poskytují lepší místo pro zahájení oprav problémů s počítačem. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu týkajícím se obnovení systému. Přeformátování a přeinstalace by měly být považovány za poslední možnost, kterou je třeba provést až v případě, že se všechny ostatní možnosti zotavení nebo diagnostiky ukázaly jako neúspěšné.

Co je potřeba udělat pro naformátování pevného disku?

Před naformátováním pevného disku je nejdříve nutné vytvořit na něm jeden nebo více oddílů. Po vytvoření oddílů pevného disku je možné každý oddíl naformátovat. (Pojmy svazek a oddíl se často zaměňují.) Na pevném disku lze vytvořit jeden nebo více svazků. Každému svazku je přiděleno vlastní písmeno. Více informací naleznete v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.

Jaký systém souborů mám použít?

Pro tuto verzi systému Windows je nejlepší volbou pro pevné disky systém souborů NTFS. Některé starší verze systému Windows vyžadovaly systém souborů FAT32, takže za určitých okolností, například v případě konfigurace počítače s možnostíspuštění více systémů (multiboot), může být systém souborů FAT32 vyžadován. Více informací naleznete v tématu Srovnání systémů souborů NTFS a FAT.

Co je rychlé formátování?

Rychlé formátování je možnost formátování, která vytvoří novou tabulku souborů na pevném disku, ale disk úplně nepřepíše ani nevymaže. Rychlé formátování je mnohem rychlejší než běžné formátování, které úplně vymaže veškerá data na pevném disku.

Co jsou oddíly a svazky?

Oddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky. Na běžném disku (nejběžnější typ disku v osobních počítačích) představuje svazek naformátovaný primární oddíl nebo logická jednotka. (Pojmy oddíl a svazek se často zaměňují.) Systémový oddíl je většinou označen písmenem C. Písmena A a B jsou vyhrazena pro přenosné jednotky nebo disketové jednotky. Některé počítače mají pevné disky pouze s jedním oddílem, takže celý pevný disk je reprezentován písmenem C. Jiné počítače mohou mít další oddíl obsahující nástroje obnovy pro případ, že informace v oddílu C se poškodí nebo se stanou nepoužitelnými.

Jak lze vytvořit více oddílů?

Více oddílů nebo svazků lze vytvořit, pouze pokud pevný disk obsahuje nepřidělené místo, což je nenaformátované místo, které není součástí žádného existujícího oddílu nebo svazku. Nepřidělené místo lze vytvořit zmenšením svazku nebo pomocí nástroje jiné firmy pro vytváření oddílů. Více informací naleznete v tématu Mohu znovu vytvořit oddíly pevného disku?

Jak lze přidat nový pevný disk?

Jestliže přidáváte interní pevný disk, obraťte se na informace poskytnuté s novým pevným diskem. Pokud instalujete externí pevný disk propojený kabelem USB, měla by tato verze systému Windows pevný disk rozpoznat. Jestliže tato verze systému Windows disk nerozpozná, naleznete více informací v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.

Rozhodl jsem se přeformátovat pevný disk a přeinstalovat systém Windows, ale když zkouším pevný disk formátovat, systém Windows zobrazí zprávu, že přeformátování nelze dokončit.

Není možné přeformátovat disk nebo oddíl, který se aktuálně používá, ani oddíl obsahující systém Windows. Jedná se o funkci zabezpečení zabraňující náhodnému odstranění systému Windows. Chcete-li přeformátovat pevný disk počítače a přeinstalovat systém Windows, restartujte počítač pomocí instalačního disku systému Windows (tento postup je známý jako spuštění z instalačního disku). Během instalace můžete znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk a následně znovu nainstalovat systém Windows. Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a soubory. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře systému Windows pod heslem Instalace a přeinstalování systému Windows.

Používám možnost spouštění dvou operačních systémů, přičemž na jednom oddílu mám systém Windows XP a na druhém Windows Vista. Již nepoužívám systém Windows XP a chci tento prostor uvolnit. Je možné bezpečně odstranit nebo přeformátovat oddíl se systémem Windows XP?

Odstranění oddílu, který obsahuje původní operační systém v systému s možností spouštění více systémů může způsobit, že systém přestane fungovat. Tento oddíl obsahuje systémové soubory, na něž základní vstupní/výstupní systém (BIOS) v počítači spoléhá při spuštění počítače bez ohledu na to, jaký operační systém chcete použít.

Máte dále přístup k souborům uloženým v oddílu Windows XP i k jakémukoli volnému místu ze systému Windows Vista, takže nedojde ke ztrátě volného místa v oddílu se systémem Windows XP. Můžete vytvářet zástupce nových i stávajících složek v oddílu se systémem Windows XP a zajistit tak pohodlnější přístup k místu pro ukládání. Další informace naleznete v tématech Zástupci: nejčastější dotazy.

Chcete-li systém Windows XP z počítače trvale odebrat, zvažte čistou instalaci systému Windows Vista. Restartujte počítač pomocí instalačního disku systému Windows Vista (tento postup je znám jako spuštění z instalačního disku). Během instalace můžete znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk a následně znovu nainstalovat systém Windows. Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a uložit instalační disky nebo soubory programu. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře systému Windows pod heslem Instalace a přeinstalování systému Windows.